197 träffar

Sortera kronologiskt
Sortera alfabetiskt
Sortera på material
Text Title Published Type

22 mars 2022

2 maj: Nätverk för hälsa om att identifiera och prioritera folkhälsofrågor

Den 2 maj är du varmt välkommen att delta i årets första Nätverk för hälsa. Temat den här gången är hur vi kan identifiera och prioritera folkhälsofrågor för insatser på lokal nivå i kommuner och stadsdelar i Stockholms län.

Läs mer >> om 2 maj: Nätverk för hälsa om att identifiera och prioritera folkhälsofrågor
2 maj: Nätverk för hälsa om att identifiera och prioritera folkhälsofrågor 2022-03-22 13:29:23

5 november 2019

28 november: Nätverk för hälsa om hälsoläget i Stockholms län

Torsdag 28 november är du varmt välkommen att delta i årets sista träff i Nätverk för hälsa.

Läs mer >> om 28 november: Nätverk för hälsa om hälsoläget i Stockholms län
28 november: Nätverk för hälsa om hälsoläget i Stockholms län 2019-11-05 15:25:53

4 augusti 2016

Att arbeta hälsofrämjande och nå grupper som är svåra att nå

En satsning på hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter inom primärvården visar att det går att nå och påverka hälsa och levnadsvanor hos grupper i befolkningen som vården vanligtvis har svårt att nå. Detta enligt en rapport från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF).

Informationsmaterial, Projekt, Rapporter
Läs mer >> om Att arbeta hälsofrämjande och nå grupper som är svåra att nå
Att arbeta hälsofrämjande och nå grupper som är svåra att nå 2016-08-04 09:03:58 Informationsmaterial, Projekt, Rapporter

2 augusti 2016

Sociala skillnader ökar risk för depression

Barn som lever med en ensamstående förälder eller har arbetslösa föräldrar har störst risk för depressiva symptom i tonåren. Det visar en studie som gjorts inom Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES).

Faktablad, Informationsmaterial
Läs mer >> om Sociala skillnader ökar risk för depression
Sociala skillnader ökar risk för depression 2016-08-02 15:11:13 Faktablad, Informationsmaterial

13 juli 2016

Strategi och handlingsplan för ANDT-arbetet i Stockholms län 2012-2015

I denna gemensamma strategi och handlingsplan har ytterligare ett steg tagits gällande samverkan och samsyn i ANDT-arbetet.

Informationsmaterial
Läs mer >> om Strategi och handlingsplan för ANDT-arbetet i Stockholms län 2012-2015
Strategi och handlingsplan för ANDT-arbetet i Stockholms län 2012-2015 2016-07-13 16:44:00 Informationsmaterial

13 juni 2016

Seminarium satte fokus på psykisk ohälsa 2/6

Den psykiska ohälsan har ökat i Sverige och i Stockholms län sedan 1990-talet och det är främst bland unga man ser uppgången. Den 2 juni hölls ett välbesökt frukostseminarium om psykisk ohälsa, om trender och preventivt arbete, på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES).

Läs mer >> om Seminarium satte fokus på psykisk ohälsa 2/6
Seminarium satte fokus på psykisk ohälsa 2/6 2016-06-13 15:56:36

29 april 2016

Hur används FaR inom primärvården i SLL

Fysisk aktivitet på recept och rådgivande samtal om fysisk aktivitet används i begränsad utsträckning inom primärvården, och bland de patienter som ordineras FaR fullföljer hälften metoden. Det är två av slutsatserna i CES nya rapport om användningen av FaR inom primärvården i Stockholms läns landsting.

Läs mer >> om Hur används FaR inom primärvården i SLL
Hur används FaR inom primärvården i SLL 2016-04-29 13:02:57

27 april 2016

Anorexia nervosa bland vuxna i Stockholms län

Endast en mycket liten andel av personerna med anorexia nervosa i Stockholm har en ätstörningsdiagnos i vårdregister och/eller vårdkontakt med en ätstörningsklinik. Det visar en ny studie från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin.

Rapporter
Läs mer >> om Anorexia nervosa bland vuxna i Stockholms län
Anorexia nervosa bland vuxna i Stockholms län 2016-04-27 14:39:08 Rapporter

13 april 2016

Motiverande samtal

De flesta rådgivare på Alkohollinjen uppnår minst grundläggande kompetens i samtalsmetoden Motiverande samtal (MI) redan under utbildningen. Dessutom fortsätter de att upprätthålla och utveckla sin MI-kompetens även i den ordinarie verksamheten. Det visar Centrum för epidemiologi och samhällsmedicins nya fallstudie av Alkohollinjen.

Läs mer >> om Motiverande samtal
Motiverande samtal 2016-04-13 15:14:47

4 april 2016

Våld i nära relationer - vuxenpsykiatrin

Den samlade kunskapen om hur vuxenpsykiatrin bäst kan uppmärksamma våld i nära relationer är begränsad. Det visar en delrapport som är en fördjupning av en tidigare kartläggning.

Rapporter
Läs mer >> om Våld i nära relationer - vuxenpsykiatrin
Våld i nära relationer - vuxenpsykiatrin 2016-04-04 12:49:43 Rapporter

15 mars 2016

Fortsatt ökning av psykiatrisk vårdkonsumtion bland unga i Stockholms län år 2015

En studie baserad på Stockholms läns landstings vårdregister visar att andelen unga personer som vårdats inom psykiatrisk vård har fortsatt att öka även under år 2015.

Faktablad
Läs mer >> om Fortsatt ökning av psykiatrisk vårdkonsumtion bland unga i Stockholms län år 2015
Fortsatt ökning av psykiatrisk vårdkonsumtion bland unga i Stockholms län år 2015 2016-03-15 13:00:00 Faktablad

1 mars 2016

Metodstöd i implementering hösten 2016

Välkomna till Metodstöd i implementering – Stöd till arbete med patienters levnadsvanor

Läs mer >> om Metodstöd i implementering hösten 2016
Metodstöd i implementering hösten 2016 2016-03-01 13:00:00

25 januari 2016

Kostnader och hälsoeffekter till följd av Sluta-Röka-Linjen

I rapporten (Rapport CHIS 2015:3) presenteras en studie där kostnaden per vunnet levnadsår och per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår (QALY) beräknats för Sluta-Röka-Linjen i jämförelse med ett scenario utan Sluta-Röka-Linjen.

Rapporter
Läs mer >> om Kostnader och hälsoeffekter till följd av Sluta-Röka-Linjen
Kostnader och hälsoeffekter till följd av Sluta-Röka-Linjen 2016-01-25 13:36:49 Rapporter

12 januari 2016

Ungas vårdkonsumtion för psykiatriska tillstånd

Depression och ångest samt adhd och autismspektrumtillstånd är diagnosgrupper som har ökat kraftigt bland unga män och kvinnor. Det visar en studie som undersökt den ökande vårdkonsumtionen för psykiatriska tillstånd i Stockholms län sedan början av 2000-talet.

Faktablad
Läs mer >> om Ungas vårdkonsumtion för psykiatriska tillstånd
Ungas vårdkonsumtion för psykiatriska tillstånd 2016-01-12 10:15:52 Faktablad

11 januari 2016

Folkhälsoarbete i Stockholms län

Stockholms läns landsting, SLL, är medlemmar i nätverket Healthy Cities. I uppdraget, som koordineras av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, CES, ingår att rapportera om vad som sker i regionen av betydelse för befolkningens hälsa.

Rapporter
Läs mer >> om Folkhälsoarbete i Stockholms län
Folkhälsoarbete i Stockholms län 2016-01-11 11:55:53 Rapporter

11 december 2015

Folkhälsa på karta

Med Folkhälsa på karta kan du få visualiserad statistik som kan underlätta ditt folkhälsoarbete.

Projekt
Läs mer >> om Folkhälsa på karta
Folkhälsa på karta 2015-12-11 12:00:00 Projekt

11 december 2015

Folkhälsa på karta

Med Folkhälsa på karta kan du få visualiserad statistik som kan underlätta ditt folkhälsoarbete.

Projekt
Läs mer >> om Folkhälsa på karta
Folkhälsa på karta 2015-12-11 12:00:00 Projekt

7 december 2015

Effekten av föräldrastöd inriktat på att främja hälsosamma mat- och rörelsevanor för barn

Rådgivning i form av personliga möten med föräldrar har effekt på barns matvanor och kan förebygga övervikt och fetma. Det visar en kunskapsöversikt kring effekten av insatser för föräldrar inriktade på att främja hälsosamma mat- och rörelsevanor för barn.

Faktablad
Läs mer >> om Effekten av föräldrastöd inriktat på att främja hälsosamma mat- och rörelsevanor för barn
Effekten av föräldrastöd inriktat på att främja hälsosamma mat- och rörelsevanor för barn 2015-12-07 13:09:06 Faktablad

4 december 2015

Ungas psykiska ohälsa

Vårdsökande för psykisk ohälsa har ökat i Sverige och i Stockholms län sedan 1990-talet och det är främst bland unga man ser ökningen. Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) analyserar vårdkonsumtion för psykisk ohälsa och ökad diagnostisering samt möjliga orsaker till detta.

Projekt
Läs mer >> om Ungas psykiska ohälsa
Ungas psykiska ohälsa 2015-12-04 10:24:33 Projekt

4 december 2015

Ungas psykiska ohälsa

Antalet unga människor som har kontakt med den psykiatriska vården har ökat dramatiskt under hela 2000-talet. Unga har andelsmässigt det högsta vårdkonsumtion inom specialistpsykiatri av alla åldersgrupper.

Projekt
Läs mer >> om Ungas psykiska ohälsa
Ungas psykiska ohälsa 2015-12-04 10:24:33 Projekt

18 november 2015

SkolmatSverige (skola)

SkolmatSverige är ett webbaserat enkätverktyg som ger alla grundskolor och kommuner i Sverige möjlighet att arbeta hälsofrämjande med bra matvanor bland barn och unga. Verktyget hjälper till att utvärdera och utveckla skolmåltidens kvalitet ur ett helhetsperspektiv.

Projekt, Rapporter
Läs mer >> om SkolmatSverige (skola)
SkolmatSverige (skola) 2015-11-18 09:00:00 Projekt, Rapporter

18 november 2015

SkolmatSverige

SkolmatSverige erbjuder ett kostnadsfritt verktyg som hjälper skolor och kommuner att utvärdera, dokumentera och utveckla kvaliteten på sina skolmåltider - utifrån ett helhetsperspektiv.

Projekt, Rapporter
Läs mer >> om SkolmatSverige
SkolmatSverige 2015-11-18 09:00:00 Projekt, Rapporter

13 november 2015

Folkhälsorapport 2015

Stockholmsregionen förändras snabbt med stora konsekvenser för befolkningens hälsa. Det är viktigt att noga följa utvecklingen, så att hälso- och sjukvården och andra aktörer kan genomföra rätt insatser. Stockholms läns landstings Folkhälsorapport 2015 bidrar med en aktuell beskrivning och analys av hälsoläget.

Rapporter
Läs mer >> om Folkhälsorapport 2015
Folkhälsorapport 2015 2015-11-13 12:00:00 Rapporter

13 november 2015

Hälsa Stockholm

Samhället och människors levnadsvanor förändras. Hur ser vår tids ohälsa ut? Vilka grupper är drabbade och varför? Frågorna är viktiga för att hälso- och sjukvården ska fungera så bra som möjligt, för att skolan ska kunna ge elever förutsättningar för ett friskt liv och för att människor själva ska kunna påverka sin hälsa.

Projekt
Läs mer >> om Hälsa Stockholm
Hälsa Stockholm 2015-11-13 12:00:00 Projekt

9 oktober 2015

Den äldsta befolkningens alkoholkonsumtion

En studie har genomförts för att få en bättre bild av utvecklingen av alkoholkonsumtionen i den äldsta befolkningen. Rapporten visar att äldre dricker mindre alkohol än vad tidigare studier har visat.

Faktablad
Läs mer >> om Den äldsta befolkningens alkoholkonsumtion
Den äldsta befolkningens alkoholkonsumtion 2015-10-09 14:33:09 Faktablad

5 oktober 2015

Studie om Sluta-Röka-Linjens behandlingsmetoder

De två behandlingsmetoder som Sluta-Röka-Linjen erbjuder är lika effektiva i att stötta rökare till rökfrihet. Det visar en rapport från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin.

Rapporter
Läs mer >> om Studie om Sluta-Röka-Linjens behandlingsmetoder
Studie om Sluta-Röka-Linjens behandlingsmetoder 2015-10-05 16:30:33 Rapporter

25 september 2015

Våld i nära relationer

Hälso- och sjukvården har stora möjligheter att upptäcka och hjälpa dem som är utsatta för eller utövar våld i nära relationer. Flera projekt har genomförts för att kartlägga hälso- och sjukvårdens behov av och möjligheter att uppmärksamma våld.

Projekt, Rapporter
Läs mer >> om Våld i nära relationer
Våld i nära relationer 2015-09-25 12:00:00 Projekt, Rapporter

25 september 2015

Våld i nära relationer

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin har i samarbete med Kunskapscentrum om våld i nära relationer genomfört en kartläggning inom Stockholms läns landsting om hur hälso- och sjukvården uppmärksammar och bemöter våld i nära relationer.

Rapporter
Läs mer >> om Våld i nära relationer
Våld i nära relationer 2015-09-25 12:00:00 Rapporter

25 september 2015

Rapporter

Här kan du läsa och ladda ned rapporter som rör ämnesområdet barns och ungdomars hälsa.

Rapporter
Läs mer >> om Rapporter
Rapporter 2015-09-25 12:00:00 Rapporter

25 september 2015

Våld i nära relationer

Hälso- och sjukvården har stora möjligheter att upptäcka och hjälpa dem som är utsatta för eller utövar våld i nära relationer. Projekt har genomförts för att kartlägga hälso- och sjukvårdens behov av och möjligheter att uppmärksamma våld.

Projekt, Rapporter
Läs mer >> om Våld i nära relationer
Våld i nära relationer 2015-09-25 12:00:00 Projekt, Rapporter

25 september 2015

Barns och ungdomars psykiska hälsa

Begrepp och förekomst hos barn och ungdomar avseende psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd.

Faktablad, Informationsmaterial
Läs mer >> om Barns och ungdomars psykiska hälsa
Barns och ungdomars psykiska hälsa 2015-09-25 10:00:36 Faktablad, Informationsmaterial

7 september 2015

Elevhälsoportalen

I Stockholms län har en modell utvecklats för hälsofrämjande arbete i skola och förskola som fokuserar på insatser i skolmiljön för att förbättra barns hälsa.

Projekt
Läs mer >> om Elevhälsoportalen
Elevhälsoportalen 2015-09-07 12:33:31 Projekt

7 september 2015

Elevhälsoportalen (förskola/skola)

I Stockholms län har en modell för hälsofrämjande arbete i skola och förskola utvecklats. Modellen fokuserar på insatser i skolmiljön som förbättrar barns hälsa.

Projekt
Läs mer >> om Elevhälsoportalen (förskola/skola)
Elevhälsoportalen (förskola/skola) 2015-09-07 12:33:31 Projekt

2 september 2015

Boendemiljön påverkar konsumtionen av ADHD-läkemedel bland barn

Barn som bor i socioekonomiskt utsatta bostadsområden konsumerar läkemedel mot ADHD i större utsträckning än barn som bor i mer välbeställda områden. Det är ett av resultaten från en flernivåstudie bland skolbarn bosatta i Stockholms län.

Faktablad
Läs mer >> om Boendemiljön påverkar konsumtionen av ADHD-läkemedel bland barn
Boendemiljön påverkar konsumtionen av ADHD-läkemedel bland barn 2015-09-02 14:53:57 Faktablad

2 september 2015

Att uppmärksamma våld i nära relationer

Barn som växer upp med våld i nära relationer har högre risk för ohälsa och/eller att själv bli offer eller förövare som vuxna. Därför har barnhälsovården i Stockholms läns landsting drivit ett pilotprojekt för att upptäcka de familjer där våld förekommer.

Rapporter
Läs mer >> om Att uppmärksamma våld i nära relationer
Att uppmärksamma våld i nära relationer 2015-09-02 11:06:42 Rapporter

1 september 2015

Leda implementering

Informationsmaterialet summerar aktuell forskning kring ledarbeteenden som visats vara effektiva för framgångsrik implementering av nya metoder.

Informationsmaterial
Läs mer >> om Leda implementering
Leda implementering 2015-09-01 14:21:37 Informationsmaterial

1 september 2015

Leda implementering

Informationsmaterialet summerar aktuell forskning kring ledarbeteenden som visats vara effektiva för framgångsrik implementering av nya metoder.

Informationsmaterial
Läs mer >> om Leda implementering
Leda implementering 2015-09-01 14:21:37 Informationsmaterial

1 september 2015

Matguiden för män 61-74 år

Energibehovet hos män mellan 61 och 74 år kan variera mycket beroende på ålder, vikt och graden av fysisk aktivitet.

Läs mer >> om Matguiden för män 61-74 år
Matguiden för män 61-74 år 2015-09-01 08:00:00

1 september 2015

Matguiden för kvinnor 61-74 år

Energibehovet hos kvinnor mellan 61 och 74 år kan variera mycket beroende på ålder, vikt och graden av fysisk aktivitet.

Projekt
Läs mer >> om Matguiden för kvinnor 61-74 år
Matguiden för kvinnor 61-74 år 2015-09-01 08:00:00 Projekt

1 september 2015

Matguiden för kvinnor 61-74 år

Energibehovet hos kvinnor mellan 61 och 74 år kan variera mycket beroende på ålder, vikt och graden av fysisk aktivitet.

Projekt
Läs mer >> om Matguiden för kvinnor 61-74 år
Matguiden för kvinnor 61-74 år 2015-09-01 08:00:00 Projekt

1 september 2015

Matguiden för män 61-74 år

Energibehovet hos män mellan 61 och 74 år kan variera mycket beroende på ålder, vikt och graden av fysisk aktivitet.

Läs mer >> om Matguiden för män 61-74 år
Matguiden för män 61-74 år 2015-09-01 08:00:00

22 juni 2015

Metodstöd i implementering för chefer

Välkomna till ett metodstöd i implementering som fokuserar på effektivt ledarskap.

Läs mer >> om Metodstöd i implementering för chefer
Metodstöd i implementering för chefer 2015-06-22 16:00:56

22 juni 2015

Bra mat och rörelse i förskolan eller annan pedagogisk verksamhet 17/3

Välkommen till en utbildningsdag den 17 mars 2016 om bra mat och rörelse i förskolan eller annan pedagogisk verksamhet.

Läs mer >> om Bra mat och rörelse i förskolan eller annan pedagogisk verksamhet 17/3
Bra mat och rörelse i förskolan eller annan pedagogisk verksamhet 17/3 2015-06-22 16:00:00

29 maj 2015

Barn och ungdomars kontakt med vården

Det finns stora skillnader mellan hur olika grupper av barn och ungdomar har kontakt med vården, samtidigt som mönstren varierar mellan olika typer av vård. Det visar en ny rapport från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin.

Rapporter
Läs mer >> om Barn och ungdomars kontakt med vården
Barn och ungdomars kontakt med vården 2015-05-29 09:41:00 Rapporter

20 maj 2015

Fysisk aktivitet lika effektivt som läkemedel och terapi

Ny forskning visar att motion är minst lika effektivt som traditionell behandling med terapi och läkemedel mot mild till måttlig depression. Det visar Regassa-studien som gjorts av sex landsting tillsammans med Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), Karolinska Institutet och Lunds universitet.

Faktablad
Läs mer >> om Fysisk aktivitet lika effektivt som läkemedel och terapi
Fysisk aktivitet lika effektivt som läkemedel och terapi 2015-05-20 16:28:50 Faktablad

20 maj 2015

Förskolans utemiljö

En bra utemiljö på förskolan kan locka barn till lek och öka deras fysiska aktivitet, samtidigt som den minskar exponeringen för solens ultravioletta strålar. Med en bra utemiljö är barnen ute och rör på sig mer, får färre koncentrationssvårigheter och sover bättre på natten.

Faktablad
Läs mer >> om Förskolans utemiljö
Förskolans utemiljö 2015-05-20 14:18:18 Faktablad

24 april 2015

Uppföljning Handling för Hälsa

Under 2014 gjordes en uppföljning av handlingsplanen Handling för hälsa 2012-2014.

Läs mer >> om Uppföljning Handling för Hälsa
Uppföljning Handling för Hälsa 2015-04-24 11:21:40

26 mars 2015

Ungdomsarbetslöshet och ökad risk för sjukhusinläggning

Unga långtidsarbetslösa löper nästan dubbelt så hög risk att läggas in på sjukhus för alkoholrelaterade problem, psykisk sjukdom och suicidförsök. Det visar en undersökning från CES som studerat sambanden mellan ungas arbetslöshet och sjukhusinläggning för ovanstående problem.

Faktablad
Läs mer >> om Ungdomsarbetslöshet och ökad risk för sjukhusinläggning
Ungdomsarbetslöshet och ökad risk för sjukhusinläggning 2015-03-26 15:50:19 Faktablad

13 mars 2015

Områdesskillnader i sjukdomsförekomst

Det finns påtagliga områdesskillnader i livsvillkor, levnadsvanor och hälsa i Stockholms län som delvis förklaras av skillnader i befolkningens socioekonomiska sammansättning. Låg utbildning, arbetslöshet och låg inkomst är förenat med ökad risk för sjuklighet.

Rapporter
Läs mer >> om Områdesskillnader i sjukdomsförekomst
Områdesskillnader i sjukdomsförekomst 2015-03-13 13:08:55 Rapporter

9 mars 2015

Många nyblivna pappor visar depressiva symptom

Enligt en ny studie, utförd av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, CES, visar drygt 13 procent av de nyblivna papporna i Stockholms län depressiva symtom.

Faktablad
Läs mer >> om Många nyblivna pappor visar depressiva symptom
Många nyblivna pappor visar depressiva symptom 2015-03-09 08:00:00 Faktablad

4 februari 2015

Områdesskillnader i fysisk aktivitet

Var och hur du bor påverkar hur mycket du rör på dig. En person som bor i lägenhet i Stockholms län är i snitt mer stillasittande än en person som bor i hus. Men de som bor i tätbebyggda områden går och cyklar mer än de som bor i mer glest bebyggda områden.

Rapporter
Läs mer >> om Områdesskillnader i fysisk aktivitet
Områdesskillnader i fysisk aktivitet 2015-02-04 10:20:00 Rapporter

27 januari 2015

Cannabis i Stockholms län

Cannabisanvändning kan kopplas till flera psykiska och somatiska sjukdomar, visar en undersökning från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, CES, Stockholms läns landsting. Om ohälsan är en konsekvens av eller orsak till cannabisbruket är oklart men resultaten manar likväl till försiktighet.

Rapporter
Läs mer >> om Cannabis i Stockholms län
Cannabis i Stockholms län 2015-01-27 18:30:00 Rapporter

9 januari 2015

Förslag till behovsindex 2011–2013

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska människor med lika behov ges lika tillgång till vård av god kvalitet.

Rapporter
Läs mer >> om Förslag till behovsindex 2011–2013
Förslag till behovsindex 2011–2013 2015-01-09 09:20:36 Rapporter

17 december 2014

Ätstörningar, störda ätbeteenden och hälsa

Var femte kvinna och var sjuttonde man i länet tröstäter. Tröstätande är kopplat till psykisk ohälsa samt övervikt och fetma.

Faktablad, Informationsmaterial
Läs mer >> om Ätstörningar, störda ätbeteenden och hälsa
Ätstörningar, störda ätbeteenden och hälsa 2014-12-17 06:00:00 Faktablad, Informationsmaterial

17 december 2014

Ätstörningar, störda ätbeteenden och hälsa

En ny studie visar att var femte kvinna och var sjuttonde man i länet tröstäter. Tröstätande är kopplat till psykisk ohälsa och övervikt och fetma.

Faktablad, Informationsmaterial
Läs mer >> om Ätstörningar, störda ätbeteenden och hälsa
Ätstörningar, störda ätbeteenden och hälsa 2014-12-17 06:00:00 Faktablad, Informationsmaterial

8 december 2014

Vad händer med alkoholproblemen

Alkoholvanor under ett decennium efter alkoholrelaterad slutenvård.

Faktablad
Läs mer >> om Vad händer med alkoholproblemen
Vad händer med alkoholproblemen 2014-12-08 15:20:34 Faktablad

3 december 2014

Ojämlikhet i hälsa Vad förklarar den sämre hälsan bland utlandsfödda kvinnor i Stockholms län?

Utlandsfödda kvinnor i Stockholms län rapporterar sämre hälsa än de som är födda i Sverige. En viktig förklaring till detta är att de lever under sämre sociala och ekonomiska förhållanden, visar en studie från Stockholms läns landsting.

Faktablad
Läs mer >> om Ojämlikhet i hälsa Vad förklarar den sämre hälsan bland utlandsfödda kvinnor i Stockholms län?
Ojämlikhet i hälsa Vad förklarar den sämre hälsan bland utlandsfödda kvinnor i Stockholms län? 2014-12-03 09:45:48 Faktablad

2 december 2014

Stockholms diabetespreventiva program (SDPP)

Stockholms diabetespreventiva program (SDPP) är en studie av typ 2-diabetesrelaterade riskfaktorer och sjuklighet som startades av Region Stockholm i samarbete med Karolinska Institutet på 1990-talet.

Projekt
Läs mer >> om Stockholms diabetespreventiva program (SDPP)
Stockholms diabetespreventiva program (SDPP) 2014-12-02 12:00:00 Projekt

2 december 2014

Diabetes: 20-årsuppföljning av befolkningsstudie i Stockholm

Det har gått drygt 20 år sedan Stockholms Diabetes Preventiva Program (SDPP) startade och nu är det dags för en andra uppföljning.

Projekt
Läs mer >> om Diabetes: 20-årsuppföljning av befolkningsstudie i Stockholm
Diabetes: 20-årsuppföljning av befolkningsstudie i Stockholm 2014-12-02 12:00:00 Projekt

18 november 2014

Sociala skillnader i vårdkonsumtion

Analyser av öppenvårdsdata tyder på att det finns sociala skillnader i vårdkonsumtion i Stockholms län. I relation till behov uppsöker lägre inkomstgrupper inte öppenvård i samma utsträckning som högre inkomstgrupper.

Faktablad
Läs mer >> om Sociala skillnader i vårdkonsumtion
Sociala skillnader i vårdkonsumtion 2014-11-18 07:57:20 Faktablad

17 november 2014

Diabetesförekomst 1990-2010

Förekomsten av diabetes ökar i Stockholms län, trots förbättringar inom andra folkhälsoområden. Mekanismen bakom denna utveckling tycks i första hand vara den kraftiga ökningen av övervikt och fetma.

Faktablad
Läs mer >> om Diabetesförekomst 1990-2010
Diabetesförekomst 1990-2010 2014-11-17 09:13:00 Faktablad

14 november 2014

Följsamhet till fysisk aktivitet på recept hos patienter med mild till måttlig depression

Depression är ett stort folkhälsoproblem i Sverige idag och 23 procent av männen och 36 procent av kvinnorna drabbas någon gång i livet.

Faktablad
Läs mer >> om Följsamhet till fysisk aktivitet på recept hos patienter med mild till måttlig depression
Följsamhet till fysisk aktivitet på recept hos patienter med mild till måttlig depression 2014-11-14 13:59:00 Faktablad

12 november 2014

Varför frågar vi om

Här kan du läsa mer varför årets hälsoenkät innehåller de frågor som den innehåller.

Läs mer >> om Varför frågar vi om
Varför frågar vi om 2014-11-12 13:52:09

11 november 2014

Ojämlikhet i hälsa

Finns det sociala skillnader när det gäller delaktighet i arbetslivet till följd av sjukdomar i rörelseorganen?

Faktablad
Läs mer >> om Ojämlikhet i hälsa
Ojämlikhet i hälsa 2014-11-11 14:17:37 Faktablad

11 november 2014

Stora geografiska och sociala skillnader i fetma och övervikt hos gravida kvinnor i Stockholms län

De geografiska skillnaderna var stora, både inom Stockholms län och mellan länen i Sverige.

Faktablad
Läs mer >> om Stora geografiska och sociala skillnader i fetma och övervikt hos gravida kvinnor i Stockholms län
Stora geografiska och sociala skillnader i fetma och övervikt hos gravida kvinnor i Stockholms län 2014-11-11 14:11:26 Faktablad

11 november 2014

Kvinnor, lågutbildade och äldre placeras på vanlig vårdavdelning istället för på hjärtintensiven efter hjärtinfarkt

Kvinnor, lågutbildade och äldre har mindre tillgång till hjärtintensivvård vid en hjärtinfarkt än män och högutbildade.

Faktablad
Läs mer >> om Kvinnor, lågutbildade och äldre placeras på vanlig vårdavdelning istället för på hjärtintensiven efter hjärtinfarkt
Kvinnor, lågutbildade och äldre placeras på vanlig vårdavdelning istället för på hjärtintensiven efter hjärtinfarkt 2014-11-11 14:05:37 Faktablad

11 november 2014

Risken för hjärtkärlsjukdom förhöjd hos MS-patienter

Risken för hjärtinfarkt, stroke och hjärtsvikt är avsevärt förhöjd bland MS-patienter jämfört med personer utan MS.

Faktablad
Läs mer >> om Risken för hjärtkärlsjukdom förhöjd hos MS-patienter
Risken för hjärtkärlsjukdom förhöjd hos MS-patienter 2014-11-11 13:53:27 Faktablad

10 november 2014

En frisk skolstart (förskoleklass)

Föräldrar och skolpersonal kan tidigt skapa goda vanor i barns liv. Programmet "En frisk skolstart" fokuserar på att stödja föräldrar med barn i förskoleklass eller årskurs ett att främja bra matvanor och fysisk aktivitet.

Faktablad, Informationsmaterial, Projekt
Läs mer >> om En frisk skolstart (förskoleklass)
En frisk skolstart (förskoleklass) 2014-11-10 07:37:00 Faktablad, Informationsmaterial, Projekt

10 november 2014

En frisk skolstart

Föräldrar och lärare kan vara med och tidigt skapa goda vanor i barns liv. En frisk skolstart fokuserar på att stötta föräldrar med barn i förskoleklass att främja bra matvanor och fysisk aktivitet.

Faktablad, Informationsmaterial, Projekt
Läs mer >> om En frisk skolstart
En frisk skolstart 2014-11-10 07:37:00 Faktablad, Informationsmaterial, Projekt

7 november 2014

IRIS - för bättre hälsa under graviditet och efter förlossning

Att ha övervikt eller fetma när man blir gravid eller att gå upp kraftigt i vikt under graviditeten innebär ökade risker för både mamman och barnet. IRIS-studien vill undersöka om motiverande samtal kan hjälpa överviktiga kvinnor att förändra sina levnadsvanor under och efter graviditeten.

Projekt, Rapporter
Läs mer >> om IRIS - för bättre hälsa under graviditet och efter förlossning
IRIS - för bättre hälsa under graviditet och efter förlossning 2014-11-07 14:09:32 Projekt, Rapporter

7 november 2014

IRIS – för bättre hälsa under graviditet och efter förlossning

Att ha övervikt eller fetma när man blir gravid eller att gå upp kraftigt i vikt under graviditeten innebär ökade risker för både mamman och barnet. IRIS-studien undersökte om motiverande samtal kan hjälpa överviktiga kvinnor att förändra sina levnadsvanor under och efter graviditeten. Observera att studien är avslutad, resultatet går att läsa i rapporten.

Projekt, Rapporter
Läs mer >> om IRIS – för bättre hälsa under graviditet och efter förlossning
IRIS – för bättre hälsa under graviditet och efter förlossning 2014-11-07 14:09:32 Projekt, Rapporter

4 november 2014

Frågor och svar

Här hittar du lite mer om hälsoenkätens syfte, innehåll och praktiska frågor som hur du kan beställa en ny enkäten eller hur du skickar in dina svar.

Läs mer >> om Frågor och svar
Frågor och svar 2014-11-04 10:17:55

4 november 2014

Hur mycket av det lilla extra kan du äta under en vecka? Barn och ungdomar 6-18 år

Det finns stunder då man blir sugen på något sött och fett.

Informationsmaterial
Läs mer >> om Hur mycket av det lilla extra kan du äta under en vecka? Barn och ungdomar 6-18 år
Hur mycket av det lilla extra kan du äta under en vecka? Barn och ungdomar 6-18 år 2014-11-04 09:30:52 Informationsmaterial

4 november 2014

"Det lilla extra" - Hur mycket kan du äta?

De flesta av oss vill ha mer än bara bra och hälsosam mat. Mat som innehåller mycket socker, fett och alkohol.

Informationsmaterial
Läs mer >> om "Det lilla extra" - Hur mycket kan du äta?
"Det lilla extra" - Hur mycket kan du äta? 2014-11-04 09:25:23 Informationsmaterial

4 november 2014

Hur mycket frukt och grönsaker äter du varje dag? Barn från 2 år samt vuxna

… och hur mycket är bra att äta?

Informationsmaterial
Läs mer >> om Hur mycket frukt och grönsaker äter du varje dag? Barn från 2 år samt vuxna
Hur mycket frukt och grönsaker äter du varje dag? Barn från 2 år samt vuxna 2014-11-04 09:17:25 Informationsmaterial

3 november 2014

Samtalsunderlag - Bra mat och rörelsevanor, ett stöd vid hälsosamtal på BVC

Detta samtalsunderlag är ett stöd för BVC-sjuksköterskan i hälsosamtalet med föräldrar om barnets mat- och rörelsevanor.

Informationsmaterial
Läs mer >> om Samtalsunderlag - Bra mat och rörelsevanor, ett stöd vid hälsosamtal på BVC
Samtalsunderlag - Bra mat och rörelsevanor, ett stöd vid hälsosamtal på BVC 2014-11-03 16:25:17 Informationsmaterial

3 november 2014

Säsongsguiden

Har du ett grönt skafferi?

Informationsmaterial
Läs mer >> om Säsongsguiden
Säsongsguiden 2014-11-03 11:22:33 Informationsmaterial

1 november 2014

Barn som är närstående

Barn har rätt att få information, råd och stöd om en förälder eller annan närstående har en allvarlig fysisk sjukdom, psykisk funktionsnedsättning, missbruk eller avlider.

Faktablad, Informationsmaterial, Projekt, Rapporter
Läs mer >> om Barn som är närstående
Barn som är närstående 2014-11-01 12:41:00 Faktablad, Informationsmaterial, Projekt, Rapporter

31 oktober 2014

Healthy cities

Nätverket Healthy cities mål är att stärka folkhälsoarbetet genom att utveckla stategier och metoder och att arbeta för erfarenhetsutbyte.

Projekt
Läs mer >> om Healthy cities
Healthy cities 2014-10-31 08:03:54 Projekt

30 oktober 2014

Evidensbaserade råd om hälsosam mat

I oktober 2013 lanserades uppdaterade nordiska näringsrekommendationer.

Informationsmaterial
Läs mer >> om Evidensbaserade råd om hälsosam mat
Evidensbaserade råd om hälsosam mat 2014-10-30 13:18:52 Informationsmaterial

30 oktober 2014

Lathund för fettrika produkter i förskolan och skolan

Lathunden beskriver hur man kan använda fettrika produkter vid tillagning av förskolelunchen

Informationsmaterial
Läs mer >> om Lathund för fettrika produkter i förskolan och skolan
Lathund för fettrika produkter i förskolan och skolan 2014-10-30 13:11:56 Informationsmaterial

30 oktober 2014

Beställningar

Här kan du beställa tryckta broschyrer, informationsmaterial och hela rapporter till väntrummet, för att ha och ge ut eller för att ha i bokhyllan.

Informationsmaterial, Rapporter
Läs mer >> om Beställningar
Beställningar 2014-10-30 10:59:42 Informationsmaterial, Rapporter

30 oktober 2014

Hälsa Stockholm 2014

Under november 2014 fick drygt 120 000 stockholmare i åldern 16 år och uppåt en inbjudan att vara med i Hälsa Stockholm 2014. Hälsa Stockholm 2014 är en stor undersökning som genomförs vart fjärde år av Stockholms läns landsting.

Projekt
Läs mer >> om Hälsa Stockholm 2014
Hälsa Stockholm 2014 2014-10-30 08:58:53 Projekt

23 oktober 2014

Matguiden för gravida

En gravid kvinna måste tillgodose två persones näringsbehov - sitt egets och barnets.

Projekt
Läs mer >> om Matguiden för gravida
Matguiden för gravida 2014-10-23 20:11:28 Projekt

23 oktober 2014

Matguiden för gravida

En gravid kvinna måste tillgodose två persones näringsbehov - sitt egets och barnets.

Projekt
Läs mer >> om Matguiden för gravida
Matguiden för gravida 2014-10-23 20:11:28 Projekt

23 oktober 2014

Matguiden för män 19-60 år

Energibehovet hos män mellan 19 och 60 år kan variera mycket beroende på ålder och graden av fysisk aktivitet.

Projekt
Läs mer >> om Matguiden för män 19-60 år
Matguiden för män 19-60 år 2014-10-23 17:55:41 Projekt

23 oktober 2014

Matguiden för män 19-60 år

Energibehovet hos män mellan 19 och 60 år kan variera mycket beroende på ålder och graden av fysisk aktivitet.

Projekt
Läs mer >> om Matguiden för män 19-60 år
Matguiden för män 19-60 år 2014-10-23 17:55:41 Projekt

23 oktober 2014

Matguiden för kvinnor 19-60 år

Energibehovet hos kvinnor mellan 19 och 60 år kan variera mycket beroende på ålder och graden av fysisk aktivitet.

Projekt
Läs mer >> om Matguiden för kvinnor 19-60 år
Matguiden för kvinnor 19-60 år 2014-10-23 17:35:47 Projekt

23 oktober 2014

Matguiden för kvinnor 19-60 år

Energibehovet hos kvinnor mellan 19 och 60 år kan variera mycket beroende på ålder och graden av fysisk aktivitet.

Projekt
Läs mer >> om Matguiden för kvinnor 19-60 år
Matguiden för kvinnor 19-60 år 2014-10-23 17:35:47 Projekt

22 oktober 2014

Hälsa och levnadsvanor bland människor med rörelsehinder

Personer med rörelsehinder utgör en stor grupp i samhället. En hälsofrämjande hälso- och sjukvård är en viktig och aktuell samhällsfråga som även bör innefatta människor med rörelsehinder.

Rapporter
Läs mer >> om Hälsa och levnadsvanor bland människor med rörelsehinder
Hälsa och levnadsvanor bland människor med rörelsehinder 2014-10-22 17:00:31 Rapporter

22 oktober 2014

Socioekonomiska förhållanden och delaktighet i arbetslivet bland människor med rörelsehinder

Personer med rörelsehinder är en stor grupp människor som i flera avseenden är beroende av god samhällsplanering samt stöd, vård och omsorg för att uppnå god livskvalitet och delaktighet i samhällslivet.

Rapporter
Läs mer >> om Socioekonomiska förhållanden och delaktighet i arbetslivet bland människor med rörelsehinder
Socioekonomiska förhållanden och delaktighet i arbetslivet bland människor med rörelsehinder 2014-10-22 16:55:54 Rapporter

22 oktober 2014

Avtals - och uppdragstexter med fokus på levnadsvanor

Nu finns en sammanställning tillgänglig över hur avtal och uppdrag i vården kan konstrueras för att främja sjukdomsförebyggande arbete genom insatser avseende levnadsvanor.

Rapporter
Läs mer >> om Avtals - och uppdragstexter med fokus på levnadsvanor
Avtals - och uppdragstexter med fokus på levnadsvanor 2014-10-22 16:36:59 Rapporter

22 oktober 2014

Kartläggning av registerbaserad KOL-prevalens, vårdutnyttjande och möjligheter till kvalitetsstyrning i Stockholms läns landsting

vårdutnyttjande och möjligheter till kvalitetsstyrning i Stockholms läns landsting.

Rapporter
Läs mer >> om Kartläggning av registerbaserad KOL-prevalens, vårdutnyttjande och möjligheter till kvalitetsstyrning i Stockholms läns landsting
Kartläggning av registerbaserad KOL-prevalens, vårdutnyttjande och möjligheter till kvalitetsstyrning i Stockholms läns landsting 2014-10-22 16:10:32 Rapporter

22 oktober 2014

Alkohollinjens första år - En utvärdering

Faktabladet handlar om utvecklingen av alkohollinjen och dess första år 2007.

Faktablad
Läs mer >> om Alkohollinjens första år - En utvärdering
Alkohollinjens första år - En utvärdering 2014-10-22 09:25:52 Faktablad

22 oktober 2014

Upplevda för- och nackdelar med att dricka alkohol

...och hur det påverkar riskbrukare i deras avsikt att minska sitt drickande

Faktablad
Läs mer >> om Upplevda för- och nackdelar med att dricka alkohol
Upplevda för- och nackdelar med att dricka alkohol 2014-10-22 09:25:52 Faktablad

20 oktober 2014

Rapporter

Här kan du hitta rapporter som rör ämnesområdet mat.

Rapporter
Läs mer >> om Rapporter
Rapporter 2014-10-20 13:40:46 Rapporter

17 oktober 2014

Enkäter – en underskattad felkälla

Utveckling av självskattningsenkät kring pedagogers rutiner och förhållningssätt vid måltiden och utevistelsen i förskolan

Rapporter
Läs mer >> om Enkäter – en underskattad felkälla
Enkäter – en underskattad felkälla 2014-10-17 08:57:45 Rapporter

8 oktober 2014

Hälsofrämjande primärvård

En uppföljning av hälsofrämjande insatser vid sex vårdcentraler.

Rapporter
Läs mer >> om Hälsofrämjande primärvård
Hälsofrämjande primärvård 2014-10-08 16:25:32 Rapporter

8 oktober 2014

Bästa listan

En sammanställning av erfarenheter, metoder och verktyg inom folkhälsoarbete.

Rapporter
Läs mer >> om Bästa listan
Bästa listan 2014-10-08 16:05:45 Rapporter

7 oktober 2014

PRIMROSE

Under de senaste 30 åren har förekomsten av övervikt och fetma bland barn och ungdomar ökat. Detta är oroväckande eftersom fetma i unga år ökar risken för olika sjukdomar i vuxen ålder, däribland typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdomar.

Projekt
Läs mer >> om PRIMROSE
PRIMROSE 2014-10-07 13:34:45 Projekt

7 oktober 2014

Hälsokommunikatörer i Stockholms län - En utvärdering av projektverksamheten 2010-2011

Hälsokommunikatörernas roll är att arbeta hälsofrämjande i dialogform med grupper av flyktingar och asylsökande på deras modersmål. Tanken är att de ska verka som en länk mellan primärvården och flyktingmottagande enheter.

Rapporter
Läs mer >> om Hälsokommunikatörer i Stockholms län - En utvärdering av projektverksamheten 2010-2011
Hälsokommunikatörer i Stockholms län - En utvärdering av projektverksamheten 2010-2011 2014-10-07 10:49:25 Rapporter

7 oktober 2014

Hjärtinfarkt, social position och födelseland

Hjärtinfarkt är en av våra största sjukdomar som skördar många liv och orsakar stort lidande.

Rapporter
Läs mer >> om Hjärtinfarkt, social position och födelseland
Hjärtinfarkt, social position och födelseland 2014-10-07 10:34:24 Rapporter

7 oktober 2014

Cancer, social position och födelseland

Cancer av olika typer är några av våra vanligaste och allvarligaste sjukdomar. Denna rapport visar på ett antal skillnader i cancerförekomst beroende på födelseland och social position.

Rapporter
Läs mer >> om Cancer, social position och födelseland
Cancer, social position och födelseland 2014-10-07 09:16:07 Rapporter

6 oktober 2014

Rapporter

Här kan du läsa och ladda ned rapporter som rör ämnesområdet tobak och snus.

Rapporter
Läs mer >> om Rapporter
Rapporter 2014-10-06 15:20:32 Rapporter

6 oktober 2014

Att få vara precis som jag är

Denna rapport beskriver fem unga kvinnors erfarenheter av att söka och få behandling när de har mått psykiskt dåligt.

Rapporter
Läs mer >> om Att få vara precis som jag är
Att få vara precis som jag är 2014-10-06 14:45:04 Rapporter

6 oktober 2014

Autismspektrumtillstånd bland barn och unga i Stockholms län

Autismspektrumtillstånd är ett samlingsbegrepp för en heterogen grupp neuropsykiatriska tillstånd som kännetecknas av funktionsnedsättningar inom kommunikation, socialt samspel och föreställningsförmåga.

Faktablad, Informationsmaterial
Läs mer >> om Autismspektrumtillstånd bland barn och unga i Stockholms län
Autismspektrumtillstånd bland barn och unga i Stockholms län 2014-10-06 13:27:23 Faktablad, Informationsmaterial

6 oktober 2014

Vad fungerar för att förebygga mobbing

Skolmobbning kan förebyggas och befintliga mobbningsförebyggande program är en effektiv metod för detta ändamål – det visar en av de största utvärderingar av antimobbningsprogram som hittills har gjorts.

Faktablad, Informationsmaterial
Läs mer >> om Vad fungerar för att förebygga mobbing
Vad fungerar för att förebygga mobbing 2014-10-06 13:14:18 Faktablad, Informationsmaterial

6 oktober 2014

Självskadebeteenden bland ungdomar och unga vuxna

Denna rapport försöker att öka kunskapen om den roll som etnicitet, familjens socioekonomiska status (SES) och skolprestationer, på såväl individnivå som skolnivå, kan ha för risken för självskadebeteende bland ungdomar och unga vuxna.

Rapporter
Läs mer >> om Självskadebeteenden bland ungdomar och unga vuxna
Självskadebeteenden bland ungdomar och unga vuxna 2014-10-06 12:53:25 Rapporter

6 oktober 2014

Alkoholutvecklingen i SLL

Den här rapporten beskriver utvecklingen av alkoholkonsumtionen i Stockholms län från år 2004 fram till år 2012.

Rapporter
Läs mer >> om Alkoholutvecklingen i SLL
Alkoholutvecklingen i SLL 2014-10-06 12:41:40 Rapporter

6 oktober 2014

Rapporter

Här kan du läsa och ladda ned rapporter som rör ämnesområdet fysisk aktivitet

Rapporter
Läs mer >> om Rapporter
Rapporter 2014-10-06 11:27:18 Rapporter

6 oktober 2014

Statistik

Här hittar du statistik som rör ämnesområdet Fysisk aktivitet.

Läs mer >> om Statistik
Statistik 2014-10-06 11:26:45

6 oktober 2014

Rapporter

Här kan du läsa och ladda ned rapporter som rör ämnesområdet folkhälsoarbete.

Rapporter
Läs mer >> om Rapporter
Rapporter 2014-10-06 11:25:00 Rapporter

6 oktober 2014

Rapporter

Här kan du läsa och ladda ned rapporter som rör ämnesområdet alkohol och droger.

Rapporter
Läs mer >> om Rapporter
Rapporter 2014-10-06 11:20:13 Rapporter

6 oktober 2014

Sluta-Röka-Linjen Behandlingsuppdrag och rutiner

Denna rapport beskriver hur tjänsten Sluta-Röka-Linjen har utvecklats, behandlingsmetoder av idag och resultat av effektutvärderingar.

Rapporter
Läs mer >> om Sluta-Röka-Linjen Behandlingsuppdrag och rutiner
Sluta-Röka-Linjen Behandlingsuppdrag och rutiner 2014-10-06 09:06:29 Rapporter

3 oktober 2014

Rökfri Ramadan

I denna rapport beskrivs processen i ett samarbetsprojekt mellan Islamska förbundet, Stockholms moské, Sluta-Röka-Linjen och Karolinska Institutet. I projektet har man arbetat med att få kunskap om vilket stöd som behövs för de muslimer som vill passa på att sluta röka under ramadan.

Projekt, Rapporter
Läs mer >> om Rökfri Ramadan
Rökfri Ramadan 2014-10-03 16:23:50 Projekt, Rapporter

3 oktober 2014

Tobakspolicy i skolan - En litteraturöversikt

I en ny rapport presenteras en litteraturöversikt av 31 artiklar publicerade i internationella tidskrifter, där effekten av en skolbaserad tobakspolicy på elevernas tobaksvanor undersökts.

Rapporter
Läs mer >> om Tobakspolicy i skolan - En litteraturöversikt
Tobakspolicy i skolan - En litteraturöversikt 2014-10-03 16:06:54 Rapporter

3 oktober 2014

Flera stödformer ökar sannolikheten att bli rökfri vid cancersjukdom

Forskning visar att sannolikheten att bli rökfri ökar om patienten erhåller stöd i flera olika former. I ett pilotprojekt där Rödakorsets cancerrehabilitering samarbetade med Sluta-röka-linjen blev en av slutsatsera att telefonstödet upplevdes som ett bra komplement till verksamheten.

Faktablad, Informationsmaterial
Läs mer >> om Flera stödformer ökar sannolikheten att bli rökfri vid cancersjukdom
Flera stödformer ökar sannolikheten att bli rökfri vid cancersjukdom 2014-10-03 15:49:29 Faktablad, Informationsmaterial

1 oktober 2014

Informationsmaterial

Korta fakta om implementering och Kort fakta om utvärdering av implementering är två kortfattade introduktioner till hur man kan implementera och utvärdera studier.

Informationsmaterial
Läs mer >> om Informationsmaterial
Informationsmaterial 2014-10-01 09:24:00 Informationsmaterial

1 oktober 2014

Informationsmaterial

"Kort fakta om implementering" och "Kort fakta om utvärdering av implementering" är två kortfattade introduktioner till hur man kan implementera och utvärdera studier.

Informationsmaterial
Läs mer >> om Informationsmaterial
Informationsmaterial 2014-10-01 09:24:00 Informationsmaterial

19 september 2014

Friska barn (förskola)

En metod för hälsofrämjande mat- och rörelsevanor i förskolan.

Informationsmaterial, Projekt
Läs mer >> om Friska barn (förskola)
Friska barn (förskola) 2014-09-19 11:30:30 Informationsmaterial, Projekt

19 september 2014

Friska barn

En metod för hälsofrämjande mat- och rörelsevanor i förskolan.

Informationsmaterial, Projekt
Läs mer >> om Friska barn
Friska barn 2014-09-19 11:30:30 Informationsmaterial, Projekt

18 september 2014

Hälsan bland barn med socialtjänstinsatser

– Behov av ökad samordning mellan kommun och landsting. Exemplet Rinkeby-Kista i Stockholm.

Rapporter
Läs mer >> om Hälsan bland barn med socialtjänstinsatser
Hälsan bland barn med socialtjänstinsatser 2014-09-18 12:21:13 Rapporter

18 september 2014

Behovet av en föräldratelefonlinje för stöd kring mat- och rörelsevanor (2011:4)

Stort intresse hos föräldrar för en telefonlinje om barns mat- och rörelsevanor

Rapporter
Läs mer >> om Behovet av en föräldratelefonlinje för stöd kring mat- och rörelsevanor (2011:4)
Behovet av en föräldratelefonlinje för stöd kring mat- och rörelsevanor (2011:4) 2014-09-18 11:52:43 Rapporter

18 september 2014

Att främja barns och ungdomars psykiska hälsa – Vägledning

Många verksamheter vill använda metoder för att stärka och främja barns och ungas psykiska hälsa. Den här rapporten handlar om vad man bör tänka på inför val av metod för att uppnå detta mål.

Rapporter
Läs mer >> om Att främja barns och ungdomars psykiska hälsa – Vägledning
Att främja barns och ungdomars psykiska hälsa – Vägledning 2014-09-18 11:36:54 Rapporter

18 september 2014

Tobakspolicy i skolan-interventionsstudie

Vad är en policy mot tobak i skolan? Behövs verkligen regler om tobak i skolan när befintliga lagar är så tydliga? Rapporten belyser frågeställningar kring tobakspolicy i skolan och hur det tobakspreventiva arbetet i skolan kan utvecklas.

Rapporter
Läs mer >> om Tobakspolicy i skolan-interventionsstudie
Tobakspolicy i skolan-interventionsstudie 2014-09-18 11:33:56 Rapporter

16 september 2014

Starka samband mellan levnadsvanor och skolprestationer (2011:8)

COMPASS – en studie bland 15-åringar i Stockholms län

Rapporter
Läs mer >> om Starka samband mellan levnadsvanor och skolprestationer (2011:8)
Starka samband mellan levnadsvanor och skolprestationer (2011:8) 2014-09-16 16:04:35 Rapporter

16 september 2014

Prevalens övervikt/fetma

Prevalensen av övervikt/fetma i Stockholms län minskade bland 8- och 12-åriga flickor mellan år 2003 och 2011.

Faktablad
Läs mer >> om Prevalens övervikt/fetma
Prevalens övervikt/fetma 2014-09-16 16:01:11 Faktablad

16 september 2014

Geografiska variationer i fetma i relation till matvanor och fysisk aktivitet

Rapporten beskriver geografiska skillnader i matvanor och fysisk aktivitet inom Stockholms län samt hur dessa samvarierar med förekomst av övervikt och fetma på kommun- och stadsdelsnivå.

Rapporter
Läs mer >> om Geografiska variationer i fetma i relation till matvanor och fysisk aktivitet
Geografiska variationer i fetma i relation till matvanor och fysisk aktivitet 2014-09-16 12:09:00 Rapporter

16 september 2014

Matguiden för flickor 10-18 år

Barn, ungdomar och vuxna har mycket liknande behov av näringsrik mat. När barnen kommer upp i skolåldern kan de äta samma typ av livsmedel och maträtter som de vuxna.

Projekt
Läs mer >> om Matguiden för flickor 10-18 år
Matguiden för flickor 10-18 år 2014-09-16 11:49:06 Projekt

16 september 2014

Matguiden för flickor 10-18 år

Barn, ungdomar och vuxna har mycket liknande behov av näringsrik mat. När barnen kommer upp i skolåldern kan de äta samma typ av livsmedel och maträtter som de vuxna.

Projekt
Läs mer >> om Matguiden för flickor 10-18 år
Matguiden för flickor 10-18 år 2014-09-16 11:49:06 Projekt

16 september 2014

Arkiverat Matguiden

Matguiden är ett omfattande material som ger exempel på hur mat och måltider kan byggas upp för olika målgrupper och energinivåer.

Projekt
Läs mer >> om Arkiverat Matguiden
Arkiverat Matguiden 2014-09-16 11:42:16 Projekt

16 september 2014

Matguiden

Matguiden är ett omfattande material, där du hittar exempel på hur mat och måltider kan byggas upp för olika målgrupper och energinivåer.

Projekt
Läs mer >> om Matguiden
Matguiden 2014-09-16 11:42:16 Projekt

3 september 2014

Matguiden för barn 1–9 år

Det finns egentligen inte några skillnader i vad som är näringsriktig mat för barn och vuxna. Den snabba tillväxten och utvecklingen under de första levnadsåren i kombination med att små barn inte kan äta så stora portioner ställer dock krav på att maten måste vara mer energi- och näringsrik.

Projekt
Läs mer >> om Matguiden för barn 1–9 år
Matguiden för barn 1–9 år 2014-09-03 15:58:55 Projekt

3 september 2014

Matguiden för barn 1–9 år

Det finns egentligen inte några skillnader i vad som är näringsriktig mat för barn och vuxna. Den snabba tillväxten och utvecklingen under de första levnadsåren i kombination med att små barn inte kan äta så stora portioner ställer dock krav på att maten måste vara mer energi- och näringsrik.

Projekt
Läs mer >> om Matguiden för barn 1–9 år
Matguiden för barn 1–9 år 2014-09-03 15:58:55 Projekt

3 september 2014

Matguiden för pojkar 10–18 år

Barn, ungdomar och vuxna har mycket liknande behov av näringsrik mat. När barnen kommer upp i skolåldern kan de äta samma typ av livsmedel och maträtter som de vuxna.

Projekt
Läs mer >> om Matguiden för pojkar 10–18 år
Matguiden för pojkar 10–18 år 2014-09-03 15:03:00 Projekt

3 september 2014

Matguiden för pojkar 10–18 år

Barn, ungdomar och vuxna har mycket liknande behov av näringsrik mat. När barnen kommer upp i skolåldern kan de äta samma typ av livsmedel och maträtter som de vuxna.

Projekt
Läs mer >> om Matguiden för pojkar 10–18 år
Matguiden för pojkar 10–18 år 2014-09-03 15:03:00 Projekt

1 september 2014

Kriterier för förskolegårdar som stimulerar till fysisk aktivitet

Rekommendationer för utemiljöer på förskolor som främjar fysisk aktivitet och aktiv lek

Informationsmaterial
Läs mer >> om Kriterier för förskolegårdar som stimulerar till fysisk aktivitet
Kriterier för förskolegårdar som stimulerar till fysisk aktivitet 2014-09-01 17:22:14 Informationsmaterial

1 september 2014

Övervikt och ökad risk för sjukersättning

Rapporten är en fördjupad analys med avsikt att belysa de ökade samhällskostnaderna till följd av övervikt och fetma.

Rapporter
Läs mer >> om Övervikt och ökad risk för sjukersättning
Övervikt och ökad risk för sjukersättning 2014-09-01 14:29:00 Rapporter

1 september 2014

En bra början - barn, mat och rörelse

Råd till föräldrar med barn som är mellan 2-5 år gamla.

Informationsmaterial
Läs mer >> om En bra början - barn, mat och rörelse
En bra början - barn, mat och rörelse 2014-09-01 11:36:41 Informationsmaterial

28 augusti 2014

Handlingsprogram övervikt och fetma 2016-2020

Nu finns ett nytt Handlingsprogram övervikt och fetma 2016-2020, HPÖ, för Stockholms läns landsting.

Informationsmaterial, Projekt
Läs mer >> om Handlingsprogram övervikt och fetma 2016-2020
Handlingsprogram övervikt och fetma 2016-2020 2014-08-28 15:29:14 Informationsmaterial, Projekt

28 augusti 2014

Handlingsprogram övervikt och fetma 2016–2020

Region Stockholms "Handlingsprogram övervikt och fetma 2016–2020" (HPÖ) syftar till att sprida kunskap om och skapa förutsättningar för hälsofrämjande och förebyggande åtgärder samt bedriva metodutveckling förbehandling av övervikt och fetma.

Informationsmaterial, Projekt
Läs mer >> om Handlingsprogram övervikt och fetma 2016–2020
Handlingsprogram övervikt och fetma 2016–2020 2014-08-28 15:29:14 Informationsmaterial, Projekt

26 augusti 2014

Depression i samband med förlossning

Depression i samband med förlossning kan drabba både nyblivna mammor och pappor. Detta projekt syftar till att utpröva och utveckla metoden även för pappor.

Projekt
Läs mer >> om Depression i samband med förlossning
Depression i samband med förlossning 2014-08-26 16:31:57 Projekt

26 augusti 2014

Depression i samband med förlossning

Depression i samband med förlossning kan drabba både nyblivna mammor och nyblivna pappor. För nyblivna mammor finns ett specifikt formulär för att mäta depressiva symtom. I det här projektet testas och utvecklas metoden även för pappor.

Projekt
Läs mer >> om Depression i samband med förlossning
Depression i samband med förlossning 2014-08-26 16:31:57 Projekt

26 augusti 2014

Äta, röra sig och må bra - handledning för personal i gruppbostad och daglig verksamhet

Handledning för personal i gruppbostad och daglig verksamhet

Informationsmaterial
Läs mer >> om Äta, röra sig och må bra - handledning för personal i gruppbostad och daglig verksamhet
Äta, röra sig och må bra - handledning för personal i gruppbostad och daglig verksamhet 2014-08-26 14:24:09 Informationsmaterial

8 juli 2014

Nätverk för folkhälsofrågor

Det finns flera nätverk för folkhälsofrågor som administreras av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin:

Läs mer >> om Nätverk för folkhälsofrågor
Nätverk för folkhälsofrågor 2014-07-08 09:49:00

3 juli 2014

Bättre hälsoinformation till utrikes födda

- en inventering på sex vårdcentraler

Rapporter
Läs mer >> om Bättre hälsoinformation till utrikes födda
Bättre hälsoinformation till utrikes födda 2014-07-03 15:39:40 Rapporter

30 juni 2014

Indikatorer för barnhälsorapportering

För att få en bild av hälsoläget delas helhetsbegreppet hälsa i ett antal olika komponenter, hälsoindikatorer, som sedan används för att mäta folkhälsa i en viss tidpunkt och för att indikera förändringar i tid.

Informationsmaterial
Läs mer >> om Indikatorer för barnhälsorapportering
Indikatorer för barnhälsorapportering 2014-06-30 16:21:45 Informationsmaterial

30 juni 2014

Handling för hälsa 2012-2014

Landstingsfullmäktige har beslutat om en ny handlingsplan för landstingets folkhälsoarbete; Handling för hälsa 2012-2014. Planen lyfter fram 27 prioriterade insatser där särskilda ansträngningar ska göras under de närmaste åren.

Informationsmaterial
Läs mer >> om Handling för hälsa 2012-2014
Handling för hälsa 2012-2014 2014-06-30 13:04:59 Informationsmaterial

30 juni 2014

Elevhälsans arbete med FaR

En kartläggning har gjorts av hur elevhälsan i Stockholms län och övriga landet arbetar med fysisk aktivitet på recept (FaR).

Faktablad, Rapporter
Läs mer >> om Elevhälsans arbete med FaR
Elevhälsans arbete med FaR 2014-06-30 11:28:15 Faktablad, Rapporter

27 juni 2014

Barnkonventionen

Bemötande och delaktighet i centrum för barns och ungdomars bästa.

Informationsmaterial, Projekt, Rapporter
Läs mer >> om Barnkonventionen
Barnkonventionen 2014-06-27 15:27:00 Informationsmaterial, Projekt, Rapporter

27 juni 2014

Goda levandsvanor

Nätverket Hälsofrämjande sjukvård (HSF) har tagit fram patientbroschyren Goda levnadsvanor gör skillnad. Broschyren innehåller tester för alla fyra levnadsvanorna och kan användas av alla landsting i Sverige med sin egen logotyp på.

Informationsmaterial
Läs mer >> om Goda levandsvanor
Goda levandsvanor 2014-06-27 13:07:40 Informationsmaterial

27 juni 2014

Riskbruk

Rapporten klargör vissa begrepp och definitioner vad gäller riskbruk och gränsvärden för alkoholkonsumtion, men visar också svårigheterna med att sätta gränser för riskfylld konsumtion.

Rapporter
Läs mer >> om Riskbruk
Riskbruk 2014-06-27 11:16:08 Rapporter

27 juni 2014

Datakällor om barns längd och vikt

Rapporten beskriver nuläget gällande befintliga datakällor och system för insamling av skolbarns längd och vikt.

Rapporter
Läs mer >> om Datakällor om barns längd och vikt
Datakällor om barns längd och vikt 2014-06-27 10:26:30 Rapporter

26 juni 2014

Levnadsvanefrågor

Allt fler som besöker vården får frågor om sina levnadsvanor.

Rapporter
Läs mer >> om Levnadsvanefrågor
Levnadsvanefrågor 2014-06-26 10:19:00 Rapporter

25 juni 2014

Hälsofrämjande gruppbostad

Planering, genomförande och utvärdering av det hälsofrämjande programmet "Hälsofrämjande gruppbostad" .

Faktablad, Informationsmaterial, Projekt, Rapporter
Läs mer >> om Hälsofrämjande gruppbostad
Hälsofrämjande gruppbostad 2014-06-25 13:12:00 Faktablad, Informationsmaterial, Projekt, Rapporter

25 juni 2014

Hälsofrämjande gruppbostad

– Planering, genomförande och utvärdering av ett hälsofrämjande program

Faktablad, Informationsmaterial, Projekt, Rapporter
Läs mer >> om Hälsofrämjande gruppbostad
Hälsofrämjande gruppbostad 2014-06-25 13:12:00 Faktablad, Informationsmaterial, Projekt, Rapporter

25 juni 2014

Livsvillkor

Stockholms läns landsting beskriver här för andra gången hur folkhälsoläget varierar mellan länets olika kommuner och stadsdelar. Den visar alltjämt på stora skillnader i livsvillkor, levnadsvanor och hälsotillstånd – och hur de till stor del drivs av olikheter i socioekonomiska förhållanden för respektive befolkning.

Rapporter
Läs mer >> om Livsvillkor
Livsvillkor 2014-06-25 09:30:14 Rapporter

25 juni 2014

Rapporter

Här kan du läsa och ladda ned rapporter som rör ämnesområdet jämlik hälsa.

Rapporter
Läs mer >> om Rapporter
Rapporter 2014-06-25 09:29:31 Rapporter

24 juni 2014

Unga vuxna med självrapporterad

Var söker de hjälp inom landstingsvården? Söker de i högre utsträckning än andra? En jämförelse med andra åldersgrupper.

Rapporter
Läs mer >> om Unga vuxna med självrapporterad
Unga vuxna med självrapporterad 2014-06-24 16:00:59 Rapporter

24 juni 2014

Rapporter

Här kan du läsa och ladda ned rapporter som rör ämnesområdet psykisk hälsa och ohälsa.

Rapporter
Läs mer >> om Rapporter
Rapporter 2014-06-24 15:59:44 Rapporter

24 juni 2014

Informationsmaterial

Här hittar du bland annat informationsmaterial och faktablad som rör ämnesområdet psykisk hälsa.

Informationsmaterial
Läs mer >> om Informationsmaterial
Informationsmaterial 2014-06-24 15:55:39 Informationsmaterial

23 juni 2014

Unpluggedprogrammet

Ett europeiskt ANT-förebyggande livskunskapsprogram

Projekt
Läs mer >> om Unpluggedprogrammet
Unpluggedprogrammet 2014-06-23 12:24:23 Projekt

23 juni 2014

Barnhälsovårdens delprojekt

Summering och utvärdering av BHVs delprojekt inom SLLs Riskbruksprojekt åren 2006-2010, Rapport nr 2011:23

Projekt, Rapporter
Läs mer >> om Barnhälsovårdens delprojekt
Barnhälsovårdens delprojekt 2014-06-23 10:09:00 Projekt, Rapporter

23 juni 2014

Det är tack vare riskbruksprojektet

Summering och utvärdering av Mödrahälsovårdens delprojekt inom Stockholms läns landstings Riskbruksprojekt åren 2006−2010.

Rapporter
Läs mer >> om Det är tack vare riskbruksprojektet
Det är tack vare riskbruksprojektet 2014-06-23 09:58:21 Rapporter

18 juni 2014

Verktyg på nätet

För dig som vill ändra dina levnadsvanor.

Informationsmaterial
Läs mer >> om Verktyg på nätet
Verktyg på nätet 2014-06-18 16:16:14 Informationsmaterial

18 juni 2014

Informationsmaterial

Här hittar du bland annat informationsmaterial och faktablad som rör ämnesområdet folkhälsoarbete.

Läs mer >> om Informationsmaterial
Informationsmaterial 2014-06-18 16:15:19

17 juni 2014

Informationsmaterial

Här hittar du bland annat informationsmaterial och faktablad som rör ämnesområdet jämlik hälsa.

Informationsmaterial
Läs mer >> om Informationsmaterial
Informationsmaterial 2014-06-17 15:33:00 Informationsmaterial

17 juni 2014

Områdesskillnader i undvikbar slutenvård

Dagens hälso- och sjukvård är mångfacetterad och komplex. Verksamheten i primärvården och öppen- och slutenvård måste drivas på ett sådant sätt att alla patienter får rätt vård vid rätt tidpunkt.

Rapporter
Läs mer >> om Områdesskillnader i undvikbar slutenvård
Områdesskillnader i undvikbar slutenvård 2014-06-17 15:09:46 Rapporter

16 juni 2014

Folkhälsorapport 2011

Folkhälsan i Stockholm - i dag och i morgon.

Rapporter
Läs mer >> om Folkhälsorapport 2011
Folkhälsorapport 2011 2014-06-16 12:10:12 Rapporter

16 juni 2014

Folkhälsorapport 2011

Folkhälsan i Stockholm - i dag och i morgon.

Rapporter
Läs mer >> om Folkhälsorapport 2011
Folkhälsorapport 2011 2014-06-16 12:10:12 Rapporter

12 juni 2014

Alkohollinjen

Alkohollinjen erbjuder rådgivning för personer med riskbruk av alkohol. Rådgivningen kan vara ett alternativ för personer som inte har för omfattande alkoholproblem och som vill ha stöd för att förändra sina alkoholvanor. För den som har svårare eller mer långvariga problem kan hänvisning till andra insatser erbjudas.

Läs mer >> om Alkohollinjen
Alkohollinjen 2014-06-12 12:57:15

12 juni 2014

Alkohollinjen

Alkohollinjen erbjuder rådgivning för personer med riskbruk av alkohol. Rådgivningen kan vara ett alternativ för personer som inte har för omfattande alkoholproblem och som vill ha stöd för att förändra sina alkoholvanor. För den som har svårare eller mer långvariga problem kan hänvisning till andra insatser erbjudas.

Läs mer >> om Alkohollinjen
Alkohollinjen 2014-06-12 12:57:15

11 juni 2014

Vilka kontaktar Alkohollinjen?

Denna rapport är den första från utvärderingen av Alkohollinjens arbete med personer som för egen del kontaktar Alkohollinjen.

Rapporter
Läs mer >> om Vilka kontaktar Alkohollinjen?
Vilka kontaktar Alkohollinjen? 2014-06-11 16:28:56 Rapporter

10 juni 2014

Vetenskaplig översiktsrapport

I en kort rapport sammanfattas det vetenskapliga arbetet med Sluta-Röka-Linjen, från starten 1998 till planerade artiklar 2011.

Rapporter
Läs mer >> om Vetenskaplig översiktsrapport
Vetenskaplig översiktsrapport 2014-06-10 15:15:37 Rapporter

10 juni 2014

Sluta-Röka-Linjen

Sluta-Röka-Linjen är en kostnadsfri telefonlinje för den som vill sluta röka eller sluta snusa.

Projekt
Läs mer >> om Sluta-Röka-Linjen
Sluta-Röka-Linjen 2014-06-10 14:50:38 Projekt

10 juni 2014

Sluta-röka-linjen

Sluta-röka-linjen är en kostnadsfri telefonlinje för den som vill sluta röka eller sluta snusa.

Projekt
Läs mer >> om Sluta-röka-linjen
Sluta-röka-linjen 2014-06-10 14:50:38 Projekt

10 juni 2014

Motiverande samtal i ordinarie verksamhet

- En kontrollerad klinisk prövning på Sluta-röka-linjen

Faktablad, Informationsmaterial
Läs mer >> om Motiverande samtal i ordinarie verksamhet
Motiverande samtal i ordinarie verksamhet 2014-06-10 13:56:16 Faktablad, Informationsmaterial

10 juni 2014

Informationsmaterial

Här hittar du bland annat informationsmaterial och faktablad som rör ämnesområdet tobak.

Informationsmaterial
Läs mer >> om Informationsmaterial
Informationsmaterial 2014-06-10 13:53:00 Informationsmaterial

10 juni 2014

Informationsmaterial

Här hittar du bland annat faktablad och informationsmaterial som rör ämnesområdet fysisk aktivitet.

Informationsmaterial
Läs mer >> om Informationsmaterial
Informationsmaterial 2014-06-10 13:24:02 Informationsmaterial

10 juni 2014

Österåkerprojektet

– En modell för hur skolan kan arbeta för att främja goda matvanor, fysisk aktivitet och självkänsla bland grundskolebarn

Faktablad, Informationsmaterial, Projekt, Rapporter
Läs mer >> om Österåkerprojektet
Österåkerprojektet 2014-06-10 13:04:48 Faktablad, Informationsmaterial, Projekt, Rapporter

10 juni 2014

Österåkerprojektet (skola)

– En modell för hur skolan kan arbeta för att främja goda matvanor, fysisk aktivitet och självkänsla bland grundskolebarn

Faktablad, Informationsmaterial, Projekt, Rapporter
Läs mer >> om Österåkerprojektet (skola)
Österåkerprojektet (skola) 2014-06-10 13:04:48 Faktablad, Informationsmaterial, Projekt, Rapporter

22 maj 2014

SMART

Ät S.M.A.R.T är ett informations- och utbildningsmaterial som presenterar ett förslag på hur man kan äta både hälsosamt och miljövänligt.

Informationsmaterial
Läs mer >> om SMART
SMART 2014-05-22 14:19:34 Informationsmaterial

22 maj 2014

Informationsmaterial

Här hittar du bland annat informationsmaterial och faktablad som rör ämnesområdet mat.

Informationsmaterial
Läs mer >> om Informationsmaterial
Informationsmaterial 2014-05-22 13:51:29 Informationsmaterial

20 maj 2014

Föräldratelefonlinje

– Behov och vetenskapligt belägg

Rapporter
Läs mer >> om Föräldratelefonlinje
Föräldratelefonlinje 2014-05-20 15:28:27 Rapporter

20 maj 2014

Informationsmaterial

Här hittar du bland annat informationsmaterial och faktablad som rör ämnesområdet barns och ungdomars hälsa.

Faktablad, Informationsmaterial
Läs mer >> om Informationsmaterial
Informationsmaterial 2014-05-20 14:14:29 Faktablad, Informationsmaterial

19 maj 2014

Tobak

Tobak är en av vår tids största hälsorisker. Rökning är den vanligaste orsaken till förtida dödlighet och orsakar runt 12 000 dödsfall varje år i Sverige. Varannan rökare dör i förtid.

Läs mer >> om Tobak
Tobak 2014-05-19 16:19:20

19 maj 2014

Sexualitet & hälsa

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa (tidigare Lafa) – enheten för sexualitet och hälsa.

Läs mer >> om Sexualitet & hälsa
Sexualitet & hälsa 2014-05-19 16:18:00

19 maj 2014

Psykisk hälsa

Psykisk hälsa kan, enligt WHO, beskrivas som ett tillstånd av välbefinnande där individen inser sin egen förmåga, kan hantera normal livsstress, arbeta produktivt och bidra till samhället.

Läs mer >> om Psykisk hälsa
Psykisk hälsa 2014-05-19 16:17:31

19 maj 2014

Mat

Goda matvanor bidrar till en god hälsa under hela livet och kan förebygga ohälsa och sjukdom.

Läs mer >> om Mat
Mat 2014-05-19 16:14:07

19 maj 2014

Jämlik hälsa

Jämlik och jämställd hälsa är bland annat relaterad till livsvillkor, levnadsvanor, arv och miljö.

Läs mer >> om Jämlik hälsa
Jämlik hälsa 2014-05-19 16:11:44

19 maj 2014

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet kan beskrivas som all typ av kroppsrörelse som ger en ökad energiomsättning.

Läs mer >> om Fysisk aktivitet
Fysisk aktivitet 2014-05-19 16:09:54

19 maj 2014

Barn & ungdomars hälsa

Levnadsvanor grundas tidigt, redan av föräldrarna eller i början av barnets liv. Därför är det viktigt att tidigt arbeta för goda vanor hos barn och unga eftersom dessa ofta följer med genom livet.

Läs mer >> om Barn & ungdomars hälsa
Barn & ungdomars hälsa 2014-05-19 16:03:01

19 maj 2014

Arbetsliv & arbetsmiljö

Hur har vi det på jobbet i Stockholms län? Och var får vi hjälp om vi till exempel drabbas av handeksem på grund av arbetet? Det är några av svaren du hittar här.

Läs mer >> om Arbetsliv & arbetsmiljö
Arbetsliv & arbetsmiljö 2014-05-19 15:59:09

19 maj 2014

Folkhälsoarbete

En god folkhälsa innebär att så många som möjligt i samhället har en bra hälsa, fysiskt och psykiskt, och att hälsan är jämnt fördelad mellan olika grupper.

Läs mer >> om Folkhälsoarbete
Folkhälsoarbete 2014-05-19 15:40:07

19 maj 2014

Informationsmaterial

Här hittar du bland annat informationsmaterial och faktablad som rör ämnesområdet alkohol och droger.

Läs mer >> om Informationsmaterial
Informationsmaterial 2014-05-19 14:54:40

19 maj 2014

Alkohol & droger

Såväl riskabla alkohol- och drogvanor som beroende av alkohol och andra droger, är ett hot mot en god hälsa både för den enskilda individen och personer i hans/hennes omgivning.

Läs mer >> om Alkohol & droger
Alkohol & droger 2014-05-19 14:10:39

8 april 2014

Databaser

Det finns ett flertal hälsodataregister och demografiska databaser som många kan ha användning för. Nedan finner du beskrivningar och länkar.

Läs mer >> om Databaser
Databaser 2014-04-08 13:52:00