Skriv ut den här sidan

Nätverk för hälsa

Nu breddar Nätverket för folkhälsostrateger i Stockholms län sin målgrupp och byter namn till Nätverk för hälsa. Nätverket vänder sig till personer som arbetar förebyggande och hälsofrämjande i Stockholms län.

Målgruppen för Nätverk för hälsa är personer som arbetar förebyggande eller hälsofrämjande på en central befattning inom Stockholms län. Det kan exempelvis vara kommunala folkhälsostrateger, samordnare för psykisk hälsa, preventionssamordnare eller hälsoplanerare. Vi kommer regelbundet presentera data och statistik, från folkhalsokollen.se, kring hur livsvillkor, levnadsvanor och hälsa fördelar sig och utvecklas över tid i Stockholms län. Och därför är nätverkets målgrupp även personer som arbetar med sammanställning av data, uppföljning och utveckling.

Syfte

Syftet är skapa regelbundna träffar för informations- och erfarenhetsutbyte, samordning och vid behov gemensamt utvecklingsarbete kring vissa sakfrågor eller aktiviteter. Det kan handla om till exempel samordning vid förebyggande och hälsofrämjande insatser, policyfrågor, deltagande i utveckling av preventiva eller hälsofrämjande metoder och strategier. Det kan också gälla seminarier kring kunskapssammanställningar av livsvillkor, levnadsvanor och hälsa samt hur dessa fördelar sig och utvecklas över tid i Stockholms län.

Träffar

Antal: 3–4 gånger per år

Tid: Kl. 9–12 eller kl. 13–16

Innehåll: Varje träff utgår från ett tema och innehåller dels en teoretisk presentation, dels ett praktiskt exempel på någon av länets kommuner eller stadsdelars arbete med det temat. Träffen avslutas med en gemensam diskussion.

Deltagande

Det finns inget krav om att delta på ett visst antal träffar, utan du anmäler dig till träffar med innehåll av intresse. Ingår du i nätverket får du information om innehåll via inbjudan per e-post. 

Vill du ingå i nätverket eller få mer information? Skicka en anmälan eller en fråga till Emelie Andersson, emelie.i.andersson@sll.se.

Övrigt

Nätverket, som administreras av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), hette tidigare Nätverket för kommunala folkhälsostrateger men har från 1 januari 2019 bytt namn med anledning av att målgruppen breddats.

Ansvarig

Emelie Andersson, bitr. enhetschef, enheten för hälsoläge och vårdbehov på CES.