En frisk skolstart – föräldrastöd för bra mat- och rörelsevanor

Föräldrar och skolpersonal kan tidigt skapa goda vanor i barns liv. Programmet "En frisk skolstart" fokuserar på att stödja föräldrar med barn i förskoleklass eller årskurs ett att främja bra matvanor och fysisk aktivitet.

 

Främjar bra matvanor och fysisk aktivitet

En Frisk Skolstart är ett program med fyra komponenter med syfte att stödja föräldrar med barn i förskoleklass eller årskurs ett att främja hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet och samtidigt förebygga övervikt och fetma.

Projektet genomfördes 2010 till 2012 inom den dåvarande Karolinska Folkhälsoakademin (nu Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin) på uppdrag av Stockholms läns landsting (nu Region Stockholm) och utvärderades i samarbete med en forskargrupp vid Karolinska Institutet.

I dagsläget genomförs En Frisk Skolstart som en implementeringsstudie kallad IMPROVE i Sigtuna och Huddinge kommun av forskare vid Karolinska Institutet.

Läs mer om detta på Karolinska institutets webbplats (ki.se).

Där kan du även ta del av det material som används i programmet.

Senast ändrad 2021-09-22

Publicerad: 2014-11-10