SkolmatSverige

SkolmatSverige erbjuder ett kostnadsfritt verktyg som hjälper skolor och kommuner att utvärdera, dokumentera och utveckla kvaliteten på sina skolmåltider – utifrån ett helhetsperspektiv.

Sedan mars 2012 är det webbaserade verktyget tillgängligt för alla landets grundskolor. Det används i dag av 35 procent av alla grundskolor i totalt 254 kommuner. I Stockholms län använder 71 procent av skolorna verktyget.

Med SkolmatSveriges verktyg kan skolan ta ett helhetsgrepp om skolmåltiden. En automatisk resultatrapport skapas för varje skola som innehåller vägledning till förbättringar. Rapporten hjälper även skolan att visa att de följer skollagens krav på näringsriktiga måltider.

En kommunfunktion gör det möjligt för den som är ansvarig för skolmåltiderna på kommunnivå att generera en kommunrapport som ger en samlad bild av skolornas resultat. 

Med information från rapporterna kan skolan och kommunen skapa de bästa förutsättningarna för att eleverna ska trivas i skolrestaurangen och äta av skollunchen. Detta främjar i sin tur såväl lärande som bra matvanor och god hälsa hos eleverna. Verktyget ger dessutom skolans elever och personal möjlighet att ge sina åsikter om skolmaten genom enkäter till matgästerna.

Varje år publiceras en ny kartläggning av skolmåltidens kvalitet. I november 2015 gavs rapporten "SkolmatSveriges kartläggning av skolmåltidens kvalitet läsåret 2014/15" ut. Den ger en helhetsbild av skolmåltiderna i Sverige och visar även att skolor som använder SkolmatSveriges verktyg vid upprepade tillfällen förbättrar skolmåltidens kvalitet. För mer information om aktuella händelser inom projektet, besök deras externa hemsida.

SkolmatSverige har utvecklats av forskare vid Karolinska institutet och Stockholms läns landsting (numera Region Stockholm) i samarbete med bland annat Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket (SLV). Det drivs numera av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) på SLL.

Kontaktperson: Josefin Lindroth

Senast ändrad 2021-06-22

Publicerad: 2015-11-18