Anmäl dig till Samverkan på riktigt!

Välkommen till två halvdagar där du tillsammans med dina kollegor får arbeta med att förbättra och stärka er samverkan kring ert förebyggande arbete. Konferensen genomförs digitalt under 7 och 8 oktober 2021. 

Läs mer på Länsstyrelsen Stockholms webbplats (lansstyrelsen.se)

I formuläret går det att anmäla fem åt gången. Vill  Vill du anmäla fler än fem går det att skicka formuläret flera gånger.

Anmälan till Samverkan på riktigt

Finns det en befintlig samverkan i din kommun/stadsdel?

Kontaktuppgifter till kontaktperson för kommunens/stadsdelens samverkan (deltagare 1):

Kontaktuppgifter till deltagare 2

Kontaktuppgifter till deltagare 3

Kontaktuppgifter till deltagare 4

Kontaktuppgifter till deltagare 5