Metodstöd för implementering

CES erbjuder verksamhetsanpassat metodstöd för implementering.

Enheten för implementering och utvärdering, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) erbjuder verksamhetsanpassat och kostnadsfritt metodstöd för implememtering av folkhälsopolicyn.

Vi kommer till er eller håller utbildningen i våra lokaler på Torsplan.

Vad lär man sig?

  • Tillämpa en evidensbaserad modell för beteendeförändring som ett verktyg för implementering.
  • Göra en systematisk analys av vad som hindrar och underlättar implementeringsarbetet.
  • Identifiera och genomföra lämpliga aktiviteter för att stödja implementering.
  • Utvärdera implementeringsarbete.

Metodstödets innehåll

Metodstödet består av fyra workshops som innehåller föreläsningar och praktiskt arbete tillsammans med andra anmälda verksamheter. Mellan varje workshop gör de deltagande enheterna förankringsarbete i sin egen verksamhet med handledning från Enheten för implementering och utvärdering.

Målet med utbildningen är att ge kunskap och förståelse för metoden så att den kan användas i kommande implementeringsarbeten på ett tidseffektivt och evidensbaserat sätt.

Kontakt

Enheten för implementering och utvärdering (CES)