Folkhälsorapport 2019

I november 2019 publiceras Folkhälsorapport 2019 om hälsan i Stockholms län.

Hur ser sjukdomsbördan ut i Stockholms län? Ökar eller minskar olika hälsoproblem? Vilka grupper är mest drabbade? Vilka är orsakerna till vår tids ohälsa? Frågorna är viktiga, exempelvis för att förstå hur hälsan kan främjas, hur skolan ska lyckas ge barn och unga förutsättningar för ett liv i god hälsa, hur individen själv ska kunna påverka sin hälsa och för att planera hälso- och sjukvård efter befolkningens behov.

Nionde folkhälsorapporten

Vart fjärde år ger Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) vid Region Stockholm ut en folkhälsorapport. Syftet är att informera om det aktuella folkhälsoläget och om folkhälsoutvecklingen över tid i Stockholms län. 

Årets folkhälsorapport blir den nionde som ges ut av Region Stockholm (tidigare Stockholms läns landsting).

Rapporten bygger på en enkätundersökning - Hälsa Stockholm - som under våren 2018 skickades ut till 60 000 slumpvis utvalda stockholmare i åldern 16-84 år.

Kontakt

Arbetet med den Folkhälsorapport 2019 är i full gång och lanseringen sker den 25 november. Har du några frågor om rapporten eller enkäten som den bygger på, kontakta projektledare Vicky Bartelink.