Metodstöd för implementering

Se filmen om metodstöd för implementering.

Välkommen till metodstöd för implementering för dig som arbetar inom psykisk hälsa i Stockholms län

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) erbjuder tillsammans med Uppdrag psykisk hälsa i Stockholms län riktat metodstöd i implementering med start i januari. Läs mer på Uppdrag psykisk hälsa.

Vad lär man sig?

  • Tillämpa en evidensbaserad modell för beteendeförändring som ett verktyg för implementering.
  • Göra en systematisk analys av vad som hindrar och underlättar implementeringsarbetet.
  • Identifiera och genomföra lämpliga aktiviteter för att stödja implementering.
  • Utvärdera implementeringsarbete.

Metodstödets innehåll

Metodstödet består av fyra workshops som innehåller föreläsningar och praktiskt arbete tillsammans med andra anmälda verksamheter. Mellan varje workshop gör de deltagande enheterna förankringsarbete i sin egen verksamhet med handledning från Enheten för implementering och utvärdering.

Målet med utbildningen är att ge kunskap och förståelse för metoden så att den kan användas i kommande implementeringsarbeten på ett tidseffektivt och evidensbaserat sätt.