CES stödjer verksamheter i att implementera folkhälsopolicyn

Alla landstingets verksamheter ska bidra till en bättre folkhälsa i länet. Men det kan vara svårt att veta hur, var och när det ska ske. Lyckligtvis finns hjälp att få.

I grunden finns folkhälsopolicyns fyra mål som gäller för var och en av landstingets alla verksamheter inom hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken, regionplaneringen och kulturen.

Visionen lyder:

"Stockholms läns landsting ska skapa förutsättningar för en god, jämställd och jämlik hälsa för alla genom aktivt hälsofrämjande arbete."

Ingen enkel formel

Eftersom verksamheterna skiljer sig markant från varandra finns ingen enkel formel som kan gälla för alla.

–  Men även om spridningen är stor inom landstinget finns det saker som förenar, säger Andrea Friedl, från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), som är ansvarig för att stötta och hjälpa till med implementering av folkhälsopolicyn.

Lära av varandra

Erfarenheterna hittills visar att det finns massor att lära av varandra. Det sker bland annat på de nätverksträffar som CES bjuder in till i just det syftet.

– Det är inspirerande att lyssna på tankarna kring hur policyn kan hjälpa till i arbetet för en bättre folkhälsa, säger Andrea Friedl.

Folkhälsopolicyn är brett skriven och utgår ifrån att verksamheterna själva kan sina respektive områden och möjligheter bäst. De ges därför ett stort ansvar när det gäller att praktiskt genomföra folkhälsoarbetet.

– Verksamheterna har kunskapen om vilka förändringar som krävs i styrning och ledningssystem för att nå policyns olika mål. Sedan kan vi hjälpa till med hur de ska gå tillväga för att lyckas, säger Andrea Friedl.

Olika stöd

Det finns olika stöd som verksamheterna kan ta del av:

 • CES metodstöd i implementering
  CES metodstöd i implementering.
  Vi erbjuder anpassat och kostnadsfritt metodstöd i implementering. Kontakta oss för mer information, eller läs om metodstödet här > 

 • Nätverksträffar 
  Vi bjuder in till en nätverksträff per termin.
 • Konsultativt stöd
  Kontakta gärna oss för kostnadsfritt konsultativt stöd.
 • HFS-nätverket för akutsjukhus
  Läs mer här >

 

Kontakt

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES)