Verktyg för anpassningar av evidensbaserade metoder

Här presenteras ett verktyg för anpassning av evidensbaserade metoder till den lokala miljön.

Anpassningar av evidensbaserade metoder är vanligt förekommande eftersom metoderna inte alltid passar in i den lokala miljön. Verktyg för anpassningar och följsamhet av evidensbaserade metoder avser att ge stöd i en sådan process, för när anpassningar väl sker är det viktigt att veta vad det är som anpassas och därmed skiljer sig från den ursprungliga metoden. Detta är orsaken till att anpassningsverktyget arbetats fram.

Verktyget består av tre delar, en checklista, en användarmanual till checklistan och checklistan som ett word-dokument i vilket det går att föra egna anteckningar i.