Skriv ut den här sidan

Implementering

”Implementering avser de procedurer som används för att införa nya metoder i en ordinarie verksamhet och som säkerställer att metoderna används så som det var avsett och med varaktighet” (Källa: Om implementering, Socialstyrelsen, 2012).

Ny kunskap om implementering, grundad på forskning, möjliggör att hälso- och sjukvård och övrig offentlig sektor kan utvecklas med nya metoder och arbetssätt. 

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) ger stöd till implementering av bland annat evidensbaserade metoder, policydokument, riktlinjer och handlingsprogram. Nedan hittar du olika informationsmaterial och verktyg för arbete med implementering.

Vill du veta mer?

Kontakta Enheten för implementering och utvärdering, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, på implementering.slso@sll.se.

Senast ändrad: 2019-07-05

Publicerad: 2015-12-03