Nätverk ger stöd till akutsjukhus att leva upp till landstingets folkhälsopolicy

Planerna på att införa alkohol- och rökfria operationer på några av Stockholms akutsjukhus är ett led i att leva upp till landstingets folkhälsopolicy.

För att stötta akutsjukhusen att uppnå sitt mål finns CES, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, med och bidrar med sin kompetens kring implementering.

CES finns också med som en nära länk till Sluta-Röka-Linjen och Alkohollinjen. Liksom i det nya tobakscentrum som just startat inom CES.

Metodstöd och föreläsningar

Arbetet sker via akutsjukhusens nätverk Hälsofrämjande hälso- och sjukvård där CES representanter har erbjudit metodstöd och föreläsningar.

De enheter på Södersjukhuset och Karolinska Universitetssjukhuset som visat särskilt intresse har fått besök av CES som då berättat mer specifikt om metodstödet.