IRIS – för bättre hälsa under graviditet och efter förlossning

Att ha övervikt eller fetma när man blir gravid eller att gå upp kraftigt i vikt under graviditeten innebär ökade risker för både mamman och barnet. IRIS-studien undersökte om motiverande samtal kan hjälpa överviktiga kvinnor att förändra sina levnadsvanor under och efter graviditeten. Observera att studien är avslutad, resultatet går att läsa i rapporten.

Bakgrund

År 2012 hade mer än var tredje kvinna som skrevs in i mödrahälsovården i Sverige övervikt eller fetma. Att ha övervikt eller fetma när man blir gravid eller att gå upp kraftigt i vikt under graviditeten innebär ökade risker för både mamman och barnet. Risken för komplikationer under graviditet och förlossning ökar liksom risken för att mamman får en kvarstående övervikt eller fetma efter graviditeten. Dessutom ökar övervikt hos mamman risken för att barnet ska bli överviktigt.

Mödrahälsovården når nästan alla gravida

Mödrahälsovård i Sverige är gratis och nästan alla kvinnor träffar en barnmorska under sin graviditet. Vidare är graviditeten en period då mottagligheten för hälsofrämjande förändringar tros vara särskilt stor eftersom ens levnadsvanor inte bara påverkar den egna hälsan utan även barnets.

IRIS-studiens syfte

IRIS syftade till att utveckla ett program för mödrahälsovården som skapar goda mat- och rörelsevanor under och efter graviditet, och därmed främjar viktnedgång efter förlossning. Förhoppningen var att få en evidensbaserad metod för att stödja kvinnor med övervikt och fetma till hälsofrämjande levnadsvanor och på så sätt skapa goda förutsättningar för både mamman och barnet.

IRIS-studien var en kontrollerad randomiserad studie som undersöker om motiverande samtal är en effektiv metod för att förändra sina mat- och rörelsevanor och i så fall när stödet bäst ges: under graviditet, efter förlossning eller både och.

Motiverande samtal

Motiverande samtal är en metod som utgår från kvinnan och hennes erfarenheter för att därmed ge ökad motivation och förmåga till att förändra sina mat- och rörelsevanor.

Gravida kvinnor med övervikt eller måttlig fetma rekryteras vid inskrivning till mödrahälsovården.

Kvinnorna följs till och med ett år efter förlossning. Då utvärderas förändringar i vikt samt mat- och rörelsevanor.

Studien undersöker även om preventionsprogrammet är kostnadseffektivt.

Senast ändrad 2021-09-02

Publicerad: 2014-11-07