Utvärdering av utökat hembesöksprogram inom barnhälsovården i Rinkeby-Kista

Ett projekt där BVC och föräldrarådgivare i Rinkeby-Kista gjort hembesök hos förstagångsföräldrar har fått positiv effekt. Slutrapporten av det utökade hembesöksprogrammet visar på ökad trygghet i den egna nya föräldrarollen, ökad kunskap om det svenska samhället och om samhällets stöd för föräldraskap.

Hembesöksprogrammet bedrivs i samverkan mellan BVC-sjuksköterskor vid Rinkeby BVC och föräldrarådgivare vid socialtjänstens förebyggande verksamhet, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. Projektet initierades mot bakgrund av en gemensam uppfattning hos barnhälsovården och socialtjänsten i området att det finns behov av utökade insatser till stöd för föräldrar i syfte att förbättra barnens hälsa.

Sedan september 2013 erbjuds alla förstagångsföräldrar vid Rinkeby BVC ett utökat hembesöksprogram med sex hembesök av BVC-sjuksköterska och föräldrarådgivare från socialtjänsten när barnet är 2–15 månader. 

Det utökade hembesöksprogrammet har mottagits mycket positivt bland föräldrar som erbjudits att delta. Sannolikt för att programmet svarar mot upplevda behov hos nyblivna förstagångsföräldrar. 

Ger ökad trygghet i föräldraroll

Utvärderingen, som gjorts av Centrum för epidemiologi och samhällsmedcin och Karolinska Institutet, visar att hembesöksprogrammet bidrar till ökad trygghet i den egna nya föräldrarollen, ökad kunskap om det svenska samhället och samhällets stöd för föräldraskap. Det ökar också tilliten till hälso- och sjukvården genom den fördjupade kontakt och förtroende som hembesöken av BVC-sjuksköterska och föräldrarådgivare ger. 

Senast ändrad 2023-05-15

Publicerad: 2018-06-13