Leda implementering – vilka beteenden ökar chanserna för att lyckas?

Informationsmaterialet summerar aktuell forskning kring ledarbeteenden som visats vara effektiva för framgångsrik implementering av nya metoder. 

Informationsmaterialet innehåller konkreta exempel för hur chefer praktiskt kan tillämpa effektiva ledarbeteenden i praktiken.

Detta informationsmaterial ligger även till grund för ett metodstöd som Enheten för implementering, CES, erbjöd första och andra linjens chefer under 2016.

Metodstödet baseras på den senaste forskningen inom ledarskap och implementering. Syftet med metodstödet är att öka och förbättra chefers ledarskap vid implementering för att främja implementeringsarbete i den dagliga verksamheten.  

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna på implementering.slso@regionstockholm.se.