Depression i samband med förlossning

Depression i samband med förlossning kan drabba både nyblivna mammor och nyblivna pappor. För nyblivna mammor finns ett specifikt formulär för att mäta depressiva symtom. I det här projektet testas och utvecklas metoden även för pappor.

Depression i samband med förlossning kan drabba både nyblivna mammor och nyblivna pappor. Det är ganska vanligt att drabbas av depressiva symtom både under och efter graviditeten. Förutom att man själv inte mår så bra kan samspelet med barnet påverkas.

Nyblivna mammor

Nyblivna mammor kan genom att fylla i det så kallade EPDS (Edinburgh Postnatal Depression Scale)-formuläret testa sig i detta avseende. Detta självskattningsformulär för screening av depressiva symtom ingår på många barnavårdscentraler som en rutinmässig del i kontakten med (den blivande) mamman. Formuläret påvisar endast symtom och bör alltid kompletteras med klinisk intervju för fastställande av diagnosen depression. Vid upptäckt av depressiva symtom erbjuds stödåtgärder utifrån den individuella situationen.

Nyblivna pappor

Enligt en studie (se faktablad), utförd av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) visar drygt 13 procent av nyblivna pappor i Stockholms län depressiva symtom.

Nyblivna pappor erbjuds inte rutinmässigt att fylla i EPDS men kan vid upplevelse av depressiva symtom vända sig till sin vårdcentral eller till sin BVC-sjuksköterska.

Med detta projekt har man försökt testa och utveckla en mer jämlik vidareimplementering, för att även nyblivna pappor ska kunna erbjudas screening med EPDS och tidig upptäckt av depressiva symtom, samt stöd vid behov. För att öka tillgängligheten för icke-svensktalande föräldrar har en inventering gjorts av vilka språk som EPDS har översatts till samt validerats.

Senast ändrad 2019-02-06

Publicerad: 2014-08-26