Anmäl dig till Samverkan på riktigt!

Här kan du anmäla dig till Samverkan på riktigt! som hålls den 27-28 augusti 2020. Läs mer på Länsstyrelsen sida Samverkan på riktigt!

Anmälan till Samverkan på riktigt

Finns det en befintlig samverkan i din kommun/stadsdel?

Kontaktuppgifter till kontaktperson för kommunens/stadsdelens samverkan (deltagare 1):

Kontaktuppgifter till deltagare 2

Kontaktuppgifter till deltagare 3

Kontaktuppgifter till deltagare 4

Kontaktuppgifter till deltagare 5