Skriv ut den här sidan

Folkhälsokollen

Hur mår Stockholm och hur ser hälsoläget ut om man jämför mellan boende i de olika kommunerna och stadsdelarna? Webbverktyget Folkhälsokollen ger svaren.

Folkhälsokollen är ett webbverktyg som gör det möjligt att snabbt och enkelt få överblick över hur levnadsvanor, hälsa och levnadsförhållanden är fördelade och utvecklas över tid i Stockholms kommuner och stadsdelar.

Med Folkhälsokollen kan man lätt jämföra områden med varandra, visualiserat i kartor och diagram. Man kan även läsa mer om valda indikatorer och se hur de fördelar sig på kön, ålder eller utbildningsnivå.

Genom att titta på hur hälsoläget utvecklats över tid, inom olika hälsoområden, kan man se geografiska skillnader i Stockholms län. När hälsan kan kartläggas på det här sättet ökar möjligheterna att hitta insatser för att förbättra hälsan – på områdesnivå i Stockholms län.

Enkel tillgång till data

Verktyget, som drivs av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), inom Region Stockholm, syftar till att tillgängliggöra den stora mängd data och kunskap som finns i dag. Verktyget presenterar aktuell kunskap om hälsa och faktorer som påverkar hälsan i kommuner och stadsdelar i Stockholms län, samlat på ett lättanvänt sätt. Det kan användas som ett sätt att snabbt skaffa sig en övergripande bild av lokala förutsättningar och trender över tid. Verktyget ger ett bra underlag för planering och uppföljning och en grund för dialog.

Kontakt

Emelie Andersson

Biträdande enhetschef
enh för hälsoläge och vårdbehov

Senast ändrad: 2019-03-29

Publicerad: 2017-08-08