Friska barn

En metod för hälsofrämjande mat- och rörelsevanor i förskolan.

Metoden Friska barn har utvecklats för att stödja förskolans arbete med att främja bra mat- och rörelsevanor, och därmed även att förebygga övervikt. Friska barn ger stöd för ett målinriktat arbete i enlighet med förskolans läroplan och kravet på näringsriktiga måltider i förskolan.

Bakgrund

Mat och fysisk aktivitet är avgörande faktorer för barns hälsa och utveckling och för deras framtida hälsa som vuxna. Övervikt och fetma har bland barn ökat kraftigt de senaste 20 åren vilket är särskilt problematiskt då det i dag är vanligt att barns övervikt kvarstår i vuxen ålder. Övervikt och fetma är oroande eftersom det ökar risken för många allvarliga sjukdomar, bland annat cancer och diabetes. I skollagen anges att måltiderna i skolan ska vara näringsriktiga. I förarbetet till lagen har regeringen angett att samma krav ska ställas på förskolans måltider.

Att främja hälsa och samtidigt förebygga övervikt i förskolan handlar i huvudsak om att ge barnen vanan att äta hälsosamt och att leka ute i friska luften varje dag.

Metod

Metoden Friska barn baseras på forskning kring hur

  • barn utvecklar hälsosamma mat- och rörelsevanor
  • vuxna påverkar barns mat- och rörelsevanor
  • barn i Sverige äter och rör på sig
  • organisationer tar till sig nya sätt att arbeta.

Senast ändrad 2022-02-08

Publicerad: 2014-09-19