En frisk skolstart – föräldrastöd för bra mat- och rörelsevanor

Föräldrar och lärare kan tidigt skapa goda vanor i barns liv. Programmet "En frisk skolstart" fokuserar på att stötta föräldrar med barn i förskoleklass att främja bra matvanor och fysisk aktivitet.

Främjar bra matvanor och fysisk aktivitet

En frisk skolstart är ett program för att stödja föräldrar med barn i förskoleklass att främja bra matvanor och fysisk aktivitet. Programmet har utvecklats i Sverige och består av tre komponenter: informationsmaterial och motiverande samtal för föräldrar samt en lärarledd klassrumskomponent för eleverna.

Programmet är universellt och teoribaserat och har ett speciellt fokus på skolor i områden med stora behov, men kan användas av alla skolor. I dagsläget En frisk skolstart en forskningsstudie, och är tänkt att implementeras brett i skolan under ledning av elevhälsan, där det i dag saknas evidensbaserade program.

Material 

Projektet har tagit fram olika material (nedladdningsbar pdf finns till höger på sidan):

  • Rapporten En frisk skolstart – Föräldrastöd för bra mat- och rörelsevanor. 
  • Faktabladen: En frisk skolstart – ett föräldrastödsprogram för att främja bra mat- och rörelsevanor i förskoleklass och Vad är viktigt när man genomför ett föräldrastödsprogram i skolan? – lärares och föräldrars synpunkter på ”En Frisk Skolstart”. 

Senast ändrad 2021-06-04

Publicerad: 2014-11-10