Filmer om implementering

Sedan 2013 har enheten för implementering och utvärdering erbjudit utbildning i implementering - Metodstöd i implementering. Nu finns utbildningen presenterad i tre korta filmer.

Metodstöd för implementering

Enheten för implementering och utvärdering har sedan 2013 erbjudit en utbildning i implementering - Metodstöd i implementering. Den bygger på aktuell forskning om förändringsarbete och implementering och ger konkreta verktyg för implementering av till exempel en riktlinje eller ett handlingsprogram.

Oavsett vad du implementerar kan du använda det strukturerade arbetssätt som Metodstödet innebär.

I de tre filmerna som finns på denna sida kan du se en kort presentation av Metodstödet i implementering. Du kan följa de övningar som ingår. Ett tillhörande arbetshäfte finns också att ladda ner. Tanken är att filmerna kan ge inspiration på vägen. För dig som är i behov av mer stöd kan utbildningen Metodstöd i implementering vara ett alternativ (se nedan).

Om utbildningen Metodstöd i implementering

Vad lär du dig?

  • Tillämpa en evidensbaserad modell för beteendeförändring som ett verktyg för implementering
  • Göra en systematisk analys av vad som hindrar och underlättar implementeringsarbetet
  • Identifiera och genomföra lämpliga aktiviteter för att stödja implementering
  • Utvärdera implementeringsarbete

 Metodstödet ges via fyra halvdagarsworkshops. Utbildningen riktar sig till arbetsenheter vilket innebär att en chef och några medarbetare medverkar. Varje deltagande enhet har med sig ett fall som de arbetar utifrån. Workshopstillfällena är upplagt med föreläsningar som varvas med eget arbete utifrån de övningar som finns i ett arbetshäfte. Under övningsmomenten finns handledningen att tillgå. Tiden mellan workshoparna arbetar var enhet med förankring i den egna verksamheten, utifrån de uppgifter som de arbetat med under respektive workshop.

Är du intresserad, kontakta gärna oss på implementering.slso@regionstockholm.se.