492 träffar

Sortera kronologiskt
Sortera alfabetiskt
Sortera på material
Text Title Published Type

15 september 2023

Enkät om smärta 2023

Här du kan du avanmäla dig om du inte kan eller vill delta i Region Stockholms enkätundersökning om smärta. Om du avanmäler dig kommer du inte få några påminnelser från oss.

Läs mer >> om Enkät om smärta 2023
Enkät om smärta 2023 2023-09-15 10:35:06

8 september 2023

18 oktober: Lokalt samarbete vid våld i nära relationer

Onsdag 18 oktober 2023 träffas Nätverk för hälsa för att diskutera exempel på hur lokala samarbetspartners arbetar med våld i nära relationer. Det är den första av höstens två träffar på samma tema.

Läs mer >> om 18 oktober: Lokalt samarbete vid våld i nära relationer
18 oktober: Lokalt samarbete vid våld i nära relationer 2023-09-08 14:27:25

6 september 2023

9 november: Sluta-röka-linjen 25 år

Den 9 november bjuder Sluta-röka-linjen in till ett webbinarium om det tobakspreventiva arbetets utveckling över tid, och om framtida utmaningar.

Läs mer >> om 9 november: Sluta-röka-linjen 25 år
9 november: Sluta-röka-linjen 25 år 2023-09-06 12:27:49

4 september 2023

5 december: Public health in a time of population ageing

Tisdag 5 december bjuder Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), Region Stockholm, i samarbete med institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet, in till en ny föreläsning i serien Stockholm Public Health Lectures. Temat är hälsa och livsvillkor bland de allra äldsta i befolkningen.

Läs mer >> om 5 december: Public health in a time of population ageing
5 december: Public health in a time of population ageing 2023-09-04 15:03:46

27 april 2023

Nätverksträff för faciliterare och förändringsledare

Läs mer >> om Nätverksträff för faciliterare och förändringsledare
Nätverksträff för faciliterare och förändringsledare 2023-04-27 14:42:43

27 april 2023

Nätverksträff för faciliterare och förändringsledare

Läs mer >> om Nätverksträff för faciliterare och förändringsledare
Nätverksträff för faciliterare och förändringsledare 2023-04-27 14:42:43

29 mars 2023

Folkhälsorapport 2023

Hur ser sjukdomsbördan ut i Stockholms län? Ökar eller minskar olika hälsoproblem? Vilka grupper är mest drabbade? Vilka är orsakerna till vår tids ohälsa? Frågorna är viktiga, exempelvis för att förstå hur hälsan kan främjas, hur skolan ska lyckas ge barn och unga förutsättningar för ett liv i god hälsa, hur individen själv ska kunna påverka sin hälsa och för att planera hälso- och sjukvård efter befolkningens behov.

Läs mer >> om Folkhälsorapport 2023
Folkhälsorapport 2023 2023-03-29 13:03:00

9 mars 2023

5 maj: Inbjudan till fokusgrupp för nya Folkhälsoguiden 5 maj

Den 5 maj är du välkommen till fokusgrupp för utvärdering av nya Folkhälsoguiden. För detta tillfälle söker vi främst dig som arbetar med frågor som berör fysisk planering, boende och närmiljö, eller arbete och arbetsmiljö.

Läs mer >> om 5 maj: Inbjudan till fokusgrupp för nya Folkhälsoguiden 5 maj
5 maj: Inbjudan till fokusgrupp för nya Folkhälsoguiden 5 maj 2023-03-09 09:14:21

9 mars 2023

3 maj: Inbjudan till fokusgrupp för nya Folkhälsoguiden

Den 3 maj är du välkommen till fokusgrupp för utvärdering av nya Folkhälsoguiden.

Läs mer >> om 3 maj: Inbjudan till fokusgrupp för nya Folkhälsoguiden
3 maj: Inbjudan till fokusgrupp för nya Folkhälsoguiden 2023-03-09 09:14:21

13 december 2022

1 juni: Nätverk för hälsa

Torsdagen den 1 juni är du varmt välkommen att delta i vårterminens andra Nätverk för hälsa. Temat för vårens träffar är Samverkan för trygghet. Anmäl dig här på Folkhälsoguiden.

Läs mer >> om 1 juni: Nätverk för hälsa
1 juni: Nätverk för hälsa 2022-12-13 16:44:47

13 december 2022

8 mars: Nätverk för hälsa

Onsdagen den 8 mars är du varmt välkommen till vårens första Nätverk för hälsa. Temat för vårens träffar är Samverkan för trygghet. Den första träffen fokuserar vi på trygghet relaterat till psykisk hälsa. Anmäl dig här på Folkhälsoguiden.

Läs mer >> om 8 mars: Nätverk för hälsa
8 mars: Nätverk för hälsa 2022-12-13 16:44:43

18 november 2022

Våren 2023: Tobaksprevention och kvalificerad avvänjning i vården

Arbetar du inom hälso- och sjukvård eller liknande med personer som använder tobak och som skulle behöva sluta? I den här kursen lär du dig att självständigt utföra kvalificerad tobaksavväjning både individuellt och i grupp.

Läs mer >> om Våren 2023: Tobaksprevention och kvalificerad avvänjning i vården
Våren 2023: Tobaksprevention och kvalificerad avvänjning i vården 2022-11-18 16:05:12

18 november 2022

5 december: Så kan skolan arbeta hälsofrämjande med Elevhälsoportalen

Den 5 december bjuder Elevhälsoportalen in till webbinarium. Då ger vi en introduktion till hur skolan kan använda Elevhälsoportalen i det hälsofrämjande arbetet och för att kartlägga vilka behov som finns.

Läs mer >> om 5 december: Så kan skolan arbeta hälsofrämjande med Elevhälsoportalen
5 december: Så kan skolan arbeta hälsofrämjande med Elevhälsoportalen 2022-11-18 09:53:05

11 november 2022

8 december: Lansering av Elevhälsoportalens hälsoområde Kroppslig integritet och relationer i förskolan

Den 8 december bjuder Elevhälsoportalen in till webbinarium om det nya hälsoområdet Kroppslig integritet och relationer i förskolan. Hälsoområdet stöttar förskolor i arbetet med att förebygga sexuell utsatthet, stärka kroppslig integritet och främja goda relationer bland barn.

Läs mer >> om 8 december: Lansering av Elevhälsoportalens hälsoområde Kroppslig integritet och relationer i förskolan
8 december: Lansering av Elevhälsoportalens hälsoområde Kroppslig integritet och relationer i förskolan 2022-11-11 09:42:20

25 oktober 2022

15 februari: Lär dig använda Folkhälsokollen i ditt arbete

Den 15 februari klockan 13–15 är du välkommen till en kostnadsfri digital workshop där du får lära dig hur du kan arbeta med Folkhälsokollen vid kartläggning och prioritering av folkhälsoarbete.

Läs mer >> om 15 februari: Lär dig använda Folkhälsokollen i ditt arbete
15 februari: Lär dig använda Folkhälsokollen i ditt arbete 2022-10-25 11:17:02

25 oktober 2022

7 december: Lär dig använda Folkhälsokollen i ditt arbete

Den 7 december klockan 13–15 är du välkommen till en kostnadsfri digital workshop där du får lära dig hur du kan arbeta med Folkhälsokollen vid kartläggning och prioritering av folkhälsoarbete.

Läs mer >> om 7 december: Lär dig använda Folkhälsokollen i ditt arbete
7 december: Lär dig använda Folkhälsokollen i ditt arbete 2022-10-25 11:17:02

27 september 2022

22 mars: Lansering av Folkhälsorapport 2023

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) bjuder in till lanseringen av Folkhälsorapport 2023. Folkhälsorapporten sammanfattar hälsoläget i Stockholms län och publiceras vart fjärde år. Den första gavs ut 1987 och nu är det dags för den tionde i ordningen.

Läs mer >> om 22 mars: Lansering av Folkhälsorapport 2023
22 mars: Lansering av Folkhälsorapport 2023 2022-09-27 12:44:16

22 augusti 2022

18 november: Nätverk för hälsa om att följa upp insatser

Fredagen den 18 november är du varmt välkommen att delta i höstterminens andra Nätverk för hälsa. Temat är att följa upp folkhälsoinsatser på lokal nivå. Träffen är den tredje i en serie om att identifiera behov, välja insatser och följa upp resultat. Anmäl dig här på Folkhälsoguiden.

Läs mer >> om 18 november: Nätverk för hälsa om att följa upp insatser
18 november: Nätverk för hälsa om att följa upp insatser 2022-08-22 13:29:37

21 juni 2022

23 september: Nätverk för hälsa om att välja folkhälsoinsatser

Fredag den 23 september är du varmt välkommen att delta i höstterminens första Nätverk för hälsa. Temat den här gången är att välja folkhälsoinsats utifrån identifierade behov på lokal nivå. Anmäl dig här på Folkhälsoguiden.

Läs mer >> om 23 september: Nätverk för hälsa om att välja folkhälsoinsatser
23 september: Nätverk för hälsa om att välja folkhälsoinsatser 2022-06-21 12:44:44

9 juni 2022

Höst 2022: Tobaksprevention och kvalificerad avvänjning i vården

Arbetar du inom hälso- och sjukvård eller liknande med personer som använder tobak och som skulle behöva sluta? I kursen Tobaksprevention och kvalificerad avvänjning i vården 7,5hp, lär du dig att självständigt utföra kvalificerad tobaksavväjning både individuellt och i grupp.

Läs mer >> om Höst 2022: Tobaksprevention och kvalificerad avvänjning i vården
Höst 2022: Tobaksprevention och kvalificerad avvänjning i vården 2022-06-09 10:02:34

5 maj 2022

Lägesrapporter om vaccinationstäckning i Stockholms län

Var tredje vecka, med start 2 mars 2022, publicerar CES statistik om de vaccinationer mot covid-19 som har utförts i Stockholms län, med fokus på vaccinationstäckning och ojämlikheter utifrån områden, ålder och sociodemografiska faktorer. Läs mer i rapporterna nedan.

Läs mer >> om Lägesrapporter om vaccinationstäckning i Stockholms län
Lägesrapporter om vaccinationstäckning i Stockholms län 2022-05-05 10:22:37

7 april 2022

Rapporter om cannabis och unga vuxna

Här kan du läsa rapporter om cannabisproblematiken bland unga vuxna i Stockholms län. Rapportserien ges ut av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) i samarbete med Region Stockholms Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

Läs mer >> om Rapporter om cannabis och unga vuxna
Rapporter om cannabis och unga vuxna 2022-04-07 07:30:27

22 mars 2022

2 maj: Nätverk för hälsa om att identifiera och prioritera folkhälsofrågor

Den 2 maj är du varmt välkommen att delta i årets första Nätverk för hälsa. Temat den här gången är hur vi kan identifiera och prioritera folkhälsofrågor för insatser på lokal nivå i kommuner och stadsdelar i Stockholms län.

Läs mer >> om 2 maj: Nätverk för hälsa om att identifiera och prioritera folkhälsofrågor
2 maj: Nätverk för hälsa om att identifiera och prioritera folkhälsofrågor 2022-03-22 13:29:23

22 mars 2022

18 maj: Agenda för minskat cannabisbruk och brottslighet i Stockholms län

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) och institutionen för global folkhälsa vid Karolinska Institutet bjuder in till föreläsningen Agenda för minskat cannabisbruk och brottslighet i Stockholms län. Föreläsningen bygger på en rapportserie från CES om cannabisproblematik bland unga i Stockholms län med teman som inslag av cannabis i dödligt våld, cannabisbrottens geografi i länet, attityder till cannabis bland unga samt vårdkonsumtion.

Läs mer >> om 18 maj: Agenda för minskat cannabisbruk och brottslighet i Stockholms län
18 maj: Agenda för minskat cannabisbruk och brottslighet i Stockholms län 2022-03-22 11:09:00

1 februari 2022

Avhandlingar baserade på SDPP

Här listas akademiska avhandlingar för medicine doktorsexamen baserade helt eller delvis på Stockholms diabetespreventiva program (SDPP).

Läs mer >> om Avhandlingar baserade på SDPP
Avhandlingar baserade på SDPP 2022-02-01 16:00:27

1 februari 2022

Vetenskapliga publikationer baserade på SDPP

Här listas vetenskapliga publikation som baseras på Stockholms diabetespreventiva program (SDPP).

Läs mer >> om Vetenskapliga publikationer baserade på SDPP
Vetenskapliga publikationer baserade på SDPP 2022-02-01 15:51:18

19 november 2021

Integritetspolicy - Hälsa Stockholm 2021

Här kan du läsa mer om de data som samlas in under folkhälsoundersökningen Hälsa Stockholm 2021, och hur de behandlas och skyddas. Scroll down for information in English.

Läs mer >> om Integritetspolicy - Hälsa Stockholm 2021
Integritetspolicy - Hälsa Stockholm 2021 2021-11-19 12:03:23

8 november 2021

Broschyr om att bemöta vaccintveksamhet

Här kan du ladda ned eller beställa en broschyr som handlar om hur man kan bemöta vaccintveksamhet kring covid-19.

Läs mer >> om Broschyr om att bemöta vaccintveksamhet
Broschyr om att bemöta vaccintveksamhet 2021-11-08 11:25:09

29 oktober 2021

Materialet har utgått

Läs mer >> om Materialet har utgått
Materialet har utgått 2021-10-29 08:17:22

28 oktober 2021

Vanliga frågor

Läs mer >> om Vanliga frågor
Vanliga frågor 2021-10-28 14:31:37

28 oktober 2021

Kontakta Matguiden

Läs mer >> om Kontakta Matguiden
Kontakta Matguiden 2021-10-28 13:58:41

28 oktober 2021

Om Matguiden

Matguiden innehåller aktuell information om mat och hälsa ur ett folkhälsoperspektiv. Webbplatsens material vägleder dig som arbetar med hälsofrämjande matvanor.

Läs mer >> om Om Matguiden
Om Matguiden 2021-10-28 13:44:41

22 oktober 2021

Mat för gravida

Den som är gravid måste tillgodose två personers näringsbehov – sitt egets och barnets.

Läs mer >> om Mat för gravida
Mat för gravida 2021-10-22 15:13:33

22 oktober 2021

Mat för män 61–74 år

Energibehovet hos män mellan 61 och 74 år kan variera mycket beroende på ålder, vikt och graden av fysisk aktivitet.

Läs mer >> om Mat för män 61–74 år
Mat för män 61–74 år 2021-10-22 14:43:30

22 oktober 2021

Mat för kvinnor 61–74 år

Energibehovet hos kvinnor mellan 61 och 74 år kan variera mycket beroende på ålder, vikt och graden av fysisk aktivitet.

Läs mer >> om Mat för kvinnor 61–74 år
Mat för kvinnor 61–74 år 2021-10-22 14:35:55

22 oktober 2021

Mat för män 19–60 år

Energibehovet hos män mellan 19 och 60 år kan variera mycket beroende på ålder och graden av fysisk aktivitet.

Läs mer >> om Mat för män 19–60 år
Mat för män 19–60 år 2021-10-22 14:04:37

22 oktober 2021

Mat för kvinnor 19–60 år

Energibehovet hos kvinnor mellan 19 och 60 år kan variera mycket beroende på ålder och graden av fysisk aktivitet.

Läs mer >> om Mat för kvinnor 19–60 år
Mat för kvinnor 19–60 år 2021-10-22 13:55:03

22 oktober 2021

Mat för pojkar 10–18 år

Barn, ungdomar och vuxna har mycket liknande behov av näringsrik mat. När barnen kommer upp i skolåldern kan de äta samma typ av livsmedel och maträtter som de vuxna.

Läs mer >> om Mat för pojkar 10–18 år
Mat för pojkar 10–18 år 2021-10-22 13:32:06

22 oktober 2021

Mat för flickor 10–18 år

Barn, ungdomar och vuxna har mycket liknande behov av näringsrik mat. När barnen kommer upp i skolåldern kan de äta samma typ av livsmedel och maträtter som de vuxna.

Läs mer >> om Mat för flickor 10–18 år
Mat för flickor 10–18 år 2021-10-22 13:23:07

22 oktober 2021

Mat för barn 1 – 9 år

Det finns egentligen inte några skillnader i vad som är näringsriktig mat för barn och vuxna. Den snabba tillväxten och utvecklingen under de första levnadsåren i kombination med att små barn inte kan äta så stora portioner ställer dock krav på att maten måste vara mer energi- och näringsrik.

Läs mer >> om Mat för barn 1 – 9 år
Mat för barn 1 – 9 år 2021-10-22 09:48:50

20 oktober 2021

Mat för olika målgrupper

Här ges exempel på hur mat och måltider kan byggas upp för olika målgrupper och energinivåer.

Läs mer >> om Mat för olika målgrupper
Mat för olika målgrupper 2021-10-20 13:34:45

18 oktober 2021

23 nov: Att använda Folkhälsokollen i folkhälsoarbete (workshop)

Den 23 november är du välkommen till en digital workshop för att lära dig mer om hur du använder webbverktyget Folkhälsokollen för kartläggning och prioritering i folkhälsoarbete.

Läs mer >> om 23 nov: Att använda Folkhälsokollen i folkhälsoarbete (workshop)
23 nov: Att använda Folkhälsokollen i folkhälsoarbete (workshop) 2021-10-18 19:32:52

18 oktober 2021

Mat och sjukdom

Maten påverkar vår hälsa och kan spela roll i utvecklingen av olika sjukdomar. Den här sidan handlar om matrelaterade sjukdomar samt forskningsläget kring mat och sjukdom.

Läs mer >> om Mat och sjukdom
Mat och sjukdom 2021-10-18 15:02:42

13 oktober 2021

3 december: Nätverk för hälsa om folkhälsoarbete för en god och jämlik hälsa

Fredag 3 december är du varmt välkommen att delta i Nätverk för hälsa. Temat är regionalt och lokalt folkhälsoarbete utifrån Folkhälsomyndighetens rapport "På väg mot en god och jämlik hälsa – Stödstruktur för det statliga folkhälsoarbetet".

Läs mer >> om 3 december: Nätverk för hälsa om folkhälsoarbete för en god och jämlik hälsa
3 december: Nätverk för hälsa om folkhälsoarbete för en god och jämlik hälsa 2021-10-13 11:50:35

27 september 2021

Evidensbaserade insatser inom hälso- och sjukvård

Här presenteras evidensläge och praktiska insatser för att arbeta hälsofrämjande med mat inom hälso- och sjukvård.

Läs mer >> om Evidensbaserade insatser inom hälso- och sjukvård
Evidensbaserade insatser inom hälso- och sjukvård 2021-09-27 09:57:04

27 september 2021

Evidensbaserade insatser inom kommuner

Här kan du läsa om evidensläge och praktiska insatser för att arbeta hälsofrämjande med mat inom verksamheter på kommunal nivå.

Läs mer >> om Evidensbaserade insatser inom kommuner
Evidensbaserade insatser inom kommuner 2021-09-27 09:57:04

20 september 2021

20 oktober: Stockholm Public Health Lectures

Onsdag 20 oktober bjuder Institutionen för global folkhälsa, i samarbete med Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, in till en föreläsning i serien Stockholm Public Health Lectures. Temat för föreläsningen är evidens för covid-19-åtgärderna.

Läs mer >> om 20 oktober: Stockholm Public Health Lectures
20 oktober: Stockholm Public Health Lectures 2021-09-20 12:18:23

3 september 2021

Att välja bra livsmedel - strategier i vardagen

Att välja bra livsmedel utgör själva grunden till att skapa hälsosamma matvanor. Nedan finns korta råd för vilka livsmedel vi behöver äta mer av, vilka vi bör äta mindre av och strategier i vardagen för att få till hälsosamma måltider i praktiken. Att välja mer hälsosamma livsmedel går i stort också hand i hand med en kost som är bra för miljön och klimatet.

Läs mer >> om Att välja bra livsmedel - strategier i vardagen
Att välja bra livsmedel - strategier i vardagen 2021-09-03 11:10:49

9 augusti 2021

Hälsa Stockholm 2021

I september får 120 000 stockholmare hem Region Stockholms folkhälsoenkät Hälsa Stockholm i brevlådan. Undersökningen kommer att ge ny kunskap om vår hälsa och våra levnadsförhållanden. Den kunskapen är viktig för att hälso- och sjukvården ska kunna bidra till en så god hälsa som möjligt – för så många som möjligt.

Läs mer >> om Hälsa Stockholm 2021
Hälsa Stockholm 2021 2021-08-09 12:04:13

14 juli 2021

2 september: Att bemöta vaccintveksamhet

Välkommen att delta i ett webbinarium om att bemöta vaccintveksamhet i primärvården.

Läs mer >> om 2 september: Att bemöta vaccintveksamhet
2 september: Att bemöta vaccintveksamhet 2021-07-14 12:45:07

28 juni 2021

Mat, hållbarhet och klimat

Livsmedelsverkets framtida kostråd kommer att ta hänsyn till matens miljömässiga hållbarhet. Hållbar mat är en global fråga som måste lösas för att det ska finnas näringsrik mat till alla. I Sverige serveras tre miljoner offentliga måltider varje dag inom skola, vård och omsorg. Här, liksom i vårdmötet, finns en stor potential att lyfta miljömässig hållbarhet och samtidigt bidra till hälsosamma matvanor.

Läs mer >> om Mat, hållbarhet och klimat
Mat, hållbarhet och klimat 2021-06-28 10:56:19

28 juni 2021

Mat och hälsa

Hälsosamma matvanor bidrar till en god hälsa under hela livet och kan minska risken för flera folksjukdomar. På den här sidan kan du som arbetar med hälsofrämjande matvanor få en kort introduktion till hur olika näringsämnen påverkar hälsan i livets olika faser och råd om hur man kan äta hälsosamt.

Läs mer >> om Mat och hälsa
Mat och hälsa 2021-06-28 00:00:00

16 juni 2021

18 oktober: Våga vandra vidare: tillbakablick på 30 år av vunnen tobakskunskap

Välkommen till webbinarium med tobaksforskaren Rosaria Galanti som presenterar tobaksforskningens landvinningar under de senaste 30 åren och behovet av kunskap i den närmaste framtiden.

Läs mer >> om 18 oktober: Våga vandra vidare: tillbakablick på 30 år av vunnen tobakskunskap
18 oktober: Våga vandra vidare: tillbakablick på 30 år av vunnen tobakskunskap 2021-06-16 12:14:15

16 juni 2021

29 september och 19 oktober 2021: Tobakens påverkan på individ och samhälle

Välkommen till två halvdagars webbinarium om tobakens påverkan på individ och samhälle under hösten 2021. Under utbildningen får du kunskap om tobak och får veta mer om Region Stockholms tobakspreventiva arbete.

Läs mer >> om 29 september och 19 oktober 2021: Tobakens påverkan på individ och samhälle
29 september och 19 oktober 2021: Tobakens påverkan på individ och samhälle 2021-06-16 12:14:15

16 juni 2021

31 maj: Tobakens påverkan på individ och samhälle

Välkommen till webbinarium om tobakens påverkan på individ och samhälle under våren 2022. Under utbildningen får du kunskap om tobak och får veta mer om Region Stockholms tobakspreventiva arbete.

Läs mer >> om 31 maj: Tobakens påverkan på individ och samhälle
31 maj: Tobakens påverkan på individ och samhälle 2021-06-16 12:14:15

4 juni 2021

Tobaksprevention

Region Stockholm stödjer initiativet för ett Rökfritt Sverige 2025. För att nå dit behövs insatser på flera olika nivåer i samhället. Insatserna väntas också bidra till en mer jämlik hälsa i befolkningen och en strävan mot målen i Agenda 2030.

Läs mer >> om Tobaksprevention
Tobaksprevention 2021-06-04 12:46:23

20 april 2021

31 maj: Är du med på resan - Rökfritt Sverige 2025?

I samband med Världshälsoorganisationens tobaksfria dag 2021 bjuder Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin in till webbinarium om det tobakspreventiva arbetet för ett rökfritt Sverige 2025.

Läs mer >> om 31 maj: Är du med på resan - Rökfritt Sverige 2025?
31 maj: Är du med på resan - Rökfritt Sverige 2025? 2021-04-20 17:47:41

31 mars 2021

28 april: Webbinarium om distansundervisning under covid-19-pandemin

Onsdagen 28 april håller Elevhälsoportalen ett lunchwebbinarium om distansundervisning i skolan. Webbinariet handlar om hur skolelever påverkas av distansundervisning under covid-19-pandemin och hur skolan kan arbeta för att minska negativa effekter.

Läs mer >> om 28 april: Webbinarium om distansundervisning under covid-19-pandemin
28 april: Webbinarium om distansundervisning under covid-19-pandemin 2021-03-31 08:00:00

12 mars 2021

25 mars: Webbinarium om hälsoområde Sexualitet och relationer på Elevhälsoportalen

Torsdag 25 mars bjuder Elevhälsoportalen in till webbinarium om det nylanserade hälsoområdet Sexualitet och relationer.

Läs mer >> om 25 mars: Webbinarium om hälsoområde Sexualitet och relationer på Elevhälsoportalen
25 mars: Webbinarium om hälsoområde Sexualitet och relationer på Elevhälsoportalen 2021-03-12 17:04:09

22 februari 2021

25 mars: Nätverk för hälsa om covid-19 i Stockholms län

Torsdag 25 mars är du varmt välkommen att delta i Nätverk för hälsa. Temat är covid-19 i Stockholms län – hur vi har drabbats, eventuella effekter på folkhälsan och hur vi kan arbeta vidare.

Läs mer >> om 25 mars: Nätverk för hälsa om covid-19 i Stockholms län
25 mars: Nätverk för hälsa om covid-19 i Stockholms län 2021-02-22 13:55:40

10 februari 2021

24 mars: Stockholm Public Health Lectures

Onsdag 24 mars bjuder Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), Region Stockholm, i samarbete med institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet, in till en ny föreläsning i serien Stockholm Public Health Lectures.

Läs mer >> om 24 mars: Stockholm Public Health Lectures
24 mars: Stockholm Public Health Lectures 2021-02-10 09:06:04

5 februari 2021

8 mars: Barns utsatthet för passiv rökning

Måndag 8 mars bjuder Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin in till webbinarium om hur barn påverkas av passiv rökning och om hur barnhälsovården kan stödja föräldrar och blivande föräldrar till rökfrihet.

Läs mer >> om 8 mars: Barns utsatthet för passiv rökning
8 mars: Barns utsatthet för passiv rökning 2021-02-05 12:22:14

7 december 2020

Utbildning i tobaksprevention och kvalificerad avvänjning i vården - OBS flyttad till hösten!

OBS! Vårens kurs har flyttats fram till hösten 2021 med start i september - mer information om kursen publiceras under våren.

Läs mer >> om Utbildning i tobaksprevention och kvalificerad avvänjning i vården - OBS flyttad till hösten!
Utbildning i tobaksprevention och kvalificerad avvänjning i vården - OBS flyttad till hösten! 2020-12-07 08:47:57

28 september 2020

14 oktober: Tobaksnätverket i Stockholms län

Den 14 oktober bjuder Tobaksnätverket i Stockholm in till nätverksträff för dig som arbetar med tobaksprevention i Stockholms län.

Läs mer >> om 14 oktober: Tobaksnätverket i Stockholms län
14 oktober: Tobaksnätverket i Stockholms län 2020-09-28 08:26:01

28 september 2020

4 december: Tobaksnätverket i Stockholms län

Den 4 december bjuder Tobaksnätverket i Stockholm in till nätverksträff för dig som arbetar med tobaksprevention i Stockholms län.

Läs mer >> om 4 december: Tobaksnätverket i Stockholms län
4 december: Tobaksnätverket i Stockholms län 2020-09-28 08:26:01

14 september 2020

presentation-metodstod

Nedan kan du ladda ner och titta på presentationer från Metodstöd i implementering för arbetsgrupper. Presentationerna har ljud, öppna i visningsläge och klicka på ljudsymbolen för att lyssna.

Läs mer >> om presentation-metodstod
presentation-metodstod 2020-09-14 08:07:07

3 september 2020

Rapporter om covid-19

Här kan du läsa rapporter om utvecklingen och spridningen av covid-19 i Stockholms län, och om pandemins potentiella effekter på folkhälsan. Rapporterna ges ut av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) i samarbete med Smittskydd Stockholm och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF).

Läs mer >> om Rapporter om covid-19
Rapporter om covid-19 2020-09-03 15:24:21

26 augusti 2020

utvardering-metodstod20

Nedan finns länkar till enkäter vi hoppas att du vill besvara i samband med utbildningen Metodstöd i implementering. Det finns en enkät för varje workshop och en enkät som fylls i innan metodstödet startar.

Läs mer >> om utvardering-metodstod20
utvardering-metodstod20 2020-08-26 13:15:47

26 augusti 2020

utvardering-metodstod20

Nedan finns länkar till enkäter vi hoppas att du vill besvara i samband med utbildningen Metodstöd i implementering. Det finns en enkät för varje workshop och en enkät som fylls i innan metodstödet startar.

Läs mer >> om utvardering-metodstod20
utvardering-metodstod20 2020-08-26 13:15:47

26 augusti 2020

utvardering-metodstod20

Nedan finns länkar till enkäter vi hoppas att du vill besvara i samband med utbildningen Metodstöd i implementering. Det finns en enkät för varje workshop och en enkät som fylls i innan metodstödet startar.

Läs mer >> om utvardering-metodstod20
utvardering-metodstod20 2020-08-26 13:15:47

26 augusti 2020

utvardering-metodstod20

Nedan finns länkar till enkäter vi hoppas att du vill besvara i samband med utbildningen Metodstöd i implementering. Det finns en enkät för varje workshop och en enkät som fylls i innan metodstödet startar.

Läs mer >> om utvardering-metodstod20
utvardering-metodstod20 2020-08-26 13:15:47

26 augusti 2020

utvardering-metodstod20

Nedan finns länkar till enkäter vi hoppas att du vill besvara i samband med utbildningen Metodstöd i implementering. Det finns en enkät för varje workshop och en enkät som fylls i innan metodstödet startar.

Läs mer >> om utvardering-metodstod20
utvardering-metodstod20 2020-08-26 13:15:47

26 augusti 2020

utvardering-metodstod20

Nedan finns länkar till enkäter vi hoppas att du vill besvara i samband med utbildningen Metodstöd i implementering. Det finns en enkät för varje workshop och en enkät som fylls i innan metodstödet startar.

Läs mer >> om utvardering-metodstod20
utvardering-metodstod20 2020-08-26 13:15:47

26 augusti 2020

utvardering-metodstod20

Nedan finns länkar till enkäter vi hoppas att du vill besvara i samband med utbildningen Metodstöd i implementering. Det finns en enkät för varje workshop och en enkät som fylls i innan metodstödet startar.

Läs mer >> om utvardering-metodstod20
utvardering-metodstod20 2020-08-26 13:15:47

26 augusti 2020

utvardering-metodstod20

Nedan finns länkar till enkäter vi hoppas att du vill besvara i samband med utbildningen Metodstöd i implementering. Det finns en enkät för varje workshop och en enkät som fylls i innan metodstödet startar.

Läs mer >> om utvardering-metodstod20
utvardering-metodstod20 2020-08-26 13:15:47

25 augusti 2020

29 september: Hälsofrämjande dagen

Den 29 september bjuder Akademiskt primärvårdscentrum (APC) in till Hälsofrämjande dagen, en inspirationsdag om levnadsvanor och psykisk hälsa.

Läs mer >> om 29 september: Hälsofrämjande dagen
29 september: Hälsofrämjande dagen 2020-08-25 09:57:03

28 maj 2020

25 november: Rökning bland personer med utländsk bakgrund

Den 25 november bjuder Uppdrag tobaksprevention, i samarbete med Transkulturellt Centrum, in till ett digitalt seminarium om rökning bland personer med utländsk bakgrund.

Läs mer >> om 25 november: Rökning bland personer med utländsk bakgrund
25 november: Rökning bland personer med utländsk bakgrund 2020-05-28 10:55:12

28 maj 2020

14 oktober: Nya tobaks- och nikotinprodukter riktade till unga

Den 14 oktober 2020 bjuder Uppdrag tobaksprevention Stockholm in till ett digitalt seminarium om nya tobaks- och nikotinprodukter som riktas till unga.

Läs mer >> om 14 oktober: Nya tobaks- och nikotinprodukter riktade till unga
14 oktober: Nya tobaks- och nikotinprodukter riktade till unga 2020-05-28 10:43:34

28 maj 2020

30 september och 20 oktober: Tobakens påverkan på individ och samhälle

För att stödja det tobakspreventiva arbetet i Stockholms län bjuder Uppdrag tobaksprevention Stockholm in till två digitala halvdagar om tobakens påverkan på individ och samhälle.

Läs mer >> om 30 september och 20 oktober: Tobakens påverkan på individ och samhälle
30 september och 20 oktober: Tobakens påverkan på individ och samhälle 2020-05-28 10:33:02

27 maj 2020

17 juni: Webbinarium om rökning och covid-19

Den 17 juni arrangerar Uppdrag tobaksprevention Stockholm ett digitalt seminarium om covid-19 och rökning, som du som arbetar med tobaksprevention inom Stockholms län kan anmäla dig till.

Läs mer >> om 17 juni: Webbinarium om rökning och covid-19
17 juni: Webbinarium om rökning och covid-19 2020-05-27 16:40:27

15 april 2020

Coronapandemins potentiella effekter på folkhälsan

Coronapandemin kan påverka folkhälsan i befolkningen, både på kort och lång sikt. I en serie rapporter sammanfattar Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) pandemins potentiella effekter på hälsan i befolkningen.

Läs mer >> om Coronapandemins potentiella effekter på folkhälsan
Coronapandemins potentiella effekter på folkhälsan 2020-04-15 08:55:54

8 april 2020

Anmälan Samverkan på riktigt

Läs mer >> om Anmälan Samverkan på riktigt
Anmälan Samverkan på riktigt 2020-04-08 10:06:16

8 april 2020

Anmälan Samverkan på riktigt-2021

Läs mer >> om Anmälan Samverkan på riktigt-2021
Anmälan Samverkan på riktigt-2021 2020-04-08 10:06:16

3 april 2020

Hösten 2020: Utbilda dig till tobaksavvänjare

Läs mer >> om Hösten 2020: Utbilda dig till tobaksavvänjare
Hösten 2020: Utbilda dig till tobaksavvänjare 2020-04-03 10:08:18

5 mars 2020

31 mars: Tobak ur ett folkhälsoperspektiv

Välkommen till ett seminarium om tobak ur ett folkhälsoperspektiv. Seminariet äger rum 31 mars och arrangör är Uppdrag tobaksprevention Stockholm.

Läs mer >> om 31 mars: Tobak ur ett folkhälsoperspektiv
31 mars: Tobak ur ett folkhälsoperspektiv 2020-03-05 11:14:30

31 januari 2020

Hösten 2022: Metodstöd i implementering för faciliterare

Under hösten 2022 erbjuder Enheten för implementering och utvärdering ett kostnadsfritt metodstöd i implementering för faciliterare. Denna utbildning ger deltagarna verktyg för att stödja verksamheter med att exempelvis implementera metoder, riktlinjer och handlingsprogram på ett evidensbaserat sätt. Utbildningen riktar sig till dig som har en stödjande funktion vid implementering inom den egna eller annan offentlig verksamhet.

Läs mer >> om Hösten 2022: Metodstöd i implementering för faciliterare
Hösten 2022: Metodstöd i implementering för faciliterare 2020-01-31 08:00:00

31 januari 2020

Våren 2022: Metodstöd i implementering för faciliterare

Läs mer >> om Våren 2022: Metodstöd i implementering för faciliterare
Våren 2022: Metodstöd i implementering för faciliterare 2020-01-31 08:00:00

31 januari 2020

Våren 2024: Metodstöd i implementering för faciliterare

Under våren 2024 erbjuder Enheten för implementering och utvärdering ett kostnadsfritt metodstöd i implementering för faciliterare. Denna utbildning ger deltagarna verktyg för att stödja verksamheter med att exempelvis implementera metoder, riktlinjer och handlingsprogram på ett evidensbaserat sätt. Utbildningen riktar sig till dig som har en stödjande funktion vid implementering inom den egna eller annan offentlig verksamhet.

Läs mer >> om Våren 2024: Metodstöd i implementering för faciliterare
Våren 2024: Metodstöd i implementering för faciliterare 2020-01-31 08:00:00

31 januari 2020

Hösten 2023: Metodstöd i implementering för faciliterare

Under hösten 2023 erbjuder Enheten för implementering och utvärdering ett kostnadsfritt metodstöd i implementering för faciliterare. Denna utbildning ger deltagarna verktyg för att stödja verksamheter med att exempelvis implementera metoder, riktlinjer och handlingsprogram på ett evidensbaserat sätt. Utbildningen riktar sig till dig som har en stödjande funktion vid implementering inom den egna eller annan offentlig verksamhet.

Läs mer >> om Hösten 2023: Metodstöd i implementering för faciliterare
Hösten 2023: Metodstöd i implementering för faciliterare 2020-01-31 08:00:00

31 januari 2020

Våren 2023: Metodstöd i implementering för faciliterare

Under våren 2023 erbjuder Enheten för implementering och utvärdering ett kostnadsfritt metodstöd i implementering för faciliterare. Denna utbildning ger deltagarna verktyg för att stödja verksamheter med att exempelvis implementera metoder, riktlinjer och handlingsprogram på ett evidensbaserat sätt. Utbildningen riktar sig till dig som har en stödjande funktion vid implementering inom den egna eller annan offentlig verksamhet.

Läs mer >> om Våren 2023: Metodstöd i implementering för faciliterare
Våren 2023: Metodstöd i implementering för faciliterare 2020-01-31 08:00:00

31 januari 2020

Höst 2021: Metodstöd i implementering för faciliterare

Läs mer >> om Höst 2021: Metodstöd i implementering för faciliterare
Höst 2021: Metodstöd i implementering för faciliterare 2020-01-31 08:00:00

24 januari 2020

4 mars och 21 april: Tobakens påverkan på individ och samhälle

Välkommen att delta i två halvdagar som ger kunskap om tobakens bidrag till den ojämlika hälsan, och om vad vi kan göra för att uppnå målet om ett rökfritt Sverige 2025.

Läs mer >> om 4 mars och 21 april: Tobakens påverkan på individ och samhälle
4 mars och 21 april: Tobakens påverkan på individ och samhälle 2020-01-24 14:58:26

24 januari 2020

Våren 2021: Metodstöd i implementering för faciliterare

Läs mer >> om Våren 2021: Metodstöd i implementering för faciliterare
Våren 2021: Metodstöd i implementering för faciliterare 2020-01-24 14:17:00

24 januari 2020

Hösten 2020: Metodstöd i implementering för faciliterare

Välkommen till metodstöd i implementering för faciliterare.

Läs mer >> om Hösten 2020: Metodstöd i implementering för faciliterare
Hösten 2020: Metodstöd i implementering för faciliterare 2020-01-24 14:17:00

15 januari 2020

28 jan: Nätverk för hälsa: Narkotikabruk i Stockholm

Den 28 januari är du varmt välkommen att delta i Nätverk för hälsa. Temat den här gången är hur narkotikabruket ser ut i Stockholm och hur man kan arbeta förebyggande.

Läs mer >> om 28 jan: Nätverk för hälsa: Narkotikabruk i Stockholm
28 jan: Nätverk för hälsa: Narkotikabruk i Stockholm 2020-01-15 14:46:35

17 december 2019

13 feb: Stockholm Public Health Lectures: Using Prevention Science to Guide Community Action

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) och Institutionen för global folkhälsa vid Karolinska Institutet bjuder den 13 februari in till föreläsningen Using Prevention Science to Guide Community Action, inom föreläsningsserien Stockholm Public Health Lectures. Temat är programmet ”Communities That Care” och vilka insatser som kan vända utvecklingen bland unga.

Läs mer >> om 13 feb: Stockholm Public Health Lectures: Using Prevention Science to Guide Community Action
13 feb: Stockholm Public Health Lectures: Using Prevention Science to Guide Community Action 2019-12-17 11:19:30

17 december 2019

4 november: Stockholm Public Health Lectures: Att gå från evidens till praktik - när har vi tillräcklig evidens?

Institutionen för global folkhälsa, i samarbete med Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, bjuder in till föreläsningsserien Stockholm Public Health Lectures. Föreläsningen hålls online och handlar om spänningsfältet mellan forskningsresultat och folkhälsoinsatser.

Läs mer >> om 4 november: Stockholm Public Health Lectures: Att gå från evidens till praktik - när har vi tillräcklig evidens?
4 november: Stockholm Public Health Lectures: Att gå från evidens till praktik - när har vi tillräcklig evidens? 2019-12-17 11:19:30

10 december 2019

9 mars: Seminarium om tidig identifiering av psykisk ohälsa bland asylsökande och nyanlända

Välkommen till ett seminarium om införandet av standardiserade metoder för tidig identifiering av psykisk ohälsa bland asylsökande och nyanlända, och om vägen fram för hälsoundersökningarna.

Läs mer >> om 9 mars: Seminarium om tidig identifiering av psykisk ohälsa bland asylsökande och nyanlända
9 mars: Seminarium om tidig identifiering av psykisk ohälsa bland asylsökande och nyanlända 2019-12-10 11:03:52

3 december 2019

20/1: Vilket stöd behöver unga som röker?

Varmt välkommen till ett seminarium om unga som röker och om vilket stöd de behöver för beteendeförändring.

Läs mer >> om 20/1: Vilket stöd behöver unga som röker?
20/1: Vilket stöd behöver unga som röker? 2019-12-03 08:00:00

27 november 2019

Folkhälsoappen

Region Stockholms folkhälsoapp ska förenkla insamlingen av hälsodata och samtidigt ge användaren möjlighet att överblicka sin egen fysiska aktivitet och hälsa. Folkhälsoappen tas fram av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) vid Region Stockholm och lanseras våren 2020.

Läs mer >> om Folkhälsoappen
Folkhälsoappen 2019-11-27 10:52:14

5 november 2019

28 november: Nätverk för hälsa om hälsoläget i Stockholms län

Torsdag 28 november är du varmt välkommen att delta i årets sista träff i Nätverk för hälsa.

Läs mer >> om 28 november: Nätverk för hälsa om hälsoläget i Stockholms län
28 november: Nätverk för hälsa om hälsoläget i Stockholms län 2019-11-05 15:25:53

24 oktober 2019

25 november: Lansering Folkhälsorapport 2019

Måndag 25 november lanseras Folkhälsorapport 2019. Folkhälsorapporten beskriver det aktuella folkhälsoläget i Stockholms län och orsakerna till vår tids ohälsa.

Läs mer >> om 25 november: Lansering Folkhälsorapport 2019
25 november: Lansering Folkhälsorapport 2019 2019-10-24 11:06:15

18 september 2019

404

Detta kan bero på att sidan har flyttats, inte längre finns eller en tillfällig driftstörning. Vi ber om ursäkt för detta!

Läs mer >> om 404
404 2019-09-18 13:05:32

9 september 2019

17 oktober: Personal på vårdcentral – därför stannar eller slutar de på sin arbetsplats

Välkommen till ett seminarium om en intervjustudie där läkare och sjuksköterskor som arbetar eller har arbetet på en vårdcentral inom Region Stockholm beskriver sitt arbete och vad det är som fått dem att lämna alternativt stanna kvar på sin arbetsplats.

Läs mer >> om 17 oktober: Personal på vårdcentral – därför stannar eller slutar de på sin arbetsplats
17 oktober: Personal på vårdcentral – därför stannar eller slutar de på sin arbetsplats 2019-09-09 12:38:57

9 september 2019

30 oktober: Seminarium om rökning inom psykiatrin

Under seminariet kommer Uppdrag tobaksprevention Stockholm presentera ett nytt faktablad om rökning inom psykiatrin, och två olika verksamheter från Region Stockholm kommer berätta hur de jobbar med tobaksprevention. Varmt välkommen!

Läs mer >> om 30 oktober: Seminarium om rökning inom psykiatrin
30 oktober: Seminarium om rökning inom psykiatrin 2019-09-09 09:23:21

4 september 2019

21 okt & 3 dec: Om tobakens påverkan på individ och samhälle

Välkommen att delta i två halvdagar som ger kunskap om tobakens bidrag till den ojämlika hälsan, och om vad vi kan göra för att uppnå målet om ett rökfritt Sverige 2025.

Läs mer >> om 21 okt & 3 dec: Om tobakens påverkan på individ och samhälle
21 okt & 3 dec: Om tobakens påverkan på individ och samhälle 2019-09-04 09:44:50

26 augusti 2019

5 september: Nätverk för hälsa om övervikt och fetma

Den 5 september är du varmt välkommen att delta i Nätverk för hälsa, som arrangeras av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) vid Region Stockholm. Temat är övervikt och fetma – ett av våra stora folkhälsoproblem. Vilka är drivkrafterna, och hur förebygger vi problemet?

Läs mer >> om 5 september: Nätverk för hälsa om övervikt och fetma
5 september: Nätverk för hälsa om övervikt och fetma 2019-08-26 16:52:14

26 augusti 2019

5 september: Seminarium om rökning och dödlighet

Uppdrag tobaksprevention Stockholm bjuder in till ett seminarium om rökningens bidrag till skillnader i hälsa och till dödlighet, med professor Bruce Leistikow. Varmt välkommen att delta, torsdag 5 september. Seminariet hålls på engelska.

Läs mer >> om 5 september: Seminarium om rökning och dödlighet
5 september: Seminarium om rökning och dödlighet 2019-08-26 12:06:33

15 augusti 2019

17 september: Stockholm Public Health Lectures om sociala ojämlikheter i hälsa

Kom till en föreläsning om sociala ojämlikheter i hälsa, och vad som kan göras för att minska dem. Tisdag 17 september. Föreläsningen är en del av Stockholm Public Health Lectures. Arrangör är institutionen för folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet (KI) och Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) vid Region Stockholm.

Läs mer >> om 17 september: Stockholm Public Health Lectures om sociala ojämlikheter i hälsa
17 september: Stockholm Public Health Lectures om sociala ojämlikheter i hälsa 2019-08-15 10:34:06

29 maj 2019

1 oktober: Hälsofrämjande dagen

Välkommen till en inspirationsdag om hälsofrämjande arbete inom hälso- och sjukvården.

Läs mer >> om 1 oktober: Hälsofrämjande dagen
1 oktober: Hälsofrämjande dagen 2019-05-29 12:00:51

28 maj 2019

Tillgänglighetsredogörelse

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Läs mer >> om Tillgänglighetsredogörelse
Tillgänglighetsredogörelse 2019-05-28 00:00:31

9 maj 2019

4 juni: Nätverk för hälsa – om rökning

Tisdag 4 juni är du som arbetar med prevention i Region Stockholm varmt välkommen att delta i Nätverk för hälsa. Det är årets andra träff, och temat den här gången är rökning – ett av våra stora folkhälsoproblem.

Läs mer >> om 4 juni: Nätverk för hälsa – om rökning
4 juni: Nätverk för hälsa – om rökning 2019-05-09 13:35:05

11 april 2019

Folkhälsorapport 2019

I november 2019 publicerades Folkhälsorapport 2019 om hälsan i Stockholms län.

Läs mer >> om Folkhälsorapport 2019
Folkhälsorapport 2019 2019-04-11 09:56:20

9 april 2019

28 maj: Tobaksdagen 2019

Den 28 maj välkomnar Uppdrag tobaksprevention Stockholm till Tobaksdagen – en temadag som uppmärksammar World No Tobacco Day, och som kraftsamlar kring tobaksfrågan i Region Stockholm.

Läs mer >> om 28 maj: Tobaksdagen 2019
28 maj: Tobaksdagen 2019 2019-04-09 14:52:34

22 mars 2019

5/4 Workshop om rökfri och alkoholfri operation

Välkommen till en workshop för att diskutera hur rökfri och alkoholfri operation ska införas i Region Stockholm!

Läs mer >> om 5/4 Workshop om rökfri och alkoholfri operation
5/4 Workshop om rökfri och alkoholfri operation 2019-03-22 14:38:57

21 mars 2019

Maj 2019: Tobaksprevention och kvalificerad avvänjning inom vården

Arbetar du inom hälso- och sjukvård eller liknande med personer som använder tobak och som skulle behöva sluta? I den här kursen lär du dig att självständigt utföra kvalificerad tobaksavväjning både individuellt och i grupp.

Läs mer >> om Maj 2019: Tobaksprevention och kvalificerad avvänjning inom vården
Maj 2019: Tobaksprevention och kvalificerad avvänjning inom vården 2019-03-21 14:14:18

4 mars 2019

Höst 2019: Metodstöd i implementering

Enheten för implementering och utvärdering erbjuder ett kostnadsfritt metodstöd i implementering som ger deltagande verksamheter verktyg för att implementera evidensbaserade metoder, riktlinjer och handlingsprogram på ett tidseffektivt och evidensbaserat sätt.

Läs mer >> om Höst 2019: Metodstöd i implementering
Höst 2019: Metodstöd i implementering 2019-03-04 07:30:00

4 mars 2019

Våren 2020: Metodstöd i implementering

Enheten för implementering och utvärdering erbjuder ett kostnadsfritt metodstöd i implementering som ger deltagande verksamheter verktyg för att implementera evidensbaserade metoder, riktlinjer och handlingsprogram på ett tidseffektivt och evidensbaserat sätt.

Läs mer >> om Våren 2020: Metodstöd i implementering
Våren 2020: Metodstöd i implementering 2019-03-04 07:30:00

4 mars 2019

Våren 2021: Metodstöd i implementering för arbetsgrupper

Enheten för implementering och utvärdering erbjuder under våren 2021 ett kostnadsfritt metodstöd i implementering som ger deltagande verksamheter verktyg för att implementera evidensbaserade metoder, riktlinjer och handlingsprogram på ett tidseffektivt och evidensbaserat sätt.

Läs mer >> om Våren 2021: Metodstöd i implementering för arbetsgrupper
Våren 2021: Metodstöd i implementering för arbetsgrupper 2019-03-04 07:30:00

4 mars 2019

Hösten 2020: Metodstöd i implementering

Enheten för implementering och utvärdering erbjuder under hösten 2020 ett kostnadsfritt metodstöd i implementering som ger deltagande verksamheter verktyg för att implementera evidensbaserade metoder, riktlinjer och handlingsprogram på ett tidseffektivt och evidensbaserat sätt.

Läs mer >> om Hösten 2020: Metodstöd i implementering
Hösten 2020: Metodstöd i implementering 2019-03-04 07:30:00

4 mars 2019

Våren 2023: Metodstöd i implementering för arbetsgrupper

Enheten för implementering och utvärdering erbjuder under våren 2023 ett kostnadsfritt metodstöd i implementering som ger deltagande verksamheter verktyg för att implementera evidensbaserade metoder, riktlinjer och handlingsprogram på ett tidseffektivt och evidensbaserat sätt.

Läs mer >> om Våren 2023: Metodstöd i implementering för arbetsgrupper
Våren 2023: Metodstöd i implementering för arbetsgrupper 2019-03-04 07:30:00

4 mars 2019

Hösten 2022: Metodstöd i implementering för arbetsgrupper

Enheten för implementering och utvärdering erbjuder under hösten 2022 ett kostnadsfritt metodstöd i implementering som ger deltagande verksamheter verktyg för att implementera evidensbaserade metoder, riktlinjer och handlingsprogram på ett tidseffektivt och evidensbaserat sätt.

Läs mer >> om Hösten 2022: Metodstöd i implementering för arbetsgrupper
Hösten 2022: Metodstöd i implementering för arbetsgrupper 2019-03-04 07:30:00

4 mars 2019

Våren 2024: Metodstöd i implementering för arbetsgrupper

Enheten för implementering och utvärdering erbjuder under våren 2024 ett kostnadsfritt metodstöd i implementering som ger deltagande verksamheter verktyg för att implementera evidensbaserade metoder, riktlinjer och handlingsprogram på ett tidseffektivt och evidensbaserat sätt.

Läs mer >> om Våren 2024: Metodstöd i implementering för arbetsgrupper
Våren 2024: Metodstöd i implementering för arbetsgrupper 2019-03-04 07:30:00

4 mars 2019

Hösten 2023: Metodstöd i implementering för arbetsgrupper

Enheten för implementering och utvärdering erbjuder under hösten 2023 ett kostnadsfritt metodstöd i implementering som ger deltagande verksamheter verktyg för att implementera evidensbaserade metoder, riktlinjer och handlingsprogram på ett tidseffektivt och evidensbaserat sätt.

Läs mer >> om Hösten 2023: Metodstöd i implementering för arbetsgrupper
Hösten 2023: Metodstöd i implementering för arbetsgrupper 2019-03-04 07:30:00

4 mars 2019

Höst 2021: Metodstöd i implementering för arbetsgrupper

Enheten för implementering och utvärdering erbjuder under hösten 2021 ett kostnadsfritt metodstöd i implementering som ger deltagande verksamheter verktyg för att implementera evidensbaserade metoder, riktlinjer och handlingsprogram på ett tidseffektivt och evidensbaserat sätt.

Läs mer >> om Höst 2021: Metodstöd i implementering för arbetsgrupper
Höst 2021: Metodstöd i implementering för arbetsgrupper 2019-03-04 07:30:00

4 mars 2019

Våren 2022: Metodstöd i implementering för arbetsgrupper

Enheten för implementering och utvärdering erbjuder under våren 2022 ett kostnadsfritt metodstöd i implementering som ger deltagande verksamheter verktyg för att implementera evidensbaserade metoder, riktlinjer och handlingsprogram på ett tidseffektivt och evidensbaserat sätt.

Läs mer >> om Våren 2022: Metodstöd i implementering för arbetsgrupper
Våren 2022: Metodstöd i implementering för arbetsgrupper 2019-03-04 07:30:00

22 februari 2019

Nacksmärta

Nacksmärta är ett av våra största folkhälsoproblem, såväl i Stockholm som i övriga Sverige och globalt. Varje dag beräknas att tio personer av hundra i Stockholms län lider av smärta i nacken.

Läs mer >> om Nacksmärta
Nacksmärta 2019-02-22 14:57:32

17 januari 2019

Nätverk för hälsa

Nätverk för hälsa vänder sig till personer som arbetar hälsofrämjande och förebyggande inom verksamheter på kommun- eller regionnivå i Stockholms län.

Läs mer >> om Nätverk för hälsa
Nätverk för hälsa 2019-01-17 13:06:10

10 januari 2019

13/2 Stockholm Public Health Lectures(2)

Den 13 februari 2019 bjuder Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet, i samarbete med Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Region Stockholm, in till föreläsningen Universal healthcare access in an era of migration. Föreläsningen är en del av Stockholm Public Health Lectures.

Läs mer >> om 13/2 Stockholm Public Health Lectures(2)
13/2 Stockholm Public Health Lectures(2) 2019-01-10 11:31:49

10 januari 2019

13/2 Stockholm Public Health Lectures

Den 13 februari 2019 bjuder Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet, i samarbete med Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Region Stockholm, in till föreläsningen Universal healthcare access in an era of migration. Föreläsningen är en del av Stockholm Public Health Lectures.

Läs mer >> om 13/2 Stockholm Public Health Lectures
13/2 Stockholm Public Health Lectures 2019-01-10 11:31:49

10 januari 2019

14 maj: Stockholm Public Health Lectures: Diverging trends in premature mortality in the new world: winners and losers

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) och institutionen för folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet bjuder in till föreläsningen “Diverging trends in premature mortality in the new world: winners and losers". Temat för föreläsningen är den ökande dödligheten i delar av den amerikanska befolkningen.

Läs mer >> om 14 maj: Stockholm Public Health Lectures: Diverging trends in premature mortality in the new world: winners and losers
14 maj: Stockholm Public Health Lectures: Diverging trends in premature mortality in the new world: winners and losers 2019-01-10 11:31:00

15 november 2018

vs18sok

Nu är sista chansen för att söka verksamhetsstöd för folkhälsoarbete.

Läs mer >> om vs18sok
vs18sok 2018-11-15 11:28:14

6 november 2018

Folkhälsopolicyn övergripande

Alla landstingets verksamheter ska bidra till en bättre folkhälsa i länet. Men det kan vara svårt att veta hur, var och när det ska ske. Lyckligtvis finns hjälp att få.

Läs mer >> om Folkhälsopolicyn övergripande
Folkhälsopolicyn övergripande 2018-11-06 12:50:25

5 november 2018

Nätverket hälsofrämjande hälso- och sjukvård - akutsjukhus

Planerna på att införa alkohol- och rökfria operationer på några av Stockholms akutsjukhus är ett led i att leva upp till landstingets folkhälsopolicy.

Läs mer >> om Nätverket hälsofrämjande hälso- och sjukvård - akutsjukhus
Nätverket hälsofrämjande hälso- och sjukvård - akutsjukhus 2018-11-05 09:46:21

5 november 2018

FUT

Vad kan landstingets folkhälsopolicy och en utbyggnad av tunnelbanan ha gemensamt? En hel del, visade det sig.

Läs mer >> om FUT
FUT 2018-11-05 09:40:09

5 november 2018

Patientnämnden

Tidigare fanns aspekten folkhälsa inte med som ett uttalat perspektiv i Patientnämndens verksamhet. Nu arbetar man aktivt för att bidra till en mer jämlik hälsa.

Läs mer >> om Patientnämnden
Patientnämnden 2018-11-05 09:29:56

31 oktober 2018

Tiohundra

I Norrtälje finns ett skolexempel på hur landstingets folkhälsopolicy gör nytta genom att genomsyra hela verksamheten.

Läs mer >> om Tiohundra
Tiohundra 2018-10-31 11:13:32

26 oktober 2018

Metodstöd i implementering, våren 2019

Enheten för implementering och utvärdering erbjuder ett kostnadsfritt metodstöd i implementering som ger deltagande verksamheter verktyg för att implementera evidensbaserade metoder, riktlinjer och handlingsprogram på ett tidseffektivt och evidensbaserat sätt.

Läs mer >> om Metodstöd i implementering, våren 2019
Metodstöd i implementering, våren 2019 2018-10-26 09:34:49

19 oktober 2018

Stockholm Public Health Lectures

Stockholm Public Health Lectures är en serie populärvetenskapliga föreläsningar som hålls av ledande experter inom folkhälsa. Föreläsningarna är gratis och öppna för allmänheten. Arrangörer är Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) vid Region Stockholm och Institutionen för global folkhälsa vid Karolinska Institutet.

Läs mer >> om Stockholm Public Health Lectures
Stockholm Public Health Lectures 2018-10-19 11:22:31

16 oktober 2018

Uppdrag tobaksprevention Stockholm

Uppdrag tobaksprevention Stockholm ska minska antalet rökare i Stockholms län och vara ett stöd för andra aktörer som arbetar mot samma mål. Uppdraget, som invigdes hösten 2018 och sträcker sig över tre år, väntas bidra till en mer jämlik hälsa i befolkningen.

Läs mer >> om Uppdrag tobaksprevention Stockholm
Uppdrag tobaksprevention Stockholm 2018-10-16 09:13:48

8 oktober 2018

Kvalificerad diplomerad tobaksavvänjare, våren 2019

Välkommen till en utbildning i tobakskunskap och tobaksavvänjning som ger kunskaper i att stödja den som vill sluta röka eller snusa.

Läs mer >> om Kvalificerad diplomerad tobaksavvänjare, våren 2019
Kvalificerad diplomerad tobaksavvänjare, våren 2019 2018-10-08 15:28:34

8 oktober 2018

5/12 Elever med övervikt och fetma – vad kan och bör elevhälsan göra?

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) och Handlingsprogram Övervikt och fetma (HPÖ) bjuder in till ett interaktivt seminarium om hur skolan kan bidra till att motverka övervikt och fetma bland elever.

Läs mer >> om 5/12 Elever med övervikt och fetma – vad kan och bör elevhälsan göra?
5/12 Elever med övervikt och fetma – vad kan och bör elevhälsan göra? 2018-10-08 09:52:42

3 oktober 2018

21/11 Stockholm Public Health Lectures: The Disease of Gun Violence

Onsdag 21 november bjuder Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholms läns landsting och Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet, in till den tredje föreläsningen i serien Stockholm Public Health Lectures. Temat är vapenvåld, vilket håller på att bli ett allt större folkhälsoproblem i Sverige.

Läs mer >> om 21/11 Stockholm Public Health Lectures: The Disease of Gun Violence
21/11 Stockholm Public Health Lectures: The Disease of Gun Violence 2018-10-03 13:54:00

28 september 2018

Presentation av metodstöd i implementering

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) erbjuder kursen Metodstöd i implementering.

Läs mer >> om Presentation av metodstöd i implementering
Presentation av metodstöd i implementering 2018-09-28 10:09:16

28 september 2018

Film om metodstöd i implementering

Se filmen om metodstöd för implementering.

Läs mer >> om Film om metodstöd i implementering
Film om metodstöd i implementering 2018-09-28 10:09:16

28 september 2018

Metodstöd i implementering-Uppdrag psykisk hälsa

Se filmen om metodstöd för implementering.

Läs mer >> om Metodstöd i implementering-Uppdrag psykisk hälsa
Metodstöd i implementering-Uppdrag psykisk hälsa 2018-09-28 10:09:16

28 september 2018

Anpassat metodstöd i implementering

CES erbjuder verksamhetsanpassat metodstöd för implementering.

Läs mer >> om Anpassat metodstöd i implementering
Anpassat metodstöd i implementering 2018-09-28 10:09:16

27 augusti 2018

Utvärdering Metodstöd

Här kan du som deltagit i metodstödets workshoper under hösten 2018 fylla i utvärderingar.

Läs mer >> om Utvärdering Metodstöd
Utvärdering Metodstöd 2018-08-27 11:32:56

15 augusti 2018

Tack för din anmälan!

Välkommen!

Läs mer >> om Tack för din anmälan!
Tack för din anmälan! 2018-08-15 11:01:54

12 juli 2018

18/9 Stockholm Public Health Lectures: Kan regeringar lagstifta bort ojämlikhet i hälsa?

Svensk folkhälsopolitik ur en etisk synvinkel.

Läs mer >> om 18/9 Stockholm Public Health Lectures: Kan regeringar lagstifta bort ojämlikhet i hälsa?
18/9 Stockholm Public Health Lectures: Kan regeringar lagstifta bort ojämlikhet i hälsa? 2018-07-12 10:26:23

18 juni 2018

24/9 Sluta-Röka-Linjens 20-årsjubileum

Kom och fira Sluta-Röka-Linjens 20 års jubileum med oss den 24 september!

Läs mer >> om 24/9 Sluta-Röka-Linjens 20-årsjubileum
24/9 Sluta-Röka-Linjens 20-årsjubileum 2018-06-18 07:31:24

13 juni 2018

Utvärdering av utökat hembesöksprogram inom barnhälsovården i Rinkeby-Kista

Ett projekt där BVC och föräldrarådgivare i Rinkeby-Kista gjort hembesök hos förstagångsföräldrar har fått positiv effekt. Slutrapporten av det utökade hembesöksprogrammet visar på ökad trygghet i den egna nya föräldrarollen, ökad kunskap om det svenska samhället och om samhällets stöd för föräldraskap.

Läs mer >> om Utvärdering av utökat hembesöksprogram inom barnhälsovården i Rinkeby-Kista
Utvärdering av utökat hembesöksprogram inom barnhälsovården i Rinkeby-Kista 2018-06-13 15:44:13

13 juni 2018

Utvärdering av standardiserade vårdförlopp inom cancervården

Standardiserade vårdförlopp minskar väntetider och regionala skillnader inom cancervården. Tillsammans med Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland arbetar Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) med implementeringen av standardiserade vårdförlopp inom cancervården.

Läs mer >> om Utvärdering av standardiserade vårdförlopp inom cancervården
Utvärdering av standardiserade vårdförlopp inom cancervården 2018-06-13 15:26:57

13 juni 2018

Folkhälsoenkäten Hälsa Stockholm

Samhället och människors levnadsvanor förändras. Hur ser vår tids ohälsa ut? Vilka grupper är drabbade och varför? Frågorna är viktiga, till exempel för att hälso- och sjukvården ska fungera så bra som möjligt, för att skolan ska kunna ge elever förutsättningar för ett friskt liv och för att människor själva ska kunna påverka sin hälsa.

Läs mer >> om Folkhälsoenkäten Hälsa Stockholm
Folkhälsoenkäten Hälsa Stockholm 2018-06-13 14:16:34

13 juni 2018

Ämnesområden

En god folkhälsa innebär att så många som möjligt i samhället har en bra hälsa både fysiskt och psykiskt, och att hälsan är jämnt fördelad mellan olika grupper.

Läs mer >> om Ämnesområden
Ämnesområden 2018-06-13 10:40:07

22 maj 2018

Hantering av personuppgifter

Här hittar du information om hur dina personuppgifter behandlas när du prenumererar på vårt nyhetsbrev. Informationen vänder sig både till dig som redan är prenumerant och till dig som vill starta en prenumeration.

Läs mer >> om Hantering av personuppgifter
Hantering av personuppgifter 2018-05-22 12:21:57

9 maj 2018

8/6 Seminarium om förskolans arbete och förutsättningar för att främja goda matvanor och fysisk aktivitet

Välkommen till ett seminarium om det hälsofrämjande arbetet i Stockholms läns förskolor.

Läs mer >> om 8/6 Seminarium om förskolans arbete och förutsättningar för att främja goda matvanor och fysisk aktivitet
8/6 Seminarium om förskolans arbete och förutsättningar för att främja goda matvanor och fysisk aktivitet 2018-05-09 12:00:00

9 maj 2018

27/9 Seminarium om förskolans arbete och förutsättningar för att främja goda matvanor och fysisk aktivitet

Den 27 september finns en ny chans att delta i ett seminarium om det hälsofrämjande arbetet i Stockholms läns förskolor. Välkommen!

Läs mer >> om 27/9 Seminarium om förskolans arbete och förutsättningar för att främja goda matvanor och fysisk aktivitet
27/9 Seminarium om förskolans arbete och förutsättningar för att främja goda matvanor och fysisk aktivitet 2018-05-09 12:00:00

16 april 2018

How to avoid obesity in an obesogenic environment

The first seminar in the Stockholm Public Health Lectures, held on May 18, is entitled The Obesogenic Enviroment. The seminar is about the worldwide increase of obesity and how our way of life and our environment risk making us obese.

Läs mer >> om How to avoid obesity in an obesogenic environment
How to avoid obesity in an obesogenic environment 2018-04-16 11:26:11

10 april 2018

Tack för din anmälan!

Varmt välkommen!

Läs mer >> om Tack för din anmälan!
Tack för din anmälan! 2018-04-10 10:03:46

22 mars 2018

Metodstöd i implementering, höst 2018

Enheten för implementering och utvärdering erbjuder ett metodstöd i implementering som ger deltagande verksamheter verktyg för att implementera evidensbaserade metoder, riktlinjer och handlingsprogram på ett tidseffektivt och evidensbaserat sätt.

Läs mer >> om Metodstöd i implementering, höst 2018
Metodstöd i implementering, höst 2018 2018-03-22 16:05:30

16 mars 2018

8/5 2018 Workshop om Elevhälsoportalen

Hur tar er skola nästa steg i arbetet med Elevhälsoportalen?

Läs mer >> om 8/5 2018 Workshop om Elevhälsoportalen
8/5 2018 Workshop om Elevhälsoportalen 2018-03-16 13:27:30

15 mars 2018

18/5 2018 Stockholm Public Health Lectures - The obesogenic enviroment

Nu lanserar Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), Stockholms läns landsting, tillsammans med institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet, seminarieserien ”Stockholm Public Health Lectures”. Serien kommer att fokusera på särskilt viktiga frågor inom folkhälsoområdet, och frågor som rör planering av hälso- och sjukvården.

Läs mer >> om 18/5 2018 Stockholm Public Health Lectures - The obesogenic enviroment
18/5 2018 Stockholm Public Health Lectures - The obesogenic enviroment 2018-03-15 14:00:00

27 februari 2018

Varför frågar ni om ...?

Här kan du läsa mer varför folkhälsoenkäten innehåller de frågor som den innehåller.

Läs mer >> om Varför frågar ni om ...?
Varför frågar ni om ...? 2018-02-27 10:34:13

23 februari 2018

Frågor och svar om Folkhälsoenkäten 2018

Här hittar du lite mer om hälsoenkätens syfte, innehåll och praktiska frågor som hur du kan beställa en ny enkät eller hur du skickar in dina svar.

Läs mer >> om Frågor och svar om Folkhälsoenkäten 2018
Frågor och svar om Folkhälsoenkäten 2018 2018-02-23 10:28:14

23 februari 2018

Hälsa Stockholm 2018

Hälsa på lika villkor – i Sverige och i Stockholms län.

Läs mer >> om Hälsa Stockholm 2018
Hälsa Stockholm 2018 2018-02-23 09:57:51

22 februari 2018

15/5 2018 Studiedag om tobak

Välkommen till en kostnadsfri studiedag om tobak den 15 maj 2018. Under dagen har du som är rökavvänjare möjlighet att få handledning i tobaksavvänjning, lyssna på föreläsningar samt delta i diskussioner med andra tobaksavvänjare.

Läs mer >> om 15/5 2018 Studiedag om tobak
15/5 2018 Studiedag om tobak 2018-02-22 07:49:58

22 februari 2018

15/11 2018 Studiedag om tobak

Den 15 november 2018 arrangeras en kostnadsfri studiedag om tobak. Under dagen har du som är rökavvänjare möjlighet att få handledning i tobaksavvänjning, lyssna på föreläsningar samt delta i diskussioner med andra tobaksavvänjare.

Läs mer >> om 15/11 2018 Studiedag om tobak
15/11 2018 Studiedag om tobak 2018-02-22 07:49:58

16 februari 2018

Pågående: Kvalificerad diplomerad tobaksavvänjare

Välkommen till en utbildning i tobakskunskap och tobaksavvänjning som ger kunskaper i att stödja den som vill sluta röka eller snusa. OBS! Höstens kurs är fullbokad.

Läs mer >> om Pågående: Kvalificerad diplomerad tobaksavvänjare
Pågående: Kvalificerad diplomerad tobaksavvänjare 2018-02-16 10:24:25

13 november 2017

Grundutbildning i Motiverande samtal, våren 2018

Välkommen till grundutbildning i Motiverande samtal. Kursen är till för dig som inte har några förkunskaper om MI och som vill lära dig att använda ett hälsofrämjande personcentrerat förhållningssätt i mötet med patienter.

Läs mer >> om Grundutbildning i Motiverande samtal, våren 2018
Grundutbildning i Motiverande samtal, våren 2018 2017-11-13 15:50:52

6 november 2017

Om webbplatsen

Läs mer >> om Om webbplatsen
Om webbplatsen 2017-11-06 14:32:52

27 september 2017

21/11 Workshop med Elevhälsoportalen

Hur tar er skola nästa steg i arbetet med Elevhälsoportalen?

Läs mer >> om 21/11 Workshop med Elevhälsoportalen
21/11 Workshop med Elevhälsoportalen 2017-09-27 16:02:32

22 september 2017

Kvalificerad diplomerad tobaksavvänjare, våren 2018

Välkommen till en utbildning i tobakskunskap och tobaksavvänjning som ger kunskaper i att stödja den som vill sluta röka eller snusa.

Läs mer >> om Kvalificerad diplomerad tobaksavvänjare, våren 2018
Kvalificerad diplomerad tobaksavvänjare, våren 2018 2017-09-22 08:46:10

18 september 2017

Sidan om barns ställning i vården har flyttat!

Läs mer >> om Sidan om barns ställning i vården har flyttat!
Sidan om barns ställning i vården har flyttat! 2017-09-18 10:16:14

18 september 2017

Sidan om Barn som är närstående har flyttat

Läs mer >> om Sidan om Barn som är närstående har flyttat
Sidan om Barn som är närstående har flyttat 2017-09-18 09:59:13

15 september 2017

Film om implementering

Sedan 2013 har enheten för implementering och utvärdering erbjudit utbildning i implementering - Metodstöd i implementering. Nu finns utbildningen presenterad i tre korta filmer.

Läs mer >> om Film om implementering
Film om implementering 2017-09-15 11:02:25

15 september 2017

Film om implementering

Sedan 2013 har enheten för implementering och utvärdering erbjudit utbildning i implementering - Metodstöd i implementering. Nu finns utbildningen presenterad i tre korta filmer.

Läs mer >> om Film om implementering
Film om implementering 2017-09-15 11:02:25

11 september 2017

19/10 Frukostseminarium: Rökfri på andra språk

Välkommen till frukostseminarium där Sluta-Röka-Linjen presenterar sin satsning på rökavvänjning på andra språk än svenska.

Läs mer >> om 19/10 Frukostseminarium: Rökfri på andra språk
19/10 Frukostseminarium: Rökfri på andra språk 2017-09-11 14:47:23

29 augusti 2017

19/10 Seminarium med Susan Michie

Välkommen till ett seminarium den 19 oktober, om implementering där professor Susan Michie presenterar sin inflytelserika modell för implementering – Behavior change Wheel.

Läs mer >> om 19/10 Seminarium med Susan Michie
19/10 Seminarium med Susan Michie 2017-08-29 08:20:34

11 augusti 2017

Thank you

Läs mer >> om Thank you
Thank you 2017-08-11 16:00:17

11 augusti 2017

Tack!

Läs mer >> om Tack!
Tack! 2017-08-11 15:59:24

10 augusti 2017

Material

Här presenteras rapporter och faktablad utgivna av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) under de senaste åren och informationsmaterial inom folkhälsa.

Läs mer >> om Material
Material 2017-08-10 15:28:01

10 augusti 2017

Informationsmaterial och produkter

Här hittar du informationsmaterial och produkter som rör området folkhälsa. En del av materialet går att beställa som tryckt material, det passar bra i väntrum och liknande. Använd länken "Beställ tryckt material" för mer information.

Läs mer >> om Informationsmaterial och produkter
Informationsmaterial och produkter 2017-08-10 13:01:52

9 augusti 2017

Faktablad

Här hittar du faktablad utgivna av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) sedan år 2014. Om du söker du ett äldre faktablad, klicka på "Äldre material" till höger på den här sidan.

Läs mer >> om Faktablad
Faktablad 2017-08-09 12:07:30

9 augusti 2017

Rapporter

Här hittar du rapporter utgivna av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), sedan år 2014. Om du söker du en äldre rapport kan du enkelt beställa den, klicka på "Äldre material" till höger på den här sidan.

Läs mer >> om Rapporter
Rapporter 2017-08-09 11:38:00

8 augusti 2017

Global Burden of Disease – sjukdomsbördeprojektet

Nu tillgängliggörs för första gången beräkningar av sjukdomsbördan i Stockholms län i ett öppet visualiseringsverktyg som drivs och utvecklas inom ramen för det globala sjukdomsbördeprojektet Global Burden of Disease (GBD).

Läs mer >> om Global Burden of Disease – sjukdomsbördeprojektet
Global Burden of Disease – sjukdomsbördeprojektet 2017-08-08 16:00:32

8 augusti 2017

ANDT-strategi för Stockholms län

En strategi och handlingsplan för arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) i Stockholms län 2017–2020 har antagits av Länsstyrelsen, Polismyndigheten, Stockholms läns landsting (numera Region Stockholm), Tullverket och Kriminalvården.

Läs mer >> om ANDT-strategi för Stockholms län
ANDT-strategi för Stockholms län 2017-08-08 15:15:31

8 augusti 2017

Folkhälsokollen

Hur mår Stockholm och hur ser hälsoläget ut om man jämför mellan boende i de olika kommunerna och stadsdelarna? Webbverktyget Folkhälsokollen ger svaren.

Läs mer >> om Folkhälsokollen
Folkhälsokollen 2017-08-08 15:04:18

8 augusti 2017

Folkhälsopolicyn

Policy Folkhälsa 2017–2021 har visionen att Stockholms läns landsting (numera Region Stockholm) ska skapa förutsättningar för en god, jämställd och jämlik hälsa för alla genom aktivt hälsofrämjande arbete.

Läs mer >> om Folkhälsopolicyn
Folkhälsopolicyn 2017-08-08 14:57:55

8 augusti 2017

Welcome to open house 2017

Welcome to the open house at Widerströmska huset on September 14th.

Läs mer >> om Welcome to open house 2017
Welcome to open house 2017 2017-08-08 10:32:14

12 juli 2017

Inbjudan öppet hus 2017

Välkommen till öppet hus i Widerströmska huset den 14 september.

Läs mer >> om Inbjudan öppet hus 2017
Inbjudan öppet hus 2017 2017-07-12 10:59:04

11 juli 2017

Psykisk hälsa

Vård för psykisk ohälsa har ökat i Stockholms län under hela 2000-talet. Psykisk hälsa är därför ett fokusområde inom landstingets verksamhet och inom folkhälsa.

Läs mer >> om Psykisk hälsa
Psykisk hälsa 2017-07-11 14:44:23

11 juli 2017

Analys och kartläggning

Samhället och människors levnadsvanor förändras. Hur ser vår tids ohälsa ut? Vilka grupper är drabbade och varför? Frågorna är viktiga för att hälso- och sjukvården ska fungera så bra som möjligt, för att skolan ska kunna ge elever förutsättningar för ett friskt liv och för att människor själva ska kunna påverka sin hälsa.

Läs mer >> om Analys och kartläggning
Analys och kartläggning 2017-07-11 12:52:52

10 juli 2017

Implementering och utvärdering

För att hälso- och sjukvård ska kunna vara effektiv måste den senaste forskningen och nya policyer, riktlinjer och vårdprogram kunna implementeras på ett bra och säkert sätt. Även implementeringen kräver forskningsbaserade metoder.

Läs mer >> om Implementering och utvärdering
Implementering och utvärdering 2017-07-10 14:46:27

10 juli 2017

Levnadsvanor

Levnadsvanor är vanor som har stor betydelse för vår hälsa. Hur vi äter, dricker och rör på oss spelar roll för hur vi mår både fysiskt och psykiskt. Intag av alkohol, tobak och droger påverkar kroppen och måendet på kort och på lång sikt.

Läs mer >> om Levnadsvanor
Levnadsvanor 2017-07-10 13:43:45

16 maj 2017

Grundutbildning i Motiverande samtal (MI) höst 2017

Välkommen till grundutbildning i Motiverande samtal (MI). Kursen är till för dig som inte har några förkunskaper om MI och vill lära dig om hur MI kan användas i mötet med patienter.

Läs mer >> om Grundutbildning i Motiverande samtal (MI) höst 2017
Grundutbildning i Motiverande samtal (MI) höst 2017 2017-05-16 14:08:05

25 april 2017

Metodstöd i implementering för chefer, höst 2017

Vi erbjuder ett metodstöd som ger dig praktiska verktyg för att genomföra implementerings- och förbättringsprojekt på din arbetsplats.

Läs mer >> om Metodstöd i implementering för chefer, höst 2017
Metodstöd i implementering för chefer, höst 2017 2017-04-25 07:00:00

25 april 2017

Metodstöd i implementering, höst 2017

Enheten för implementering och utvärdering erbjuder ett metodstöd i implementering som ger deltagande verksamheter verktyg för att implementera evidensbaserade metoder, riktlinjer och handlingsprogram på ett tidseffektivt och evidensbaserat sätt.

Läs mer >> om Metodstöd i implementering, höst 2017
Metodstöd i implementering, höst 2017 2017-04-25 07:00:00

25 april 2017

Metodstöd i implementering, höst 2017

Enheten för implementering och utvärdering erbjuder ett metodstöd i implementering som ger deltagande verksamheter verktyg för att implementera evidensbaserade metoder, riktlinjer och handlingsprogram på ett tidseffektivt och evidensbaserat sätt.

Läs mer >> om Metodstöd i implementering, höst 2017
Metodstöd i implementering, höst 2017 2017-04-25 07:00:00

25 april 2017

Metodstöd i implementering för chefer, höst 2017

Vi erbjuder ett metodstöd som ger dig praktiska verktyg för att genomföra implementerings- och förbättringsprojekt på din arbetsplats.

Läs mer >> om Metodstöd i implementering för chefer, höst 2017
Metodstöd i implementering för chefer, höst 2017 2017-04-25 07:00:00

31 mars 2017

Demens

Demens är en av våra stora folksjukdomar, ungefär 160 00 personer i Sverige uppskattas lida av sjukdomen.

Läs mer >> om Demens
Demens 2017-03-31 10:34:54

31 mars 2017

Demens

Demens är en av våra stora folksjukdomar, ungefär 160 00 personer i Sverige uppskattas lida av sjukdomen.

Läs mer >> om Demens
Demens 2017-03-31 10:34:54

28 mars 2017

Policy Folkhälsa 2017-2021

Policy Folkhälsa 2017-2021 för Stockholms läns landsting lanserades i mitten av mars 2017. Den nya folkhälsopolicyn har visionen ”Stockholms läns landsting skapar förutsättningar för en god, jämställd och jämlik hälsa för alla genom aktivt hälsofrämjande arbete”.

Läs mer >> om Policy Folkhälsa 2017-2021
Policy Folkhälsa 2017-2021 2017-03-28 11:07:53

21 februari 2017

9/11 Studiedag om tobak

Välkommen till en kostnadsfri studiedag om tobak 9 november 2017.

Läs mer >> om 9/11 Studiedag om tobak
9/11 Studiedag om tobak 2017-02-21 10:04:31

21 februari 2017

Kvalificerad diplomerad tobaksavvänjare, höst 2017

Välkommen till en utbildning i tobakskunskap och tobaksavvänjning som ger kunskaper i att stödja den som vill sluta röka eller snusa.

Läs mer >> om Kvalificerad diplomerad tobaksavvänjare, höst 2017
Kvalificerad diplomerad tobaksavvänjare, höst 2017 2017-02-21 09:24:17

16 februari 2017

22/3 Lansering av folkhälsopolicyn

Välkommen till lansering av ny folkhälsopolicy 2017–2021 för Stockholms läns landsting.

Läs mer >> om 22/3 Lansering av folkhälsopolicyn
22/3 Lansering av folkhälsopolicyn 2017-02-16 07:25:22

15 november 2016

MI-utbildning, fördjupning, våren 2017

Välkommen till fördjupningsutbildning i Motiverande samtal (MI). Kursen är till för dig som gått en grundutbildning i MI och vill lära dig mer om hur MI kan användas i mötet med patienter.

Läs mer >> om MI-utbildning, fördjupning, våren 2017
MI-utbildning, fördjupning, våren 2017 2016-11-15 15:54:48

15 november 2016

MI-utbildning, grund, våren 2017

Motiverande samtal (MI) är en evidensbaserad samtalsmetod för att hjälpa människor att förändra sina levnadsvanor. Syftet med MI är att förtydliga och förstärka klientens egen motivation och tilltro till att kunna genomföra en förändring.

Läs mer >> om MI-utbildning, grund, våren 2017
MI-utbildning, grund, våren 2017 2016-11-15 15:48:49

10 november 2016

Frukostseminarium om Folkhälsokollen

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) lanserar nu Folkhälsokollen, ett unikt webbverktyg som gör det möjligt att på kommun- och stadsdelsnivå i Stockholms län se hur livsstil, hälsa och levnadsförhållanden utvecklas lokalt över tid och jämföra olika områden med varandra.

Läs mer >> om Frukostseminarium om Folkhälsokollen
Frukostseminarium om Folkhälsokollen 2016-11-10 11:32:28

31 oktober 2016

Fysisk träning och intensitet

Att fysisk träning kan motverka depression är sedan länge känt, men det har varit svårt att avgöra vilken intensitet av träning som ger bäst effekt. Inom Regassa-studien har det nu undersökts hur hård träningen måste vara för att ge effekt på mild till måttlig depression.

Läs mer >> om Fysisk träning och intensitet
Fysisk träning och intensitet 2016-10-31 14:24:35

20 oktober 2016

Seminarium: Riskbruk av alkohol - att ta upp frågan, 15 februari 2017

Välkommen till seminariet Riskbruk av alkohol - att ta upp frågan som handlar om hur du inom vården kan ta upp frågan om alkohol i möte med en patient.

Läs mer >> om Seminarium: Riskbruk av alkohol - att ta upp frågan, 15 februari 2017
Seminarium: Riskbruk av alkohol - att ta upp frågan, 15 februari 2017 2016-10-20 09:32:14

20 oktober 2016

FaRs dag

Välkommen till en eftermiddag om FaR och fysisk aktivitet för patienter med smärta. Vi lär oss mer om hur långvariga generaliserade smärttillstånd kan hanteras (rygg, nacke, migrän...) och får praktiska tips i kliniken.

Läs mer >> om FaRs dag
FaRs dag 2016-10-20 09:05:35

20 oktober 2016

Nyckeln till en frisk generation

En Frisk Generation, GEN-PEP och Karolinska Institutet bjuder in till ett kostnadsfritt seminarium med fokus på hälsa, integration, social hållbarhet för barn och unga.

Läs mer >> om Nyckeln till en frisk generation
Nyckeln till en frisk generation 2016-10-20 08:49:12

30 september 2016

Informationsträffar om Elevhälsoportalen

Lär dig mer om hur du kan arbeta hälsofrämjande med barn och ungdomar i förskola och skola med hjälp av Elevhälsoportalen. Under hösten bjuder vi in till två informationsträffar om portalen.

Läs mer >> om Informationsträffar om Elevhälsoportalen
Informationsträffar om Elevhälsoportalen 2016-09-30 07:57:02

29 september 2016

Metodstöd i implementering våren 2017

Metodstöd i implementering ger verktyg för att implementera evidensbaserade metoder, riktlinjer och handlingsprogram på ett tidseffektivt och evidensbaserat sätt. OBS! Det går inte längre att anmäla sig till kursen, den är fullbokad.

Läs mer >> om Metodstöd i implementering våren 2017
Metodstöd i implementering våren 2017 2016-09-29 15:05:05

27 september 2016

Våld i nära relationer MHV BHV BUMM UM

Personal inom mödrahälsovård, barnhälsovård, barn- och ungdomsmedicinska mottagningar och ungdomsmottagningar i Stockholms läns landsting har varierad och begränsad kunskap om våld i nära relationer. Det visar en rapport från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES).

Läs mer >> om Våld i nära relationer MHV BHV BUMM UM
Våld i nära relationer MHV BHV BUMM UM 2016-09-27 12:26:56

23 september 2016

Nöjd med vården

I Stockholms län är kvinnor, personer i arbetsför ålder, personer med hög utbildning och personer med annat hemspråk än svenska mindre nöjda med vården och har lägre förtroende för sjukvården än övriga.

Läs mer >> om Nöjd med vården
Nöjd med vården 2016-09-23 13:24:24

22 september 2016

Kvalificerad diplomerad tobaksavvänjare våren 2017

Välkommen till en tvådelad utbildning i tobakskunskap och tobaksavvänjning som ger kunskaper i att stödja den som vill sluta röka eller snusa.

Läs mer >> om Kvalificerad diplomerad tobaksavvänjare våren 2017
Kvalificerad diplomerad tobaksavvänjare våren 2017 2016-09-22 13:20:51

22 september 2016

Studiedag om tobak ht16

Den 10 november bjuder vi in till en kostnadsfri studiedag om tobak. Här blandas diskussioner, handledning och föreläsningar.

Läs mer >> om Studiedag om tobak ht16
Studiedag om tobak ht16 2016-09-22 12:15:25

20 september 2016

Rapport 2016:9

Personal inom mödrahälsovård, barnhälsovård, barn- och ungdomsmedicinska mottagningar och ungdomsmottagningar i Stockholms läns landsting har varierad och begränsad kunskap om våld i nära relationer. Det visar en rapport från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES).

Läs mer >> om Rapport 2016:9
Rapport 2016:9 2016-09-20 09:30:23

15 augusti 2016

Kupol-seminarium

För tredje året i rad anordnar Kupol (Kunskap om ungas psykiska hälsa och lärande) en seminarieeftermiddag med presentation av resultat från studien och föreläsningar inom området ungas hälsa och lärande.

Läs mer >> om Kupol-seminarium
Kupol-seminarium 2016-08-15 13:54:14

10 augusti 2016

Bra mat och rörelse i förskolan eller annan pedagogisk verksamhet, vår 2017

Välkommen till en utbildningsdag om bra mat och rörelse i förskolan eller annan pedagogisk verksamhet.

Läs mer >> om Bra mat och rörelse i förskolan eller annan pedagogisk verksamhet, vår 2017
Bra mat och rörelse i förskolan eller annan pedagogisk verksamhet, vår 2017 2016-08-10 09:41:00

10 augusti 2016

Bra mat och rörelse i förskolan eller annan pedagogisk verksamhet, höst 2016

Välkommen till en utbildningsdag om bra mat och rörelse i förskolan eller annan pedagogisk verksamhet. Under hösten 2016 ges utbildningen vid två tillfällen.

Läs mer >> om Bra mat och rörelse i förskolan eller annan pedagogisk verksamhet, höst 2016
Bra mat och rörelse i förskolan eller annan pedagogisk verksamhet, höst 2016 2016-08-10 09:41:00

4 augusti 2016

Att arbeta hälsofrämjande och nå grupper som är svåra att nå

En satsning på hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter inom primärvården visar att det går att nå och påverka hälsa och levnadsvanor hos grupper i befolkningen som vården vanligtvis har svårt att nå. Detta enligt en rapport från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF).

Informationsmaterial, Projekt, Rapporter
Läs mer >> om Att arbeta hälsofrämjande och nå grupper som är svåra att nå
Att arbeta hälsofrämjande och nå grupper som är svåra att nå 2016-08-04 09:03:58 Informationsmaterial, Projekt, Rapporter

2 augusti 2016

Sociala skillnader ökar risk för depression

Barn som lever med en ensamstående förälder eller har arbetslösa föräldrar har störst risk för depressiva symptom i tonåren. Det visar en studie som gjorts inom Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES).

Faktablad, Informationsmaterial
Läs mer >> om Sociala skillnader ökar risk för depression
Sociala skillnader ökar risk för depression 2016-08-02 15:11:13 Faktablad, Informationsmaterial

13 juli 2016

Strategi och handlingsplan för ANDT-arbetet i Stockholms län 2012-2015

I denna gemensamma strategi och handlingsplan har ytterligare ett steg tagits gällande samverkan och samsyn i ANDT-arbetet.

Informationsmaterial
Läs mer >> om Strategi och handlingsplan för ANDT-arbetet i Stockholms län 2012-2015
Strategi och handlingsplan för ANDT-arbetet i Stockholms län 2012-2015 2016-07-13 16:44:00 Informationsmaterial

4 juli 2016

Verktyg

Här presenteras ett verktyg för anpassning av evidensbaserade metoder till den lokala miljön.

Läs mer >> om Verktyg
Verktyg 2016-07-04 10:09:34

4 juli 2016

Verktyg

Här presenteras ett verktyg för anpassning av evidensbaserade metoder till den lokala miljön.

Läs mer >> om Verktyg
Verktyg 2016-07-04 10:09:34

13 juni 2016

Seminarium satte fokus på psykisk ohälsa 2/6

Den psykiska ohälsan har ökat i Sverige och i Stockholms län sedan 1990-talet och det är främst bland unga man ser uppgången. Den 2 juni hölls ett välbesökt frukostseminarium om psykisk ohälsa, om trender och preventivt arbete, på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES).

Läs mer >> om Seminarium satte fokus på psykisk ohälsa 2/6
Seminarium satte fokus på psykisk ohälsa 2/6 2016-06-13 15:56:36

10 juni 2016

Seminarium om impementeringsstöd 27/5 2016

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) bjöd den 27 maj in till ett seminarium om metodstöd i implementering för chefer.

Läs mer >> om Seminarium om impementeringsstöd 27/5 2016
Seminarium om impementeringsstöd 27/5 2016 2016-06-10 10:05:39

9 juni 2016

27/5 Implementering

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) bjöd den 27 maj till ett seminarium om metodstöd i implementering för chefer.

Läs mer >> om 27/5 Implementering
27/5 Implementering 2016-06-09 11:10:47

2 juni 2016

Fördjupningsutbildning i Motiverande samtal (MI) hösten 2016

Motiverande samtal (MI) är en evidensbaserad samtalsmetod för att hjälpa människor att förändra sina levnadsvanor. Syftet med MI är att förtydliga och förstärka klientens egen motivation och tilltro till att kunna genomföra en förändring.

Läs mer >> om Fördjupningsutbildning i Motiverande samtal (MI) hösten 2016
Fördjupningsutbildning i Motiverande samtal (MI) hösten 2016 2016-06-02 15:16:21

25 maj 2016

Kurs: Riskbruk av alkohol - att ta upp frågan 15/9

Många med ett riskbruk av alkohol kan på egen hand eller utan större insatser minska sin alkoholkonsumtion. Att du i vården tar upp frågan i mötet med patienten kan vara det som behövs för att personen ska förändra sina alkoholvanor.

Läs mer >> om Kurs: Riskbruk av alkohol - att ta upp frågan 15/9
Kurs: Riskbruk av alkohol - att ta upp frågan 15/9 2016-05-25 13:16:16

25 maj 2016

Grundutbildning i Motiverande Samtal (MI) hösten 2016

Motiverande samtal (MI) är en evidensbaserad samtalsmetod för att hjälpa människor att förändra sina levnadsvanor. Syftet med MI är att förtydliga och förstärka klientens egen motivation och tilltro till att kunna genomföra en förändring.

Läs mer >> om Grundutbildning i Motiverande Samtal (MI) hösten 2016
Grundutbildning i Motiverande Samtal (MI) hösten 2016 2016-05-25 12:32:43

24 maj 2016

Hjärtinfarkt

Hjärtinfarkt är den vanligaste orsaken till dödsfall såväl i Sverige som globalt. Under 2013 uppskattas hjärtinfarkt ha orsakat 25 procent av dödsfallen i Sverige och 15 procent globalt.

Läs mer >> om Hjärtinfarkt
Hjärtinfarkt 2016-05-24 13:57:09

24 maj 2016

Hjärtinfarkt

Hjärtinfarkt är den vanligaste orsaken till dödsfall såväl i Sverige som globalt. Under 2013 uppskattas hjärtinfarkt ha orsakat 25 procent av dödsfallen i Sverige och 15 procent globalt.

Läs mer >> om Hjärtinfarkt
Hjärtinfarkt 2016-05-24 13:57:09

19 maj 2016

Frisk skolstart ger bättre matvanor

Med relativt enkla insatser i skolan och Motiverande samtal (MI) med föräldrar kan man främja goda matvanor hos barn i förskoleklass. Det visar utvärderingen av programmet ”En frisk skolstart” som genomförts av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin.

Läs mer >> om Frisk skolstart ger bättre matvanor
Frisk skolstart ger bättre matvanor 2016-05-19 08:11:02

3 maj 2016

Elevhälsoportalen - förskola 24/5

Välkommen att delta i ett informationsmöte där vi presenterar Elevhälsoportalen och visar hur skolor kan arbeta med portalens material och verktyg.

Läs mer >> om Elevhälsoportalen - förskola 24/5
Elevhälsoportalen - förskola 24/5 2016-05-03 12:17:17

29 april 2016

Seminarium med fokus på alkohol och Alkohollinjens förebyggande arbete 15/4 2016

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) tillsammans med forskare från Institutionen för folkhälsovetenskap på Karolinska Institutet (KI) bjöd den 15 april in till ett frukostseminarium om alkoholens roll för den svenska sjukdomsbördan, alkoholvanornas utveckling över tid samt Alkohollinjens verksamhet.

Läs mer >> om Seminarium med fokus på alkohol och Alkohollinjens förebyggande arbete 15/4 2016
Seminarium med fokus på alkohol och Alkohollinjens förebyggande arbete 15/4 2016 2016-04-29 14:53:05

29 april 2016

Välbesökt seminarium om tobak 23/4 2016

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) genomförde den 13 april ett seminarium kring tobak med utgångspunkt från Folkhälsorapport 2015. Under förmiddagen diskuterades även utvecklingen inom området i Stockholms län och hur vi kan påverka den.

Läs mer >> om Välbesökt seminarium om tobak 23/4 2016
Välbesökt seminarium om tobak 23/4 2016 2016-04-29 14:51:58

29 april 2016

FaR på vårdcentraler i Stockholms läns landsting

Trots att FaR används i liten utsträckning rapporterar hälften av de patienter som förskrivits FaR att de följt ordinationerna. Detta visar en analys av data från ett urval vårdcentraler i Stockholms län.

Läs mer >> om FaR på vårdcentraler i Stockholms läns landsting
FaR på vårdcentraler i Stockholms läns landsting 2016-04-29 13:31:29

29 april 2016

FaR i praktiken

Det saknas en överbryggande länk mellan FaR-förskrivare och FaR-aktivitetsarrangörer. Detta visar CES kartläggning av förskrivningsdata från ett urval vårdcentraler i Stockholms län samt intervjuer med förskrivare och aktivitetsarrangörer.

Läs mer >> om FaR i praktiken
FaR i praktiken 2016-04-29 13:27:29

29 april 2016

Hur används FaR inom primärvården i SLL

Fysisk aktivitet på recept och rådgivande samtal om fysisk aktivitet används i begränsad utsträckning inom primärvården, och bland de patienter som ordineras FaR fullföljer hälften metoden. Det är två av slutsatserna i CES nya rapport om användningen av FaR inom primärvården i Stockholms läns landsting.

Läs mer >> om Hur används FaR inom primärvården i SLL
Hur används FaR inom primärvården i SLL 2016-04-29 13:02:57

27 april 2016

Bra matsäcksmat

Läs mer >> om Bra matsäcksmat
Bra matsäcksmat 2016-04-27 15:20:41

27 april 2016

Anorexia nervosa bland vuxna i Stockholms län

Endast en mycket liten andel av personerna med anorexia nervosa i Stockholm har en ätstörningsdiagnos i vårdregister och/eller vårdkontakt med en ätstörningsklinik. Det visar en ny studie från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin.

Rapporter
Läs mer >> om Anorexia nervosa bland vuxna i Stockholms län
Anorexia nervosa bland vuxna i Stockholms län 2016-04-27 14:39:08 Rapporter

22 april 2016

Frukostseminarium om psykisk ohälsa 2/6 - inbjudan

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, CES, bjuder in till ett frukostseminarium som presenterar utvecklingen av psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd över tid bland annat utifrån Folkhälsorapporten 2015. Seminariet kommer också ta upp möjligheter till prevention.

Läs mer >> om Frukostseminarium om psykisk ohälsa 2/6 - inbjudan
Frukostseminarium om psykisk ohälsa 2/6 - inbjudan 2016-04-22 14:23:45

22 april 2016

Test

Läs mer >> om Test
Test 2016-04-22 13:00:39

15 april 2016

Informationsmöte Elevhälsoportalen 9/5

Du är välkommen att delta i ett möte då vi presenterar Elevhälsoportalen och visar hur skolor kan arbeta med portalens material och verktyg.

Läs mer >> om Informationsmöte Elevhälsoportalen 9/5
Informationsmöte Elevhälsoportalen 9/5 2016-04-15 10:40:51

13 april 2016

Motiverande samtal

De flesta rådgivare på Alkohollinjen uppnår minst grundläggande kompetens i samtalsmetoden Motiverande samtal (MI) redan under utbildningen. Dessutom fortsätter de att upprätthålla och utveckla sin MI-kompetens även i den ordinarie verksamheten. Det visar Centrum för epidemiologi och samhällsmedicins nya fallstudie av Alkohollinjen.

Läs mer >> om Motiverande samtal
Motiverande samtal 2016-04-13 15:14:47

8 april 2016

Kvalificerad diplomerad tobaksavvänjare hösten 2016

Välkommen till en tvådelad utbildning i tobakskunskap och tobaksavvänjning som ger kunskaper i att stödja den som vill sluta röka eller snusa.

Läs mer >> om Kvalificerad diplomerad tobaksavvänjare hösten 2016
Kvalificerad diplomerad tobaksavvänjare hösten 2016 2016-04-08 09:24:47

6 april 2016

Published studies

Below are links to articles related to the Stockholm Public Health report.

Läs mer >> om Published studies
Published studies 2016-04-06 15:43:11

4 april 2016

Våld i nära relationer - vuxenpsykiatrin

Den samlade kunskapen om hur vuxenpsykiatrin bäst kan uppmärksamma våld i nära relationer är begränsad. Det visar en delrapport som är en fördjupning av en tidigare kartläggning.

Rapporter
Läs mer >> om Våld i nära relationer - vuxenpsykiatrin
Våld i nära relationer - vuxenpsykiatrin 2016-04-04 12:49:43 Rapporter

29 mars 2016

Frukostseminarium om alkohol 15/4

Välkommen till frukostseminarium den 15 april. Med avstamp i Folkhälsorapport 2015 presenterar CES, den senaste evidensen om alkoholens roll som sjukdomsorsak, befolkningens alkoholvanor och dess konsekvenser samt vilket stöd Alkohollinjen erbjuder.

Läs mer >> om Frukostseminarium om alkohol 15/4
Frukostseminarium om alkohol 15/4 2016-03-29 13:53:27

15 mars 2016

Fortsatt ökning av psykiatrisk vårdkonsumtion bland unga i Stockholms län år 2015

En studie baserad på Stockholms läns landstings vårdregister visar att andelen unga personer som vårdats inom psykiatrisk vård har fortsatt att öka även under år 2015.

Faktablad
Läs mer >> om Fortsatt ökning av psykiatrisk vårdkonsumtion bland unga i Stockholms län år 2015
Fortsatt ökning av psykiatrisk vårdkonsumtion bland unga i Stockholms län år 2015 2016-03-15 13:00:00 Faktablad

4 mars 2016

Frukostseminarium om tobak 13/4

Välkommen till frukostseminarium den 13 april. Enheten för alkohol och tobaksprevention tillsammans med Enheten för metodutveckling och utvärdering kommer på seminariet med utgångspunkt i data om tobaksbruk från Folkhälsorapport 2015 diskutera utvecklingen i Stockholms län och hur vi kan påverka den.

Läs mer >> om Frukostseminarium om tobak 13/4
Frukostseminarium om tobak 13/4 2016-03-04 11:30:00

1 mars 2016

Metodstöd i implementering hösten 2016

Välkomna till Metodstöd i implementering – Stöd till arbete med patienters levnadsvanor

Läs mer >> om Metodstöd i implementering hösten 2016
Metodstöd i implementering hösten 2016 2016-03-01 13:00:00

24 februari 2016

Seminarium om implementering 27/5

Enheten för implementering vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) arrangerar en seminarieserie. Syftet med seminarierna är att presentera den senaste forskningen om implementering och praktiska tillämpningar.

Läs mer >> om Seminarium om implementering 27/5
Seminarium om implementering 27/5 2016-02-24 09:41:33

9 februari 2016

Handlingsprogram övervikt och fetma 2016-2020

Nu finns ett nytt Handlingsprogram övervikt och fetma 2016-2020, HPÖ, för Stockholms läns landsting.

Läs mer >> om Handlingsprogram övervikt och fetma 2016-2020
Handlingsprogram övervikt och fetma 2016-2020 2016-02-09 14:10:00

8 februari 2016

Studiedag om tobak 28/4

Välkommen till en kostnadsfri studiedag om tobak den 28 april 2016.

Läs mer >> om Studiedag om tobak 28/4
Studiedag om tobak 28/4 2016-02-08 13:18:00

25 januari 2016

Kostnader och hälsoeffekter till följd av Sluta-Röka-Linjen

I rapporten (Rapport CHIS 2015:3) presenteras en studie där kostnaden per vunnet levnadsår och per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår (QALY) beräknats för Sluta-Röka-Linjen i jämförelse med ett scenario utan Sluta-Röka-Linjen.

Rapporter
Läs mer >> om Kostnader och hälsoeffekter till följd av Sluta-Röka-Linjen
Kostnader och hälsoeffekter till följd av Sluta-Röka-Linjen 2016-01-25 13:36:49 Rapporter

25 januari 2016

Stroke

Stroke är en av våra största folksjukdomar och ligger bakom 4,1 procent av den samlade sjukdomsbördan (Disability Adjusted Life Years - DALYs) i Sverige år 2013 och 4,6 procent i världen.

Läs mer >> om Stroke
Stroke 2016-01-25 10:17:13

25 januari 2016

Stroke

Stroke är en av våra största folksjukdomar och ligger bakom 4,1 procent av den samlade sjukdomsbördan (Disability Adjusted Life Years - DALYs) i Sverige år 2013 och 4,6 procent i världen.

Läs mer >> om Stroke
Stroke 2016-01-25 10:17:13

25 januari 2016

Folksjukdomar & orsaker

Sjukdomar som har stor förekomst i befolkningen benämns folksjukdomar. Enligt skattningar för år 2013 räcker det med femton sjukdomar och skador för att förklara mer än halva den svenska sjukdomsbördan.

Läs mer >> om Folksjukdomar & orsaker
Folksjukdomar & orsaker 2016-01-25 09:57:42

25 januari 2016

Folksjukdomar och orsaker

I rapportserien "Folksjukdomar och orsaker" sammanställer Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) orsakerna till de sjukdomar som har störst förekomst i befolkningen – så kallade folksjukdomar.

Läs mer >> om Folksjukdomar och orsaker
Folksjukdomar och orsaker 2016-01-25 09:57:42

18 januari 2016

Frukostseminarium om sociala skillnader i hälsa 18/2

Välkommen till frukostseminarium den 18 februari. Seminariet tar avstamp i Folkhälsorapport 2015 och fokuserar på områdesskillnader och sociala skillnader i hälsa.

Läs mer >> om Frukostseminarium om sociala skillnader i hälsa 18/2
Frukostseminarium om sociala skillnader i hälsa 18/2 2016-01-18 12:39:18

14 januari 2016

Frukostseminarium om tidiga insatser och stöd till förstagångs-föräldrar 17/3 2016

BVC och socialtjänst i Rinkeby har i två år arbetat tillsammans för att utveckla stödet till förstagångsföräldrar i området genom ett utökat hembesöksprogram. I seminariet berättar vi om erfarenheterna hittills.

Läs mer >> om Frukostseminarium om tidiga insatser och stöd till förstagångs-föräldrar 17/3 2016
Frukostseminarium om tidiga insatser och stöd till förstagångs-föräldrar 17/3 2016 2016-01-14 10:35:00

12 januari 2016

Ungas vårdkonsumtion för psykiatriska tillstånd

Depression och ångest samt adhd och autismspektrumtillstånd är diagnosgrupper som har ökat kraftigt bland unga män och kvinnor. Det visar en studie som undersökt den ökande vårdkonsumtionen för psykiatriska tillstånd i Stockholms län sedan början av 2000-talet.

Faktablad
Läs mer >> om Ungas vårdkonsumtion för psykiatriska tillstånd
Ungas vårdkonsumtion för psykiatriska tillstånd 2016-01-12 10:15:52 Faktablad

11 januari 2016

Folkhälsoarbete i Stockholms län

Stockholms läns landsting, SLL, är medlemmar i nätverket Healthy Cities. I uppdraget, som koordineras av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, CES, ingår att rapportera om vad som sker i regionen av betydelse för befolkningens hälsa.

Rapporter
Läs mer >> om Folkhälsoarbete i Stockholms län
Folkhälsoarbete i Stockholms län 2016-01-11 11:55:53 Rapporter

11 december 2015

Folkhälsa på karta

Med Folkhälsa på karta kan du få visualiserad statistik som kan underlätta ditt folkhälsoarbete.

Projekt
Läs mer >> om Folkhälsa på karta
Folkhälsa på karta 2015-12-11 12:00:00 Projekt

11 december 2015

Folkhälsa på karta

Med Folkhälsa på karta kan du få visualiserad statistik som kan underlätta ditt folkhälsoarbete.

Projekt
Läs mer >> om Folkhälsa på karta
Folkhälsa på karta 2015-12-11 12:00:00 Projekt

7 december 2015

Effekten av föräldrastöd inriktat på att främja hälsosamma mat- och rörelsevanor för barn

Rådgivning i form av personliga möten med föräldrar har effekt på barns matvanor och kan förebygga övervikt och fetma. Det visar en kunskapsöversikt kring effekten av insatser för föräldrar inriktade på att främja hälsosamma mat- och rörelsevanor för barn.

Faktablad
Läs mer >> om Effekten av föräldrastöd inriktat på att främja hälsosamma mat- och rörelsevanor för barn
Effekten av föräldrastöd inriktat på att främja hälsosamma mat- och rörelsevanor för barn 2015-12-07 13:09:06 Faktablad

4 december 2015

Ungas psykiska ohälsa

Vårdsökande för psykisk ohälsa har ökat i Sverige och i Stockholms län sedan 1990-talet och det är främst bland unga man ser ökningen. Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) analyserar vårdkonsumtion för psykisk ohälsa och ökad diagnostisering samt möjliga orsaker till detta.

Projekt
Läs mer >> om Ungas psykiska ohälsa
Ungas psykiska ohälsa 2015-12-04 10:24:33 Projekt

4 december 2015

Ungas psykiska ohälsa

Antalet unga människor som har kontakt med den psykiatriska vården har ökat dramatiskt under hela 2000-talet. Unga har andelsmässigt det högsta vårdkonsumtion inom specialistpsykiatri av alla åldersgrupper.

Projekt
Läs mer >> om Ungas psykiska ohälsa
Ungas psykiska ohälsa 2015-12-04 10:24:33 Projekt

3 december 2015

Implementering

”Implementering avser de procedurer som används för att införa nya metoder i en ordinarie verksamhet och som säkerställer att metoderna används så som det var avsett och med varaktighet” (Källa: Om implementering, Socialstyrelsen, 2012).

Läs mer >> om Implementering
Implementering 2015-12-03 12:38:12

3 december 2015

Implementering

”Implementering avser de procedurer som används för att införa nya metoder i en ordinarie verksamhet och som säkerställer att metoderna används så som det var avsett och med varaktighet” (Källa: Om implementering, Socialstyrelsen, 2012).

Läs mer >> om Implementering
Implementering 2015-12-03 12:38:12

18 november 2015

SkolmatSverige

SkolmatSverige erbjuder ett kostnadsfritt verktyg som hjälper skolor och kommuner att utvärdera, dokumentera och utveckla kvaliteten på sina skolmåltider - utifrån ett helhetsperspektiv.

Projekt, Rapporter
Läs mer >> om SkolmatSverige
SkolmatSverige 2015-11-18 09:00:00 Projekt, Rapporter

18 november 2015

SkolmatSverige (skola)

SkolmatSverige är ett webbaserat enkätverktyg som ger alla grundskolor och kommuner i Sverige möjlighet att arbeta hälsofrämjande med bra matvanor bland barn och unga. Verktyget hjälper till att utvärdera och utveckla skolmåltidens kvalitet ur ett helhetsperspektiv.

Projekt, Rapporter
Läs mer >> om SkolmatSverige (skola)
SkolmatSverige (skola) 2015-11-18 09:00:00 Projekt, Rapporter

13 november 2015

Folkhälsorapport 2015

Stockholmsregionen förändras snabbt med stora konsekvenser för befolkningens hälsa. Det är viktigt att noga följa utvecklingen, så att hälso- och sjukvården och andra aktörer kan genomföra rätt insatser. Stockholms läns landstings Folkhälsorapport 2015 bidrar med en aktuell beskrivning och analys av hälsoläget.

Rapporter
Läs mer >> om Folkhälsorapport 2015
Folkhälsorapport 2015 2015-11-13 12:00:00 Rapporter

13 november 2015

Hälsa Stockholm

Samhället och människors levnadsvanor förändras. Hur ser vår tids ohälsa ut? Vilka grupper är drabbade och varför? Frågorna är viktiga för att hälso- och sjukvården ska fungera så bra som möjligt, för att skolan ska kunna ge elever förutsättningar för ett friskt liv och för att människor själva ska kunna påverka sin hälsa.

Projekt
Läs mer >> om Hälsa Stockholm
Hälsa Stockholm 2015-11-13 12:00:00 Projekt

12 oktober 2015

Kvalificerad diplomerad tobaksavvänjare

Välkommen till en tvådelad utbildning i tobakskunskap och tobaksavvänjning som ger kunskaper i att behandla den som vill sluta röka eller snusa.

Läs mer >> om Kvalificerad diplomerad tobaksavvänjare
Kvalificerad diplomerad tobaksavvänjare 2015-10-12 16:23:00

9 oktober 2015

Den äldsta befolkningens alkoholkonsumtion

En studie har genomförts för att få en bättre bild av utvecklingen av alkoholkonsumtionen i den äldsta befolkningen. Rapporten visar att äldre dricker mindre alkohol än vad tidigare studier har visat.

Faktablad
Läs mer >> om Den äldsta befolkningens alkoholkonsumtion
Den äldsta befolkningens alkoholkonsumtion 2015-10-09 14:33:09 Faktablad

5 oktober 2015

Studie om Sluta-Röka-Linjens behandlingsmetoder

De två behandlingsmetoder som Sluta-Röka-Linjen erbjuder är lika effektiva i att stötta rökare till rökfrihet. Det visar en rapport från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin.

Rapporter
Läs mer >> om Studie om Sluta-Röka-Linjens behandlingsmetoder
Studie om Sluta-Röka-Linjens behandlingsmetoder 2015-10-05 16:30:33 Rapporter

25 september 2015

Våld i nära relationer 25/9 2015

Den 25 september 2015 genomförde CES tillsammans med Kunskapscentrum våld i nära relationer en konferens: Våld i nära relationer - Vad kan hälso- och sjukvården göra?!

Läs mer >> om Våld i nära relationer 25/9 2015
Våld i nära relationer 25/9 2015 2015-09-25 13:00:00

25 september 2015

Genomförda seminarier

Här kan du ta del av presentationer från våra seminarier och utbildningar.

Läs mer >> om Genomförda seminarier
Genomförda seminarier 2015-09-25 13:00:00

25 september 2015

Våld i nära relationer

Hälso- och sjukvården har stora möjligheter att upptäcka och hjälpa dem som är utsatta för eller utövar våld i nära relationer. Projekt har genomförts för att kartlägga hälso- och sjukvårdens behov av och möjligheter att uppmärksamma våld.

Projekt, Rapporter
Läs mer >> om Våld i nära relationer
Våld i nära relationer 2015-09-25 12:00:00 Projekt, Rapporter

25 september 2015

Våld i nära relationer

Hälso- och sjukvården har stora möjligheter att upptäcka och hjälpa dem som är utsatta för eller utövar våld i nära relationer. Flera projekt har genomförts för att kartlägga hälso- och sjukvårdens behov av och möjligheter att uppmärksamma våld.

Projekt, Rapporter
Läs mer >> om Våld i nära relationer
Våld i nära relationer 2015-09-25 12:00:00 Projekt, Rapporter

25 september 2015

Rapporter

Här kan du läsa och ladda ned rapporter som rör ämnesområdet barns och ungdomars hälsa.

Rapporter
Läs mer >> om Rapporter
Rapporter 2015-09-25 12:00:00 Rapporter

25 september 2015

Våld i nära relationer

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin har i samarbete med Kunskapscentrum om våld i nära relationer genomfört en kartläggning inom Stockholms läns landsting om hur hälso- och sjukvården uppmärksammar och bemöter våld i nära relationer.

Rapporter
Läs mer >> om Våld i nära relationer
Våld i nära relationer 2015-09-25 12:00:00 Rapporter

25 september 2015

Barns och ungdomars psykiska hälsa

Begrepp och förekomst hos barn och ungdomar avseende psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd.

Faktablad, Informationsmaterial
Läs mer >> om Barns och ungdomars psykiska hälsa
Barns och ungdomars psykiska hälsa 2015-09-25 10:00:36 Faktablad, Informationsmaterial

7 september 2015

Elevhälsoportalen

I Stockholms län har en modell utvecklats för hälsofrämjande arbete i skola och förskola som fokuserar på insatser i skolmiljön för att förbättra barns hälsa.

Projekt
Läs mer >> om Elevhälsoportalen
Elevhälsoportalen 2015-09-07 12:33:31 Projekt

7 september 2015

Elevhälsoportalen (förskola/skola)

I Stockholms län har en modell för hälsofrämjande arbete i skola och förskola utvecklats. Modellen fokuserar på insatser i skolmiljön som förbättrar barns hälsa.

Projekt
Läs mer >> om Elevhälsoportalen (förskola/skola)
Elevhälsoportalen (förskola/skola) 2015-09-07 12:33:31 Projekt

2 september 2015

Boendemiljön påverkar konsumtionen av ADHD-läkemedel bland barn

Barn som bor i socioekonomiskt utsatta bostadsområden konsumerar läkemedel mot ADHD i större utsträckning än barn som bor i mer välbeställda områden. Det är ett av resultaten från en flernivåstudie bland skolbarn bosatta i Stockholms län.

Faktablad
Läs mer >> om Boendemiljön påverkar konsumtionen av ADHD-läkemedel bland barn
Boendemiljön påverkar konsumtionen av ADHD-läkemedel bland barn 2015-09-02 14:53:57 Faktablad

2 september 2015

Att uppmärksamma våld i nära relationer

Barn som växer upp med våld i nära relationer har högre risk för ohälsa och/eller att själv bli offer eller förövare som vuxna. Därför har barnhälsovården i Stockholms läns landsting drivit ett pilotprojekt för att upptäcka de familjer där våld förekommer.

Rapporter
Läs mer >> om Att uppmärksamma våld i nära relationer
Att uppmärksamma våld i nära relationer 2015-09-02 11:06:42 Rapporter

1 september 2015

Leda implementering

Informationsmaterialet summerar aktuell forskning kring ledarbeteenden som visats vara effektiva för framgångsrik implementering av nya metoder.

Informationsmaterial
Läs mer >> om Leda implementering
Leda implementering 2015-09-01 14:21:37 Informationsmaterial

1 september 2015

Leda implementering

Informationsmaterialet summerar aktuell forskning kring ledarbeteenden som visats vara effektiva för framgångsrik implementering av nya metoder.

Informationsmaterial
Läs mer >> om Leda implementering
Leda implementering 2015-09-01 14:21:37 Informationsmaterial

1 september 2015

Matguiden för kvinnor 61-74 år

Energibehovet hos kvinnor mellan 61 och 74 år kan variera mycket beroende på ålder, vikt och graden av fysisk aktivitet.

Projekt
Läs mer >> om Matguiden för kvinnor 61-74 år
Matguiden för kvinnor 61-74 år 2015-09-01 08:00:00 Projekt

1 september 2015

Matguiden för män 61-74 år

Energibehovet hos män mellan 61 och 74 år kan variera mycket beroende på ålder, vikt och graden av fysisk aktivitet.

Läs mer >> om Matguiden för män 61-74 år
Matguiden för män 61-74 år 2015-09-01 08:00:00

1 september 2015

Matguiden för kvinnor 61-74 år

Energibehovet hos kvinnor mellan 61 och 74 år kan variera mycket beroende på ålder, vikt och graden av fysisk aktivitet.

Projekt
Läs mer >> om Matguiden för kvinnor 61-74 år
Matguiden för kvinnor 61-74 år 2015-09-01 08:00:00 Projekt

1 september 2015

Matguiden för män 61-74 år

Energibehovet hos män mellan 61 och 74 år kan variera mycket beroende på ålder, vikt och graden av fysisk aktivitet.

Läs mer >> om Matguiden för män 61-74 år
Matguiden för män 61-74 år 2015-09-01 08:00:00

12 augusti 2015

Projekt

Här presenteras olika projekt inom Stockholms läns landsting som drivs av CES och rör barn och ungdomars hälsa.

Läs mer >> om Projekt
Projekt 2015-08-12 09:12:28

22 juni 2015

Metodstöd i implementering för chefer

Välkomna till ett metodstöd i implementering som fokuserar på effektivt ledarskap.

Läs mer >> om Metodstöd i implementering för chefer
Metodstöd i implementering för chefer 2015-06-22 16:00:56

22 juni 2015

Bra mat och rörelse i förskolan eller annan pedagogisk verksamhet 17/3

Välkommen till en utbildningsdag den 17 mars 2016 om bra mat och rörelse i förskolan eller annan pedagogisk verksamhet.

Läs mer >> om Bra mat och rörelse i förskolan eller annan pedagogisk verksamhet 17/3
Bra mat och rörelse i förskolan eller annan pedagogisk verksamhet 17/3 2015-06-22 16:00:00

29 maj 2015

Barn och ungdomars kontakt med vården

Det finns stora skillnader mellan hur olika grupper av barn och ungdomar har kontakt med vården, samtidigt som mönstren varierar mellan olika typer av vård. Det visar en ny rapport från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin.

Rapporter
Läs mer >> om Barn och ungdomars kontakt med vården
Barn och ungdomars kontakt med vården 2015-05-29 09:41:00 Rapporter

20 maj 2015

Fysisk aktivitet lika effektivt som läkemedel och terapi

Ny forskning visar att motion är minst lika effektivt som traditionell behandling med terapi och läkemedel mot mild till måttlig depression. Det visar Regassa-studien som gjorts av sex landsting tillsammans med Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), Karolinska Institutet och Lunds universitet.

Faktablad
Läs mer >> om Fysisk aktivitet lika effektivt som läkemedel och terapi
Fysisk aktivitet lika effektivt som läkemedel och terapi 2015-05-20 16:28:50 Faktablad

20 maj 2015

Förskolans utemiljö

En bra utemiljö på förskolan kan locka barn till lek och öka deras fysiska aktivitet, samtidigt som den minskar exponeringen för solens ultravioletta strålar. Med en bra utemiljö är barnen ute och rör på sig mer, får färre koncentrationssvårigheter och sover bättre på natten.

Faktablad
Läs mer >> om Förskolans utemiljö
Förskolans utemiljö 2015-05-20 14:18:18 Faktablad

12 maj 2015

Motiverande samtal (MI) 10/3

Motiverande samtal (MI) är en evidensbaserad samtalsmetod för att hjälpa människor att förändra sina levnadsvanor. Syftet med MI är att förtydliga och förstärka klientens egen motivation och tilltro till att kunna genomföra en förändring.

Läs mer >> om Motiverande samtal (MI) 10/3
Motiverande samtal (MI) 10/3 2015-05-12 13:41:29

8 maj 2015

Begrepp inom epidemiologi och statistik

När man gör en folkhälsostudie är det bra att känna till några statistiska begrepp, likaså epidemiologi (läran om sjukdomars förekomst i en befolkning).

Läs mer >> om Begrepp inom epidemiologi och statistik
Begrepp inom epidemiologi och statistik 2015-05-08 10:19:39

29 april 2015

EQ-5D-3L

Inom Stockholms läns landsting används livskvalitetsinstrumentet EQ-5D i studier kliniska studier och vid ekonomisk utvärdering inom hälso- och sjukvården, vid interventioner av preventiva program, vid behandlingar och rehabilitering och i befolkningsundersökningar.

Läs mer >> om EQ-5D-3L
EQ-5D-3L 2015-04-29 16:48:44

29 april 2015

EQ-5D-Y

EQ-5D-Y är ett generellt livskvalitetsinstrument framtaget för att mäta hälsorelaterad livskvalitet bland barn och ungdomar. Instrumentet är utformat som ett frågeformulär där barnet eller ungdomen själv rapporterar sin hälsa. Instrumentet används för att mäta hälsa i befolkningsstudier, i kliniska studier bland barn och ungdomar och i kvalitetsregister.

Läs mer >> om EQ-5D-Y
EQ-5D-Y 2015-04-29 16:42:42

24 april 2015

Uppföljning Handling för Hälsa

Under 2014 gjordes en uppföljning av handlingsplanen Handling för hälsa 2012-2014.

Läs mer >> om Uppföljning Handling för Hälsa
Uppföljning Handling för Hälsa 2015-04-24 11:21:40

26 mars 2015

Ungdomsarbetslöshet och ökad risk för sjukhusinläggning

Unga långtidsarbetslösa löper nästan dubbelt så hög risk att läggas in på sjukhus för alkoholrelaterade problem, psykisk sjukdom och suicidförsök. Det visar en undersökning från CES som studerat sambanden mellan ungas arbetslöshet och sjukhusinläggning för ovanstående problem.

Faktablad
Läs mer >> om Ungdomsarbetslöshet och ökad risk för sjukhusinläggning
Ungdomsarbetslöshet och ökad risk för sjukhusinläggning 2015-03-26 15:50:19 Faktablad

13 mars 2015

Områdesskillnader i sjukdomsförekomst

Det finns påtagliga områdesskillnader i livsvillkor, levnadsvanor och hälsa i Stockholms län som delvis förklaras av skillnader i befolkningens socioekonomiska sammansättning. Låg utbildning, arbetslöshet och låg inkomst är förenat med ökad risk för sjuklighet.

Rapporter
Läs mer >> om Områdesskillnader i sjukdomsförekomst
Områdesskillnader i sjukdomsförekomst 2015-03-13 13:08:55 Rapporter

9 mars 2015

Många nyblivna pappor visar depressiva symptom

Enligt en ny studie, utförd av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, CES, visar drygt 13 procent av de nyblivna papporna i Stockholms län depressiva symtom.

Faktablad
Läs mer >> om Många nyblivna pappor visar depressiva symptom
Många nyblivna pappor visar depressiva symptom 2015-03-09 08:00:00 Faktablad

3 mars 2015

Approved projects

Läs mer >> om Approved projects
Approved projects 2015-03-03 14:12:57

20 februari 2015

Hälsa Stockholm - för forskare

Stockholm Public Health Cohort for researchers.

Läs mer >> om Hälsa Stockholm - för forskare
Hälsa Stockholm - för forskare 2015-02-20 10:54:41

17 februari 2015

Folkhälsodagen 2015

Onsdagen den 18 februari arrangerades den Regionala folkhälsodagen på Münchenbryggeriet i Stockholm. Här återfinns alla presentationer från dagen samt de reflektioner som deltagarna kom fram till.

Läs mer >> om Folkhälsodagen 2015
Folkhälsodagen 2015 2015-02-17 13:48:07

4 februari 2015

Områdesskillnader i fysisk aktivitet

Var och hur du bor påverkar hur mycket du rör på dig. En person som bor i lägenhet i Stockholms län är i snitt mer stillasittande än en person som bor i hus. Men de som bor i tätbebyggda områden går och cyklar mer än de som bor i mer glest bebyggda områden.

Rapporter
Läs mer >> om Områdesskillnader i fysisk aktivitet
Områdesskillnader i fysisk aktivitet 2015-02-04 10:20:00 Rapporter

27 januari 2015

Cannabis i Stockholms län

Cannabisanvändning kan kopplas till flera psykiska och somatiska sjukdomar, visar en undersökning från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, CES, Stockholms läns landsting. Om ohälsan är en konsekvens av eller orsak till cannabisbruket är oklart men resultaten manar likväl till försiktighet.

Rapporter
Läs mer >> om Cannabis i Stockholms län
Cannabis i Stockholms län 2015-01-27 18:30:00 Rapporter

20 januari 2015

Studie

Stockholm läns landsting genomför i samverkan med Karolinska Institutet en studie för att utvärdera hur den rådgivning som ges på Alkohollinjen ska utformas för att på bästa sätt hjälpa de som ringer att förändra sina alkoholvanor. Du har ringt Alkohollinjen och sagt att du är intresserad av mer information innan du bestämmer om du vill delta i studien.

Läs mer >> om Studie
Studie 2015-01-20 12:22:47

20 januari 2015

Studie

Stockholm läns landsting genomför i samverkan med Karolinska Institutet en studie för att utvärdera hur den rådgivning som ges på Alkohollinjen ska utformas för att på bästa sätt hjälpa de som ringer att förändra sina alkoholvanor. Du har ringt Alkohollinjen och sagt att du är intresserad av mer information innan du bestämmer om du vill delta i studien.

Läs mer >> om Studie
Studie 2015-01-20 12:22:47

9 januari 2015

Förslag till behovsindex 2011–2013

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska människor med lika behov ges lika tillgång till vård av god kvalitet.

Rapporter
Läs mer >> om Förslag till behovsindex 2011–2013
Förslag till behovsindex 2011–2013 2015-01-09 09:20:36 Rapporter

17 december 2014

Ätstörningar, störda ätbeteenden och hälsa

En ny studie visar att var femte kvinna och var sjuttonde man i länet tröstäter. Tröstätande är kopplat till psykisk ohälsa och övervikt och fetma.

Faktablad, Informationsmaterial
Läs mer >> om Ätstörningar, störda ätbeteenden och hälsa
Ätstörningar, störda ätbeteenden och hälsa 2014-12-17 06:00:00 Faktablad, Informationsmaterial

17 december 2014

Ätstörningar, störda ätbeteenden och hälsa

Var femte kvinna och var sjuttonde man i länet tröstäter. Tröstätande är kopplat till psykisk ohälsa samt övervikt och fetma.

Faktablad, Informationsmaterial
Läs mer >> om Ätstörningar, störda ätbeteenden och hälsa
Ätstörningar, störda ätbeteenden och hälsa 2014-12-17 06:00:00 Faktablad, Informationsmaterial

8 december 2014

Vad händer med alkoholproblemen

Alkoholvanor under ett decennium efter alkoholrelaterad slutenvård.

Faktablad
Läs mer >> om Vad händer med alkoholproblemen
Vad händer med alkoholproblemen 2014-12-08 15:20:34 Faktablad

3 december 2014

Ojämlikhet i hälsa Vad förklarar den sämre hälsan bland utlandsfödda kvinnor i Stockholms län?

Utlandsfödda kvinnor i Stockholms län rapporterar sämre hälsa än de som är födda i Sverige. En viktig förklaring till detta är att de lever under sämre sociala och ekonomiska förhållanden, visar en studie från Stockholms läns landsting.

Faktablad
Läs mer >> om Ojämlikhet i hälsa Vad förklarar den sämre hälsan bland utlandsfödda kvinnor i Stockholms län?
Ojämlikhet i hälsa Vad förklarar den sämre hälsan bland utlandsfödda kvinnor i Stockholms län? 2014-12-03 09:45:48 Faktablad

2 december 2014

Stockholms diabetespreventiva program (SDPP)

Stockholms diabetespreventiva program (SDPP) är en studie av typ 2-diabetesrelaterade riskfaktorer och sjuklighet som startades av Region Stockholm i samarbete med Karolinska Institutet på 1990-talet.

Projekt
Läs mer >> om Stockholms diabetespreventiva program (SDPP)
Stockholms diabetespreventiva program (SDPP) 2014-12-02 12:00:00 Projekt

2 december 2014

Diabetes: 20-årsuppföljning av befolkningsstudie i Stockholm

Det har gått drygt 20 år sedan Stockholms Diabetes Preventiva Program (SDPP) startade och nu är det dags för en andra uppföljning.

Projekt
Läs mer >> om Diabetes: 20-årsuppföljning av befolkningsstudie i Stockholm
Diabetes: 20-årsuppföljning av befolkningsstudie i Stockholm 2014-12-02 12:00:00 Projekt

20 november 2014

Projekt

Här presenteras olika projekt inom Stockholms läns landsting som drivs av CES och rör tobak.

Läs mer >> om Projekt
Projekt 2014-11-20 13:22:41

18 november 2014

Sociala skillnader i vårdkonsumtion

Analyser av öppenvårdsdata tyder på att det finns sociala skillnader i vårdkonsumtion i Stockholms län. I relation till behov uppsöker lägre inkomstgrupper inte öppenvård i samma utsträckning som högre inkomstgrupper.

Faktablad
Läs mer >> om Sociala skillnader i vårdkonsumtion
Sociala skillnader i vårdkonsumtion 2014-11-18 07:57:20 Faktablad

17 november 2014

Diabetesförekomst 1990-2010

Förekomsten av diabetes ökar i Stockholms län, trots förbättringar inom andra folkhälsoområden. Mekanismen bakom denna utveckling tycks i första hand vara den kraftiga ökningen av övervikt och fetma.

Faktablad
Läs mer >> om Diabetesförekomst 1990-2010
Diabetesförekomst 1990-2010 2014-11-17 09:13:00 Faktablad

14 november 2014

Följsamhet till fysisk aktivitet på recept hos patienter med mild till måttlig depression

Depression är ett stort folkhälsoproblem i Sverige idag och 23 procent av männen och 36 procent av kvinnorna drabbas någon gång i livet.

Faktablad
Läs mer >> om Följsamhet till fysisk aktivitet på recept hos patienter med mild till måttlig depression
Följsamhet till fysisk aktivitet på recept hos patienter med mild till måttlig depression 2014-11-14 13:59:00 Faktablad

12 november 2014

Varför frågar vi om

Här kan du läsa mer varför årets hälsoenkät innehåller de frågor som den innehåller.

Läs mer >> om Varför frågar vi om
Varför frågar vi om 2014-11-12 13:52:09

11 november 2014

Ojämlikhet i hälsa

Finns det sociala skillnader när det gäller delaktighet i arbetslivet till följd av sjukdomar i rörelseorganen?

Faktablad
Läs mer >> om Ojämlikhet i hälsa
Ojämlikhet i hälsa 2014-11-11 14:17:37 Faktablad

11 november 2014

Stora geografiska och sociala skillnader i fetma och övervikt hos gravida kvinnor i Stockholms län

De geografiska skillnaderna var stora, både inom Stockholms län och mellan länen i Sverige.

Faktablad
Läs mer >> om Stora geografiska och sociala skillnader i fetma och övervikt hos gravida kvinnor i Stockholms län
Stora geografiska och sociala skillnader i fetma och övervikt hos gravida kvinnor i Stockholms län 2014-11-11 14:11:26 Faktablad

11 november 2014

Kvinnor, lågutbildade och äldre placeras på vanlig vårdavdelning istället för på hjärtintensiven efter hjärtinfarkt

Kvinnor, lågutbildade och äldre har mindre tillgång till hjärtintensivvård vid en hjärtinfarkt än män och högutbildade.

Faktablad
Läs mer >> om Kvinnor, lågutbildade och äldre placeras på vanlig vårdavdelning istället för på hjärtintensiven efter hjärtinfarkt
Kvinnor, lågutbildade och äldre placeras på vanlig vårdavdelning istället för på hjärtintensiven efter hjärtinfarkt 2014-11-11 14:05:37 Faktablad

11 november 2014

Risken för hjärtkärlsjukdom förhöjd hos MS-patienter

Risken för hjärtinfarkt, stroke och hjärtsvikt är avsevärt förhöjd bland MS-patienter jämfört med personer utan MS.

Faktablad
Läs mer >> om Risken för hjärtkärlsjukdom förhöjd hos MS-patienter
Risken för hjärtkärlsjukdom förhöjd hos MS-patienter 2014-11-11 13:53:27 Faktablad

10 november 2014

En frisk skolstart (förskoleklass)

Föräldrar och skolpersonal kan tidigt skapa goda vanor i barns liv. Programmet "En frisk skolstart" fokuserar på att stödja föräldrar med barn i förskoleklass eller årskurs ett att främja bra matvanor och fysisk aktivitet.

Faktablad, Informationsmaterial, Projekt
Läs mer >> om En frisk skolstart (förskoleklass)
En frisk skolstart (förskoleklass) 2014-11-10 07:37:00 Faktablad, Informationsmaterial, Projekt

10 november 2014

En frisk skolstart

Föräldrar och lärare kan vara med och tidigt skapa goda vanor i barns liv. En frisk skolstart fokuserar på att stötta föräldrar med barn i förskoleklass att främja bra matvanor och fysisk aktivitet.

Faktablad, Informationsmaterial, Projekt
Läs mer >> om En frisk skolstart
En frisk skolstart 2014-11-10 07:37:00 Faktablad, Informationsmaterial, Projekt

7 november 2014

IRIS - för bättre hälsa under graviditet och efter förlossning

Att ha övervikt eller fetma när man blir gravid eller att gå upp kraftigt i vikt under graviditeten innebär ökade risker för både mamman och barnet. IRIS-studien vill undersöka om motiverande samtal kan hjälpa överviktiga kvinnor att förändra sina levnadsvanor under och efter graviditeten.

Projekt, Rapporter
Läs mer >> om IRIS - för bättre hälsa under graviditet och efter förlossning
IRIS - för bättre hälsa under graviditet och efter förlossning 2014-11-07 14:09:32 Projekt, Rapporter

7 november 2014

IRIS – för bättre hälsa under graviditet och efter förlossning

Att ha övervikt eller fetma när man blir gravid eller att gå upp kraftigt i vikt under graviditeten innebär ökade risker för både mamman och barnet. IRIS-studien undersökte om motiverande samtal kan hjälpa överviktiga kvinnor att förändra sina levnadsvanor under och efter graviditeten. Observera att studien är avslutad, resultatet går att läsa i rapporten.

Projekt, Rapporter
Läs mer >> om IRIS – för bättre hälsa under graviditet och efter förlossning
IRIS – för bättre hälsa under graviditet och efter förlossning 2014-11-07 14:09:32 Projekt, Rapporter

4 november 2014

Frågor och svar

Här hittar du lite mer om hälsoenkätens syfte, innehåll och praktiska frågor som hur du kan beställa en ny enkäten eller hur du skickar in dina svar.

Läs mer >> om Frågor och svar
Frågor och svar 2014-11-04 10:17:55

4 november 2014

Hur mycket av det lilla extra kan du äta under en vecka? Barn och ungdomar 6-18 år

Det finns stunder då man blir sugen på något sött och fett.

Informationsmaterial
Läs mer >> om Hur mycket av det lilla extra kan du äta under en vecka? Barn och ungdomar 6-18 år
Hur mycket av det lilla extra kan du äta under en vecka? Barn och ungdomar 6-18 år 2014-11-04 09:30:52 Informationsmaterial

4 november 2014

"Det lilla extra" - Hur mycket kan du äta?

De flesta av oss vill ha mer än bara bra och hälsosam mat. Mat som innehåller mycket socker, fett och alkohol.

Informationsmaterial
Läs mer >> om "Det lilla extra" - Hur mycket kan du äta?
"Det lilla extra" - Hur mycket kan du äta? 2014-11-04 09:25:23 Informationsmaterial

4 november 2014

Hur mycket frukt och grönsaker äter du varje dag? Barn från 2 år samt vuxna

… och hur mycket är bra att äta?

Informationsmaterial
Läs mer >> om Hur mycket frukt och grönsaker äter du varje dag? Barn från 2 år samt vuxna
Hur mycket frukt och grönsaker äter du varje dag? Barn från 2 år samt vuxna 2014-11-04 09:17:25 Informationsmaterial

3 november 2014

Samtalsunderlag - Bra mat och rörelsevanor, ett stöd vid hälsosamtal på BVC

Detta samtalsunderlag är ett stöd för BVC-sjuksköterskan i hälsosamtalet med föräldrar om barnets mat- och rörelsevanor.

Informationsmaterial
Läs mer >> om Samtalsunderlag - Bra mat och rörelsevanor, ett stöd vid hälsosamtal på BVC
Samtalsunderlag - Bra mat och rörelsevanor, ett stöd vid hälsosamtal på BVC 2014-11-03 16:25:17 Informationsmaterial

3 november 2014

Säsongsguiden

Har du ett grönt skafferi?

Informationsmaterial
Läs mer >> om Säsongsguiden
Säsongsguiden 2014-11-03 11:22:33 Informationsmaterial

1 november 2014

Barn som är närstående

Barn har rätt att få information, råd och stöd om en förälder eller annan närstående har en allvarlig fysisk sjukdom, psykisk funktionsnedsättning, missbruk eller avlider.

Faktablad, Informationsmaterial, Projekt, Rapporter
Läs mer >> om Barn som är närstående
Barn som är närstående 2014-11-01 12:41:00 Faktablad, Informationsmaterial, Projekt, Rapporter

31 oktober 2014

Healthy cities

Nätverket Healthy cities mål är att stärka folkhälsoarbetet genom att utveckla stategier och metoder och att arbeta för erfarenhetsutbyte.

Projekt
Läs mer >> om Healthy cities
Healthy cities 2014-10-31 08:03:54 Projekt

30 oktober 2014

Efterfråga äldre material

Läs mer >> om Efterfråga äldre material
Efterfråga äldre material 2014-10-30 15:52:33

30 oktober 2014

Evidensbaserade råd om hälsosam mat

I oktober 2013 lanserades uppdaterade nordiska näringsrekommendationer.

Informationsmaterial
Läs mer >> om Evidensbaserade råd om hälsosam mat
Evidensbaserade råd om hälsosam mat 2014-10-30 13:18:52 Informationsmaterial

30 oktober 2014

Lathund för fettrika produkter i förskolan och skolan

Lathunden beskriver hur man kan använda fettrika produkter vid tillagning av förskolelunchen

Informationsmaterial
Läs mer >> om Lathund för fettrika produkter i förskolan och skolan
Lathund för fettrika produkter i förskolan och skolan 2014-10-30 13:11:56 Informationsmaterial

30 oktober 2014

Beställningar

Här kan du beställa tryckta broschyrer, informationsmaterial och hela rapporter till väntrummet, för att ha och ge ut eller för att ha i bokhyllan.

Informationsmaterial, Rapporter
Läs mer >> om Beställningar
Beställningar 2014-10-30 10:59:42 Informationsmaterial, Rapporter

30 oktober 2014

Hälsa Stockholm 2014

Under november 2014 fick drygt 120 000 stockholmare i åldern 16 år och uppåt en inbjudan att vara med i Hälsa Stockholm 2014. Hälsa Stockholm 2014 är en stor undersökning som genomförs vart fjärde år av Stockholms läns landsting.

Projekt
Läs mer >> om Hälsa Stockholm 2014
Hälsa Stockholm 2014 2014-10-30 08:58:53 Projekt

29 oktober 2014

Statistik

Här hittar du statistik som rör ämnesområdet Tobak.

Läs mer >> om Statistik
Statistik 2014-10-29 15:27:05

29 oktober 2014

Statistik

Här hittar du statistik som rör ämnesområdet Psykisk hälsa.

Läs mer >> om Statistik
Statistik 2014-10-29 15:24:02

23 oktober 2014

Matguiden för gravida

En gravid kvinna måste tillgodose två persones näringsbehov - sitt egets och barnets.

Projekt
Läs mer >> om Matguiden för gravida
Matguiden för gravida 2014-10-23 20:11:28 Projekt

23 oktober 2014

Matguiden för gravida

En gravid kvinna måste tillgodose två persones näringsbehov - sitt egets och barnets.

Projekt
Läs mer >> om Matguiden för gravida
Matguiden för gravida 2014-10-23 20:11:28 Projekt

23 oktober 2014

Matguiden för män 19-60 år

Energibehovet hos män mellan 19 och 60 år kan variera mycket beroende på ålder och graden av fysisk aktivitet.

Projekt
Läs mer >> om Matguiden för män 19-60 år
Matguiden för män 19-60 år 2014-10-23 17:55:41 Projekt

23 oktober 2014

Matguiden för män 19-60 år

Energibehovet hos män mellan 19 och 60 år kan variera mycket beroende på ålder och graden av fysisk aktivitet.

Projekt
Läs mer >> om Matguiden för män 19-60 år
Matguiden för män 19-60 år 2014-10-23 17:55:41 Projekt

23 oktober 2014

Matguiden för kvinnor 19-60 år

Energibehovet hos kvinnor mellan 19 och 60 år kan variera mycket beroende på ålder och graden av fysisk aktivitet.

Projekt
Läs mer >> om Matguiden för kvinnor 19-60 år
Matguiden för kvinnor 19-60 år 2014-10-23 17:35:47 Projekt

23 oktober 2014

Matguiden för kvinnor 19-60 år

Energibehovet hos kvinnor mellan 19 och 60 år kan variera mycket beroende på ålder och graden av fysisk aktivitet.

Projekt
Läs mer >> om Matguiden för kvinnor 19-60 år
Matguiden för kvinnor 19-60 år 2014-10-23 17:35:47 Projekt

22 oktober 2014

Hälsa och levnadsvanor bland människor med rörelsehinder

Personer med rörelsehinder utgör en stor grupp i samhället. En hälsofrämjande hälso- och sjukvård är en viktig och aktuell samhällsfråga som även bör innefatta människor med rörelsehinder.

Rapporter
Läs mer >> om Hälsa och levnadsvanor bland människor med rörelsehinder
Hälsa och levnadsvanor bland människor med rörelsehinder 2014-10-22 17:00:31 Rapporter

22 oktober 2014

Socioekonomiska förhållanden och delaktighet i arbetslivet bland människor med rörelsehinder

Personer med rörelsehinder är en stor grupp människor som i flera avseenden är beroende av god samhällsplanering samt stöd, vård och omsorg för att uppnå god livskvalitet och delaktighet i samhällslivet.

Rapporter
Läs mer >> om Socioekonomiska förhållanden och delaktighet i arbetslivet bland människor med rörelsehinder
Socioekonomiska förhållanden och delaktighet i arbetslivet bland människor med rörelsehinder 2014-10-22 16:55:54 Rapporter

22 oktober 2014

Avtals - och uppdragstexter med fokus på levnadsvanor

Nu finns en sammanställning tillgänglig över hur avtal och uppdrag i vården kan konstrueras för att främja sjukdomsförebyggande arbete genom insatser avseende levnadsvanor.

Rapporter
Läs mer >> om Avtals - och uppdragstexter med fokus på levnadsvanor
Avtals - och uppdragstexter med fokus på levnadsvanor 2014-10-22 16:36:59 Rapporter

22 oktober 2014

Kartläggning av registerbaserad KOL-prevalens, vårdutnyttjande och möjligheter till kvalitetsstyrning i Stockholms läns landsting

vårdutnyttjande och möjligheter till kvalitetsstyrning i Stockholms läns landsting.

Rapporter
Läs mer >> om Kartläggning av registerbaserad KOL-prevalens, vårdutnyttjande och möjligheter till kvalitetsstyrning i Stockholms läns landsting
Kartläggning av registerbaserad KOL-prevalens, vårdutnyttjande och möjligheter till kvalitetsstyrning i Stockholms läns landsting 2014-10-22 16:10:32 Rapporter

22 oktober 2014

Upplevda för- och nackdelar med att dricka alkohol

...och hur det påverkar riskbrukare i deras avsikt att minska sitt drickande

Faktablad
Läs mer >> om Upplevda för- och nackdelar med att dricka alkohol
Upplevda för- och nackdelar med att dricka alkohol 2014-10-22 09:25:52 Faktablad

22 oktober 2014

Alkohollinjens första år - En utvärdering

Faktabladet handlar om utvecklingen av alkohollinjen och dess första år 2007.

Faktablad
Läs mer >> om Alkohollinjens första år - En utvärdering
Alkohollinjens första år - En utvärdering 2014-10-22 09:25:52 Faktablad

20 oktober 2014

Rapporter

Här kan du hitta rapporter som rör ämnesområdet mat.

Rapporter
Läs mer >> om Rapporter
Rapporter 2014-10-20 13:40:46 Rapporter

17 oktober 2014

Enkäter – en underskattad felkälla

Utveckling av självskattningsenkät kring pedagogers rutiner och förhållningssätt vid måltiden och utevistelsen i förskolan

Rapporter
Läs mer >> om Enkäter – en underskattad felkälla
Enkäter – en underskattad felkälla 2014-10-17 08:57:45 Rapporter

8 oktober 2014

Hälsofrämjande primärvård

En uppföljning av hälsofrämjande insatser vid sex vårdcentraler.

Rapporter
Läs mer >> om Hälsofrämjande primärvård
Hälsofrämjande primärvård 2014-10-08 16:25:32 Rapporter

8 oktober 2014

Bästa listan

En sammanställning av erfarenheter, metoder och verktyg inom folkhälsoarbete.

Rapporter
Läs mer >> om Bästa listan
Bästa listan 2014-10-08 16:05:45 Rapporter

7 oktober 2014

PRIMROSE

Under de senaste 30 åren har förekomsten av övervikt och fetma bland barn och ungdomar ökat. Detta är oroväckande eftersom fetma i unga år ökar risken för olika sjukdomar i vuxen ålder, däribland typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdomar.

Projekt
Läs mer >> om PRIMROSE
PRIMROSE 2014-10-07 13:34:45 Projekt

7 oktober 2014

Hälsokommunikatörer i Stockholms län - En utvärdering av projektverksamheten 2010-2011

Hälsokommunikatörernas roll är att arbeta hälsofrämjande i dialogform med grupper av flyktingar och asylsökande på deras modersmål. Tanken är att de ska verka som en länk mellan primärvården och flyktingmottagande enheter.

Rapporter
Läs mer >> om Hälsokommunikatörer i Stockholms län - En utvärdering av projektverksamheten 2010-2011
Hälsokommunikatörer i Stockholms län - En utvärdering av projektverksamheten 2010-2011 2014-10-07 10:49:25 Rapporter

7 oktober 2014

Hjärtinfarkt, social position och födelseland

Hjärtinfarkt är en av våra största sjukdomar som skördar många liv och orsakar stort lidande.

Rapporter
Läs mer >> om Hjärtinfarkt, social position och födelseland
Hjärtinfarkt, social position och födelseland 2014-10-07 10:34:24 Rapporter

7 oktober 2014

Cancer, social position och födelseland

Cancer av olika typer är några av våra vanligaste och allvarligaste sjukdomar. Denna rapport visar på ett antal skillnader i cancerförekomst beroende på födelseland och social position.

Rapporter
Läs mer >> om Cancer, social position och födelseland
Cancer, social position och födelseland 2014-10-07 09:16:07 Rapporter

6 oktober 2014

Rapporter

Här kan du läsa och ladda ned rapporter som rör ämnesområdet tobak och snus.

Rapporter
Läs mer >> om Rapporter
Rapporter 2014-10-06 15:20:32 Rapporter

6 oktober 2014

Att få vara precis som jag är

Denna rapport beskriver fem unga kvinnors erfarenheter av att söka och få behandling när de har mått psykiskt dåligt.

Rapporter
Läs mer >> om Att få vara precis som jag är
Att få vara precis som jag är 2014-10-06 14:45:04 Rapporter

6 oktober 2014

Autismspektrumtillstånd bland barn och unga i Stockholms län

Autismspektrumtillstånd är ett samlingsbegrepp för en heterogen grupp neuropsykiatriska tillstånd som kännetecknas av funktionsnedsättningar inom kommunikation, socialt samspel och föreställningsförmåga.

Faktablad, Informationsmaterial
Läs mer >> om Autismspektrumtillstånd bland barn och unga i Stockholms län
Autismspektrumtillstånd bland barn och unga i Stockholms län 2014-10-06 13:27:23 Faktablad, Informationsmaterial

6 oktober 2014

Vad fungerar för att förebygga mobbing

Skolmobbning kan förebyggas och befintliga mobbningsförebyggande program är en effektiv metod för detta ändamål – det visar en av de största utvärderingar av antimobbningsprogram som hittills har gjorts.

Faktablad, Informationsmaterial
Läs mer >> om Vad fungerar för att förebygga mobbing
Vad fungerar för att förebygga mobbing 2014-10-06 13:14:18 Faktablad, Informationsmaterial

6 oktober 2014

Självskadebeteenden bland ungdomar och unga vuxna

Denna rapport försöker att öka kunskapen om den roll som etnicitet, familjens socioekonomiska status (SES) och skolprestationer, på såväl individnivå som skolnivå, kan ha för risken för självskadebeteende bland ungdomar och unga vuxna.

Rapporter
Läs mer >> om Självskadebeteenden bland ungdomar och unga vuxna
Självskadebeteenden bland ungdomar och unga vuxna 2014-10-06 12:53:25 Rapporter

6 oktober 2014

Alkoholutvecklingen i SLL

Den här rapporten beskriver utvecklingen av alkoholkonsumtionen i Stockholms län från år 2004 fram till år 2012.

Rapporter
Läs mer >> om Alkoholutvecklingen i SLL
Alkoholutvecklingen i SLL 2014-10-06 12:41:40 Rapporter

6 oktober 2014

Statistik

Här hittar du statistik som rör ämnesområdet Jämlik hälsa.

Läs mer >> om Statistik
Statistik 2014-10-06 11:33:07

6 oktober 2014

Statistik

Här hittar du statistik som rör ämnesområdet Mat.

Läs mer >> om Statistik
Statistik 2014-10-06 11:29:46

6 oktober 2014

Rapporter

Här kan du läsa och ladda ned rapporter som rör ämnesområdet fysisk aktivitet

Rapporter
Läs mer >> om Rapporter
Rapporter 2014-10-06 11:27:18 Rapporter

6 oktober 2014

Statistik

Här hittar du statistik som rör ämnesområdet Fysisk aktivitet.

Läs mer >> om Statistik
Statistik 2014-10-06 11:26:45

6 oktober 2014

Rapporter

Här kan du läsa och ladda ned rapporter som rör ämnesområdet folkhälsoarbete.

Rapporter
Läs mer >> om Rapporter
Rapporter 2014-10-06 11:25:00 Rapporter

6 oktober 2014

Projekt

Här presenteras olika projekt inom Stockholms läns landsting som rör ämnesområdet Folkhälsoarbete.

Läs mer >> om Projekt
Projekt 2014-10-06 11:24:44

6 oktober 2014

Rapporter

Här kan du läsa och ladda ned rapporter som rör ämnesområdet alkohol och droger.

Rapporter
Läs mer >> om Rapporter
Rapporter 2014-10-06 11:20:13 Rapporter

6 oktober 2014

Sluta-Röka-Linjen Behandlingsuppdrag och rutiner

Denna rapport beskriver hur tjänsten Sluta-Röka-Linjen har utvecklats, behandlingsmetoder av idag och resultat av effektutvärderingar.

Rapporter
Läs mer >> om Sluta-Röka-Linjen Behandlingsuppdrag och rutiner
Sluta-Röka-Linjen Behandlingsuppdrag och rutiner 2014-10-06 09:06:29 Rapporter

3 oktober 2014

Rökfri Ramadan

I denna rapport beskrivs processen i ett samarbetsprojekt mellan Islamska förbundet, Stockholms moské, Sluta-Röka-Linjen och Karolinska Institutet. I projektet har man arbetat med att få kunskap om vilket stöd som behövs för de muslimer som vill passa på att sluta röka under ramadan.

Projekt, Rapporter
Läs mer >> om Rökfri Ramadan
Rökfri Ramadan 2014-10-03 16:23:50 Projekt, Rapporter

3 oktober 2014

Tobakspolicy i skolan - En litteraturöversikt

I en ny rapport presenteras en litteraturöversikt av 31 artiklar publicerade i internationella tidskrifter, där effekten av en skolbaserad tobakspolicy på elevernas tobaksvanor undersökts.

Rapporter
Läs mer >> om Tobakspolicy i skolan - En litteraturöversikt
Tobakspolicy i skolan - En litteraturöversikt 2014-10-03 16:06:54 Rapporter

3 oktober 2014

Flera stödformer ökar sannolikheten att bli rökfri vid cancersjukdom

Forskning visar att sannolikheten att bli rökfri ökar om patienten erhåller stöd i flera olika former. I ett pilotprojekt där Rödakorsets cancerrehabilitering samarbetade med Sluta-röka-linjen blev en av slutsatsera att telefonstödet upplevdes som ett bra komplement till verksamheten.

Faktablad, Informationsmaterial
Läs mer >> om Flera stödformer ökar sannolikheten att bli rökfri vid cancersjukdom
Flera stödformer ökar sannolikheten att bli rökfri vid cancersjukdom 2014-10-03 15:49:29 Faktablad, Informationsmaterial

1 oktober 2014

Informationsmaterial

"Kort fakta om implementering" och "Kort fakta om utvärdering av implementering" är två kortfattade introduktioner till hur man kan implementera och utvärdera studier.

Informationsmaterial
Läs mer >> om Informationsmaterial
Informationsmaterial 2014-10-01 09:24:00 Informationsmaterial

1 oktober 2014

Informationsmaterial

Korta fakta om implementering och Kort fakta om utvärdering av implementering är två kortfattade introduktioner till hur man kan implementera och utvärdera studier.

Informationsmaterial
Läs mer >> om Informationsmaterial
Informationsmaterial 2014-10-01 09:24:00 Informationsmaterial

19 september 2014

Friska barn (förskola)

En metod för hälsofrämjande mat- och rörelsevanor i förskolan.

Informationsmaterial, Projekt
Läs mer >> om Friska barn (förskola)
Friska barn (förskola) 2014-09-19 11:30:30 Informationsmaterial, Projekt

19 september 2014

Friska barn

En metod för hälsofrämjande mat- och rörelsevanor i förskolan.

Informationsmaterial, Projekt
Läs mer >> om Friska barn
Friska barn 2014-09-19 11:30:30 Informationsmaterial, Projekt

18 september 2014

Hälsan bland barn med socialtjänstinsatser

– Behov av ökad samordning mellan kommun och landsting. Exemplet Rinkeby-Kista i Stockholm.

Rapporter
Läs mer >> om Hälsan bland barn med socialtjänstinsatser
Hälsan bland barn med socialtjänstinsatser 2014-09-18 12:21:13 Rapporter

18 september 2014

Behovet av en föräldratelefonlinje för stöd kring mat- och rörelsevanor (2011:4)

Stort intresse hos föräldrar för en telefonlinje om barns mat- och rörelsevanor

Rapporter
Läs mer >> om Behovet av en föräldratelefonlinje för stöd kring mat- och rörelsevanor (2011:4)
Behovet av en föräldratelefonlinje för stöd kring mat- och rörelsevanor (2011:4) 2014-09-18 11:52:43 Rapporter

18 september 2014

Att främja barns och ungdomars psykiska hälsa – Vägledning

Många verksamheter vill använda metoder för att stärka och främja barns och ungas psykiska hälsa. Den här rapporten handlar om vad man bör tänka på inför val av metod för att uppnå detta mål.

Rapporter
Läs mer >> om Att främja barns och ungdomars psykiska hälsa – Vägledning
Att främja barns och ungdomars psykiska hälsa – Vägledning 2014-09-18 11:36:54 Rapporter

18 september 2014

Tobakspolicy i skolan-interventionsstudie

Vad är en policy mot tobak i skolan? Behövs verkligen regler om tobak i skolan när befintliga lagar är så tydliga? Rapporten belyser frågeställningar kring tobakspolicy i skolan och hur det tobakspreventiva arbetet i skolan kan utvecklas.

Rapporter
Läs mer >> om Tobakspolicy i skolan-interventionsstudie
Tobakspolicy i skolan-interventionsstudie 2014-09-18 11:33:56 Rapporter

16 september 2014

Starka samband mellan levnadsvanor och skolprestationer (2011:8)

COMPASS – en studie bland 15-åringar i Stockholms län

Rapporter
Läs mer >> om Starka samband mellan levnadsvanor och skolprestationer (2011:8)
Starka samband mellan levnadsvanor och skolprestationer (2011:8) 2014-09-16 16:04:35 Rapporter

16 september 2014

Prevalens övervikt/fetma

Prevalensen av övervikt/fetma i Stockholms län minskade bland 8- och 12-åriga flickor mellan år 2003 och 2011.

Faktablad
Läs mer >> om Prevalens övervikt/fetma
Prevalens övervikt/fetma 2014-09-16 16:01:11 Faktablad

16 september 2014

Geografiska variationer i fetma i relation till matvanor och fysisk aktivitet

Rapporten beskriver geografiska skillnader i matvanor och fysisk aktivitet inom Stockholms län samt hur dessa samvarierar med förekomst av övervikt och fetma på kommun- och stadsdelsnivå.

Rapporter
Läs mer >> om Geografiska variationer i fetma i relation till matvanor och fysisk aktivitet
Geografiska variationer i fetma i relation till matvanor och fysisk aktivitet 2014-09-16 12:09:00 Rapporter

16 september 2014

Matguiden för flickor 10-18 år

Barn, ungdomar och vuxna har mycket liknande behov av näringsrik mat. När barnen kommer upp i skolåldern kan de äta samma typ av livsmedel och maträtter som de vuxna.

Projekt
Läs mer >> om Matguiden för flickor 10-18 år
Matguiden för flickor 10-18 år 2014-09-16 11:49:06 Projekt

16 september 2014

Matguiden för flickor 10-18 år

Barn, ungdomar och vuxna har mycket liknande behov av näringsrik mat. När barnen kommer upp i skolåldern kan de äta samma typ av livsmedel och maträtter som de vuxna.

Projekt
Läs mer >> om Matguiden för flickor 10-18 år
Matguiden för flickor 10-18 år 2014-09-16 11:49:06 Projekt

16 september 2014

Matguiden

Matguiden är ett omfattande material, där du hittar exempel på hur mat och måltider kan byggas upp för olika målgrupper och energinivåer.

Projekt
Läs mer >> om Matguiden
Matguiden 2014-09-16 11:42:16 Projekt

16 september 2014

Arkiverat Matguiden

Matguiden är ett omfattande material som ger exempel på hur mat och måltider kan byggas upp för olika målgrupper och energinivåer.

Projekt
Läs mer >> om Arkiverat Matguiden
Arkiverat Matguiden 2014-09-16 11:42:16 Projekt

3 september 2014

Matguiden för barn 1–9 år

Det finns egentligen inte några skillnader i vad som är näringsriktig mat för barn och vuxna. Den snabba tillväxten och utvecklingen under de första levnadsåren i kombination med att små barn inte kan äta så stora portioner ställer dock krav på att maten måste vara mer energi- och näringsrik.

Projekt
Läs mer >> om Matguiden för barn 1–9 år
Matguiden för barn 1–9 år 2014-09-03 15:58:55 Projekt

3 september 2014

Matguiden för barn 1–9 år

Det finns egentligen inte några skillnader i vad som är näringsriktig mat för barn och vuxna. Den snabba tillväxten och utvecklingen under de första levnadsåren i kombination med att små barn inte kan äta så stora portioner ställer dock krav på att maten måste vara mer energi- och näringsrik.

Projekt
Läs mer >> om Matguiden för barn 1–9 år
Matguiden för barn 1–9 år 2014-09-03 15:58:55 Projekt

3 september 2014

Matguiden för pojkar 10–18 år

Barn, ungdomar och vuxna har mycket liknande behov av näringsrik mat. När barnen kommer upp i skolåldern kan de äta samma typ av livsmedel och maträtter som de vuxna.

Projekt
Läs mer >> om Matguiden för pojkar 10–18 år
Matguiden för pojkar 10–18 år 2014-09-03 15:03:00 Projekt

3 september 2014

Matguiden för pojkar 10–18 år

Barn, ungdomar och vuxna har mycket liknande behov av näringsrik mat. När barnen kommer upp i skolåldern kan de äta samma typ av livsmedel och maträtter som de vuxna.

Projekt
Läs mer >> om Matguiden för pojkar 10–18 år
Matguiden för pojkar 10–18 år 2014-09-03 15:03:00 Projekt

1 september 2014

Kriterier för förskolegårdar som stimulerar till fysisk aktivitet

Rekommendationer för utemiljöer på förskolor som främjar fysisk aktivitet och aktiv lek

Informationsmaterial
Läs mer >> om Kriterier för förskolegårdar som stimulerar till fysisk aktivitet
Kriterier för förskolegårdar som stimulerar till fysisk aktivitet 2014-09-01 17:22:14 Informationsmaterial

1 september 2014

Övervikt och ökad risk för sjukersättning

Rapporten är en fördjupad analys med avsikt att belysa de ökade samhällskostnaderna till följd av övervikt och fetma.

Rapporter
Läs mer >> om Övervikt och ökad risk för sjukersättning
Övervikt och ökad risk för sjukersättning 2014-09-01 14:29:00 Rapporter

1 september 2014

En bra början - barn, mat och rörelse

Råd till föräldrar med barn som är mellan 2-5 år gamla.

Informationsmaterial
Läs mer >> om En bra början - barn, mat och rörelse
En bra början - barn, mat och rörelse 2014-09-01 11:36:41 Informationsmaterial

28 augusti 2014

Handlingsprogram övervikt och fetma 2016-2020

Nu finns ett nytt Handlingsprogram övervikt och fetma 2016-2020, HPÖ, för Stockholms läns landsting.

Informationsmaterial, Projekt
Läs mer >> om Handlingsprogram övervikt och fetma 2016-2020
Handlingsprogram övervikt och fetma 2016-2020 2014-08-28 15:29:14 Informationsmaterial, Projekt

28 augusti 2014

Handlingsprogram övervikt och fetma 2016–2020

Region Stockholms "Handlingsprogram övervikt och fetma 2016–2020" (HPÖ) syftar till att sprida kunskap om och skapa förutsättningar för hälsofrämjande och förebyggande åtgärder samt bedriva metodutveckling förbehandling av övervikt och fetma.

Informationsmaterial, Projekt
Läs mer >> om Handlingsprogram övervikt och fetma 2016–2020
Handlingsprogram övervikt och fetma 2016–2020 2014-08-28 15:29:14 Informationsmaterial, Projekt

26 augusti 2014

Depression i samband med förlossning

Depression i samband med förlossning kan drabba både nyblivna mammor och pappor. Detta projekt syftar till att utpröva och utveckla metoden även för pappor.

Projekt
Läs mer >> om Depression i samband med förlossning
Depression i samband med förlossning 2014-08-26 16:31:57 Projekt

26 augusti 2014

Depression i samband med förlossning

Depression i samband med förlossning kan drabba både nyblivna mammor och nyblivna pappor. För nyblivna mammor finns ett specifikt formulär för att mäta depressiva symtom. I det här projektet testas och utvecklas metoden även för pappor.

Projekt
Läs mer >> om Depression i samband med förlossning
Depression i samband med förlossning 2014-08-26 16:31:57 Projekt

26 augusti 2014

Äta, röra sig och må bra - handledning för personal i gruppbostad och daglig verksamhet

Handledning för personal i gruppbostad och daglig verksamhet

Informationsmaterial
Läs mer >> om Äta, röra sig och må bra - handledning för personal i gruppbostad och daglig verksamhet
Äta, röra sig och må bra - handledning för personal i gruppbostad och daglig verksamhet 2014-08-26 14:24:09 Informationsmaterial

8 juli 2014

Nätverk för folkhälsofrågor

Nätverk för folkhälsofrågor som administreras av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin.

Läs mer >> om Nätverk för folkhälsofrågor
Nätverk för folkhälsofrågor 2014-07-08 09:49:00

3 juli 2014

Bättre hälsoinformation till utrikes födda

- en inventering på sex vårdcentraler

Rapporter
Läs mer >> om Bättre hälsoinformation till utrikes födda
Bättre hälsoinformation till utrikes födda 2014-07-03 15:39:40 Rapporter

30 juni 2014

Indikatorer för barnhälsorapportering

För att få en bild av hälsoläget delas helhetsbegreppet hälsa i ett antal olika komponenter, hälsoindikatorer, som sedan används för att mäta folkhälsa i en viss tidpunkt och för att indikera förändringar i tid.

Informationsmaterial
Läs mer >> om Indikatorer för barnhälsorapportering
Indikatorer för barnhälsorapportering 2014-06-30 16:21:45 Informationsmaterial

30 juni 2014

Handling för hälsa 2012-2014

Landstingsfullmäktige har beslutat om en ny handlingsplan för landstingets folkhälsoarbete; Handling för hälsa 2012-2014. Planen lyfter fram 27 prioriterade insatser där särskilda ansträngningar ska göras under de närmaste åren.

Informationsmaterial
Läs mer >> om Handling för hälsa 2012-2014
Handling för hälsa 2012-2014 2014-06-30 13:04:59 Informationsmaterial

30 juni 2014

Elevhälsans arbete med FaR

En kartläggning har gjorts av hur elevhälsan i Stockholms län och övriga landet arbetar med fysisk aktivitet på recept (FaR).

Faktablad, Rapporter
Läs mer >> om Elevhälsans arbete med FaR
Elevhälsans arbete med FaR 2014-06-30 11:28:15 Faktablad, Rapporter

27 juni 2014

Barnkonventionen

Bemötande och delaktighet i centrum för barns och ungdomars bästa.

Informationsmaterial, Projekt, Rapporter
Läs mer >> om Barnkonventionen
Barnkonventionen 2014-06-27 15:27:00 Informationsmaterial, Projekt, Rapporter

27 juni 2014

Goda levnadsvanor

Nätverket Hälsofrämjande sjukvård (HFS) har tagit fram patientbroschyren Goda levnadsvanor gör skillnad. Broschyren innehåller tester för alla fyra levnadsvanorna och kan användas av alla landsting i Sverige med sin egen logotyp på.

Informationsmaterial
Läs mer >> om Goda levnadsvanor
Goda levnadsvanor 2014-06-27 13:07:40 Informationsmaterial

27 juni 2014

Riskbruk

Rapporten klargör vissa begrepp och definitioner vad gäller riskbruk och gränsvärden för alkoholkonsumtion, men visar också svårigheterna med att sätta gränser för riskfylld konsumtion.

Rapporter
Läs mer >> om Riskbruk
Riskbruk 2014-06-27 11:16:08 Rapporter

27 juni 2014

Datakällor om barns längd och vikt

Rapporten beskriver nuläget gällande befintliga datakällor och system för insamling av skolbarns längd och vikt.

Rapporter
Läs mer >> om Datakällor om barns längd och vikt
Datakällor om barns längd och vikt 2014-06-27 10:26:30 Rapporter

27 juni 2014

Projekt

Här hittar du information om projekt inom ämnesområdet fysisk aktivitet.

Läs mer >> om Projekt
Projekt 2014-06-27 09:42:36

26 juni 2014

Projekt

Här hittar du information om projekt inom ämnesområdet jämlik hälsa.

Läs mer >> om Projekt
Projekt 2014-06-26 11:20:40

26 juni 2014

Levnadsvanefrågor

Allt fler som besöker vården får frågor om sina levnadsvanor.

Rapporter
Läs mer >> om Levnadsvanefrågor
Levnadsvanefrågor 2014-06-26 10:19:00 Rapporter

25 juni 2014

Hälsofrämjande gruppbostad

Planering, genomförande och utvärdering av det hälsofrämjande programmet "Hälsofrämjande gruppbostad" .

Faktablad, Informationsmaterial, Projekt, Rapporter
Läs mer >> om Hälsofrämjande gruppbostad
Hälsofrämjande gruppbostad 2014-06-25 13:12:00 Faktablad, Informationsmaterial, Projekt, Rapporter

25 juni 2014

Hälsofrämjande gruppbostad

– Planering, genomförande och utvärdering av ett hälsofrämjande program

Faktablad, Informationsmaterial, Projekt, Rapporter
Läs mer >> om Hälsofrämjande gruppbostad
Hälsofrämjande gruppbostad 2014-06-25 13:12:00 Faktablad, Informationsmaterial, Projekt, Rapporter

25 juni 2014

Livsvillkor

Stockholms läns landsting beskriver här för andra gången hur folkhälsoläget varierar mellan länets olika kommuner och stadsdelar. Den visar alltjämt på stora skillnader i livsvillkor, levnadsvanor och hälsotillstånd – och hur de till stor del drivs av olikheter i socioekonomiska förhållanden för respektive befolkning.

Rapporter
Läs mer >> om Livsvillkor
Livsvillkor 2014-06-25 09:30:14 Rapporter

25 juni 2014

Rapporter

Här kan du läsa och ladda ned rapporter som rör ämnesområdet jämlik hälsa.

Rapporter
Läs mer >> om Rapporter
Rapporter 2014-06-25 09:29:31 Rapporter

24 juni 2014

Projekt

Här hittar du information om projekt inom ämnesområdet psykisk hälsa.

Läs mer >> om Projekt
Projekt 2014-06-24 16:25:21

24 juni 2014

Unga vuxna med självrapporterad

Var söker de hjälp inom landstingsvården? Söker de i högre utsträckning än andra? En jämförelse med andra åldersgrupper.

Rapporter
Läs mer >> om Unga vuxna med självrapporterad
Unga vuxna med självrapporterad 2014-06-24 16:00:59 Rapporter

24 juni 2014

Rapporter

Här kan du läsa och ladda ned rapporter som rör ämnesområdet psykisk hälsa och ohälsa.

Rapporter
Läs mer >> om Rapporter
Rapporter 2014-06-24 15:59:44 Rapporter

24 juni 2014

Informationsmaterial

Här hittar du bland annat informationsmaterial och faktablad som rör ämnesområdet psykisk hälsa.

Informationsmaterial
Läs mer >> om Informationsmaterial
Informationsmaterial 2014-06-24 15:55:39 Informationsmaterial

23 juni 2014

Unpluggedprogrammet

Ett europeiskt ANT-förebyggande livskunskapsprogram

Projekt
Läs mer >> om Unpluggedprogrammet
Unpluggedprogrammet 2014-06-23 12:24:23 Projekt

23 juni 2014

Barnhälsovårdens delprojekt

Summering och utvärdering av BHVs delprojekt inom SLLs Riskbruksprojekt åren 2006-2010, Rapport nr 2011:23

Projekt, Rapporter
Läs mer >> om Barnhälsovårdens delprojekt
Barnhälsovårdens delprojekt 2014-06-23 10:09:00 Projekt, Rapporter

23 juni 2014

Det är tack vare riskbruksprojektet

Summering och utvärdering av Mödrahälsovårdens delprojekt inom Stockholms läns landstings Riskbruksprojekt åren 2006−2010.

Rapporter
Läs mer >> om Det är tack vare riskbruksprojektet
Det är tack vare riskbruksprojektet 2014-06-23 09:58:21 Rapporter

19 juni 2014

Press

Presskontakter vid frågor som rör folkhälsa från Stockholms läns landsting.

Läs mer >> om Press
Press 2014-06-19 16:50:24

19 juni 2014

Tack för din anmälan!

Vi har tagit emot din anmälan och återkommer inom kort med en bekräftelse.

Läs mer >> om Tack för din anmälan!
Tack för din anmälan! 2014-06-19 16:06:03

18 juni 2014

Verktyg på nätet

För dig som vill ändra dina levnadsvanor.

Informationsmaterial
Läs mer >> om Verktyg på nätet
Verktyg på nätet 2014-06-18 16:16:14 Informationsmaterial

18 juni 2014

Informationsmaterial

Här hittar du bland annat informationsmaterial och faktablad som rör ämnesområdet folkhälsoarbete.

Läs mer >> om Informationsmaterial
Informationsmaterial 2014-06-18 16:15:19

17 juni 2014

Informationsmaterial

Här hittar du bland annat informationsmaterial och faktablad som rör ämnesområdet jämlik hälsa.

Informationsmaterial
Läs mer >> om Informationsmaterial
Informationsmaterial 2014-06-17 15:33:00 Informationsmaterial

17 juni 2014

Områdesskillnader i undvikbar slutenvård

Dagens hälso- och sjukvård är mångfacetterad och komplex. Verksamheten i primärvården och öppen- och slutenvård måste drivas på ett sådant sätt att alla patienter får rätt vård vid rätt tidpunkt.

Rapporter
Läs mer >> om Områdesskillnader i undvikbar slutenvård
Områdesskillnader i undvikbar slutenvård 2014-06-17 15:09:46 Rapporter

16 juni 2014

Tack!

Vi har mottagit din beställning.

Läs mer >> om Tack!
Tack! 2014-06-16 14:29:17

16 juni 2014

Folkhälsorapport 2011

Folkhälsan i Stockholm - i dag och i morgon.

Rapporter
Läs mer >> om Folkhälsorapport 2011
Folkhälsorapport 2011 2014-06-16 12:10:12 Rapporter

16 juni 2014

Folkhälsorapport 2011

Folkhälsan i Stockholm - i dag och i morgon.

Rapporter
Läs mer >> om Folkhälsorapport 2011
Folkhälsorapport 2011 2014-06-16 12:10:12 Rapporter

12 juni 2014

Alkohollinjen

Alkohollinjen erbjuder rådgivning för personer med riskbruk av alkohol. Rådgivningen kan vara ett alternativ för personer som inte har för omfattande alkoholproblem och som vill ha stöd för att förändra sina alkoholvanor. För den som har svårare eller mer långvariga problem kan hänvisning till andra insatser erbjudas.

Läs mer >> om Alkohollinjen
Alkohollinjen 2014-06-12 12:57:15

12 juni 2014

Alkohollinjen

Alkohollinjen erbjuder rådgivning för personer med riskbruk av alkohol. Rådgivningen kan vara ett alternativ för personer som inte har för omfattande alkoholproblem och som vill ha stöd för att förändra sina alkoholvanor. För den som har svårare eller mer långvariga problem kan hänvisning till andra insatser erbjudas.

Läs mer >> om Alkohollinjen
Alkohollinjen 2014-06-12 12:57:15

11 juni 2014

Vilka kontaktar Alkohollinjen?

Denna rapport är den första från utvärderingen av Alkohollinjens arbete med personer som för egen del kontaktar Alkohollinjen.

Rapporter
Läs mer >> om Vilka kontaktar Alkohollinjen?
Vilka kontaktar Alkohollinjen? 2014-06-11 16:28:56 Rapporter

10 juni 2014

Vetenskaplig översiktsrapport

I en kort rapport sammanfattas det vetenskapliga arbetet med Sluta-Röka-Linjen, från starten 1998 till planerade artiklar 2011.

Rapporter
Läs mer >> om Vetenskaplig översiktsrapport
Vetenskaplig översiktsrapport 2014-06-10 15:15:37 Rapporter

10 juni 2014

Sluta-röka-linjen

Sluta-röka-linjen är en kostnadsfri telefonlinje för den som vill sluta röka eller sluta snusa.

Projekt
Läs mer >> om Sluta-röka-linjen
Sluta-röka-linjen 2014-06-10 14:50:38 Projekt

10 juni 2014

Sluta-Röka-Linjen

Sluta-Röka-Linjen är en kostnadsfri telefonlinje för den som vill sluta röka eller sluta snusa.

Projekt
Läs mer >> om Sluta-Röka-Linjen
Sluta-Röka-Linjen 2014-06-10 14:50:38 Projekt

10 juni 2014

Motiverande samtal i ordinarie verksamhet

- En kontrollerad klinisk prövning på Sluta-röka-linjen

Faktablad, Informationsmaterial
Läs mer >> om Motiverande samtal i ordinarie verksamhet
Motiverande samtal i ordinarie verksamhet 2014-06-10 13:56:16 Faktablad, Informationsmaterial

10 juni 2014

Informationsmaterial

Här hittar du bland annat informationsmaterial och faktablad som rör ämnesområdet tobak.

Informationsmaterial
Läs mer >> om Informationsmaterial
Informationsmaterial 2014-06-10 13:53:00 Informationsmaterial

10 juni 2014

Informationsmaterial

Här hittar du bland annat faktablad och informationsmaterial som rör ämnesområdet fysisk aktivitet.

Informationsmaterial
Läs mer >> om Informationsmaterial
Informationsmaterial 2014-06-10 13:24:02 Informationsmaterial

10 juni 2014

Österåkerprojektet (skola)

– En modell för hur skolan kan arbeta för att främja goda matvanor, fysisk aktivitet och självkänsla bland grundskolebarn

Faktablad, Informationsmaterial, Projekt, Rapporter
Läs mer >> om Österåkerprojektet (skola)
Österåkerprojektet (skola) 2014-06-10 13:04:48 Faktablad, Informationsmaterial, Projekt, Rapporter

10 juni 2014

Österåkerprojektet

– En modell för hur skolan kan arbeta för att främja goda matvanor, fysisk aktivitet och självkänsla bland grundskolebarn

Faktablad, Informationsmaterial, Projekt, Rapporter
Läs mer >> om Österåkerprojektet
Österåkerprojektet 2014-06-10 13:04:48 Faktablad, Informationsmaterial, Projekt, Rapporter

22 maj 2014

SMART

Ät S.M.A.R.T är ett informations- och utbildningsmaterial som presenterar ett förslag på hur man kan äta både hälsosamt och miljövänligt.

Informationsmaterial
Läs mer >> om SMART
SMART 2014-05-22 14:19:34 Informationsmaterial

22 maj 2014

Projekt

Här hittar du projekt inom ämnesområdet mat.

Läs mer >> om Projekt
Projekt 2014-05-22 13:51:57

22 maj 2014

Informationsmaterial

Här hittar du bland annat informationsmaterial och faktablad som rör ämnesområdet mat.

Informationsmaterial
Läs mer >> om Informationsmaterial
Informationsmaterial 2014-05-22 13:51:29 Informationsmaterial

22 maj 2014

Statistik

Här hittar du statistik som rör ämnesområdet Alkohol och droger.

Läs mer >> om Statistik
Statistik 2014-05-22 13:28:08

22 maj 2014

Projekt

Här presenteras olika projekt inom Stockholms läns landsting som drivs av CES och rör Alkohol och droger.

Läs mer >> om Projekt
Projekt 2014-05-22 13:26:43

20 maj 2014

Föräldratelefonlinje

– Behov och vetenskapligt belägg

Rapporter
Läs mer >> om Föräldratelefonlinje
Föräldratelefonlinje 2014-05-20 15:28:27 Rapporter

20 maj 2014

Statistik

Här hittar du statistik som rör ämnesområdet Barn och ungdomars hälsa.

Läs mer >> om Statistik
Statistik 2014-05-20 14:33:57

20 maj 2014

Informationsmaterial

Här hittar du bland annat informationsmaterial och faktablad som rör ämnesområdet barns och ungdomars hälsa.

Faktablad, Informationsmaterial
Läs mer >> om Informationsmaterial
Informationsmaterial 2014-05-20 14:14:29 Faktablad, Informationsmaterial

19 maj 2014

Tobak

Tobak är en av vår tids största hälsorisker. Rökning är den vanligaste orsaken till förtida dödlighet och orsakar runt 12 000 dödsfall varje år i Sverige. Varannan rökare dör i förtid.

Läs mer >> om Tobak
Tobak 2014-05-19 16:19:20

19 maj 2014

Sexualitet & hälsa

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa (tidigare Lafa) – enheten för sexualitet och hälsa.

Läs mer >> om Sexualitet & hälsa
Sexualitet & hälsa 2014-05-19 16:18:00

19 maj 2014

Psykisk hälsa

Psykisk hälsa kan, enligt WHO, beskrivas som ett tillstånd av välbefinnande där individen inser sin egen förmåga, kan hantera normal livsstress, arbeta produktivt och bidra till samhället.

Läs mer >> om Psykisk hälsa
Psykisk hälsa 2014-05-19 16:17:31

19 maj 2014

Mat

Goda matvanor bidrar till en god hälsa under hela livet och kan förebygga ohälsa och sjukdom.

Läs mer >> om Mat
Mat 2014-05-19 16:14:07

19 maj 2014

Jämlik hälsa

Jämlik och jämställd hälsa är bland annat relaterad till livsvillkor, levnadsvanor, arv och miljö.

Läs mer >> om Jämlik hälsa
Jämlik hälsa 2014-05-19 16:11:44

19 maj 2014

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet kan beskrivas som all typ av kroppsrörelse som ger en ökad energiomsättning.

Läs mer >> om Fysisk aktivitet
Fysisk aktivitet 2014-05-19 16:09:54

19 maj 2014

Barn & ungdomars hälsa

Levnadsvanor grundas tidigt, redan av föräldrarna eller i början av barnets liv. Därför är det viktigt att tidigt arbeta för goda vanor hos barn och unga eftersom dessa ofta följer med genom livet.

Läs mer >> om Barn & ungdomars hälsa
Barn & ungdomars hälsa 2014-05-19 16:03:01

19 maj 2014

Arbetsliv & arbetsmiljö

Hur har vi det på jobbet i Stockholms län? Och var får vi hjälp om vi till exempel drabbas av handeksem på grund av arbetet? Det är några av svaren du hittar här.

Läs mer >> om Arbetsliv & arbetsmiljö
Arbetsliv & arbetsmiljö 2014-05-19 15:59:09

19 maj 2014

Statistik

Här hittar du statistik som rör ämnesområdet Folkhälsoarbete.

Läs mer >> om Statistik
Statistik 2014-05-19 15:41:01

19 maj 2014

Folkhälsoarbete

En god folkhälsa innebär att så många som möjligt i samhället har en bra hälsa, fysiskt och psykiskt, och att hälsan är jämnt fördelad mellan olika grupper.

Läs mer >> om Folkhälsoarbete
Folkhälsoarbete 2014-05-19 15:40:07

19 maj 2014

Informationsmaterial

Här hittar du bland annat informationsmaterial och faktablad som rör ämnesområdet alkohol och droger.

Läs mer >> om Informationsmaterial
Informationsmaterial 2014-05-19 14:54:40

19 maj 2014

Alkohol & droger

Såväl riskabla alkohol- och drogvanor som beroende av alkohol och andra droger, är ett hot mot en god hälsa både för den enskilda individen och personer i hans/hennes omgivning.

Läs mer >> om Alkohol & droger
Alkohol & droger 2014-05-19 14:10:39

10 april 2014

Om Folkhälsoguiden

Folkhälsoguiden är en webbplats för folkhälsofrågor i Stockholms län. Webbplatsen drivs av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), Region Stockholm.

Läs mer >> om Om Folkhälsoguiden
Om Folkhälsoguiden 2014-04-10 14:14:21

10 april 2014

Utbildningar

Välkommen till CES utbildningar och seminarier!

Läs mer >> om Utbildningar
Utbildningar 2014-04-10 14:13:24

10 april 2014

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, det är ett bra sätt att hålla sig uppdaterad om vad som händer på Folkhälsoguiden.

Läs mer >> om Nyhetsbrev
Nyhetsbrev 2014-04-10 14:13:00

8 april 2014

Databaser

Det finns ett flertal hälsodataregister och demografiska databaser som många kan ha användning för. Nedan finner du beskrivningar och länkar.

Läs mer >> om Databaser
Databaser 2014-04-08 13:52:00

26 mars 2014

Start

Läs mer >> om Start
Start 2014-03-26 13:14:37

1 januari 0001

Tobaksprevention

Läs mer >> om Tobaksprevention
Tobaksprevention 0001-01-01 00:00:00

1 januari 0001

1 december 2021: Tillstånds- och tillsynsarbete av tobaksförsäljning

Välkommen till webbinarium om tillstånds- och tillsynsarbetet för tobaksförsäljning och om vilken roll det har i det tobakspreventiva arbetet.

Läs mer >> om 1 december 2021: Tillstånds- och tillsynsarbete av tobaksförsäljning
1 december 2021: Tillstånds- och tillsynsarbete av tobaksförsäljning 0001-01-01 00:00:00

1 januari 0001

6 december 2023: Nätverk för hälsa

Onsdagen den 6 december är du varmt välkommen till höstens andra Nätverk för hälsa. Temat för höstens träffar är ... Denna gång fokuserar vi på ... Anmäl dig här på Folkhälsoguiden.

Läs mer >> om 6 december 2023: Nätverk för hälsa
6 december 2023: Nätverk för hälsa 0001-01-01 00:00:00

1 januari 0001

Test

Läs mer >> om Test
Test 0001-01-01 00:00:00

1 januari 0001

Testsida

Läs mer >> om Testsida
Testsida 0001-01-01 00:00:00