Metodstöd i implementering

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) erbjuder kursen Metodstöd i implementering.

Vad lär man sig?

"Metodstöd i implementering" lär er att

  • tillämpa en evidensbaserad modell för beteendeförändring som ett verktyg för implementering
  • göra en systematisk analys av vad som hindrar och underlättar implementeringsarbetet
  • identifiera och genomföra lämpliga aktiviteter för att stödja implementering
  • utvärdera implementeringsarbete.

Innehåll och mål

Metodstödet består av fyra workshoppar som innehåller föreläsningar och praktiskt arbete tillsammans med andra medverkande verksamheter. Mellan varje workshop gör deltagarna förankringsarbete i sin egen verksamhet med handledning från enheten för implementering och utvärdering på CES. 

Målet med utbildningen är att ge kunskap och förståelse för metoden så att den kan användas i kommande implementeringsarbeten på ett tidseffektivt och evidensbaserat sätt.

Arrangör

"Metodstöd i implementering" ges av enheten för implementering och utvärdering på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES). På enheten arbetar implementeringsexperter under ledning av Henna Hasson som även är professor i implementeringsvetenskap och forskare vid Karolinska Institutet.

Kontakt

Är du eller din verksamhet intresserade av att delta i "Metodstöd i implementering"? Kontakta implementering.slso@sll.se. Kursen är kostnadsfri.