Hälsofrämjande satsning motverkar hälsoklyftor

En satsning på hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter inom primärvården visar att det går att nå och påverka hälsa och levnadsvanor hos grupper i befolkningen som vården vanligtvis har svårt att nå. Detta enligt en rapport från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF).

Hälsan bland befolkningen i Stockholms län har utvecklats positivt under flera år. Allt fler stockholmare mår allt bättre under allt fler år av sina liv. Alla grupper i samhället har dock inte fått ta del av den positiva trenden. De sociala skillnadernas påverkan på hälsa är tydliga. Låg utbildningsnivå, lägre inkomster och utomeuropeisk bakgrund är tre faktorer som påverkar levnadsvanor och benägenheten att söka den vård man behöver när man behöver den. Sammantaget lägger det en grogrund för ohälsa.

Framgångsrik satsning

För att undersöka om hälsofrämjande och förebyggande befolkningsinriktat arbete kan öka hälsan i socialt och ekonomiskt utsatta områden i Stockholm har en satsning gjorts vid sex olika vårdcentraler i Stockholms län. Vårdcentralerna ligger i Wasa i Södertälje, Vårby, Tensta, Husby Akalla, Jordbro och Rinkeby.

De berörda vårdcentralerna har bland annat arbetat med hälsodagar och öppet hus då besökarna fått möjlighet till hälsoinformation och provtagning. Vid speciella uppmärksamhetsveckor har man fokuserat på till exempel alkohol, diabetes och KOL, och aktivitetsgrupper har startats för till exempel stavgång och rörelse.

Rapporten visar att satsningen på hälsofrämjande befolkningsinriktat arbete inom primärvården, som pågått mellan 2013 och 2015, varit framgångsrik. Vårdcentralerna har nått grupper i befolkningen som man vanligtvis har svårt att nå med hälsofrämjande arbete och kunnat påverka hälsa och levnadsvanor i dessa grupper. I rapporten beskrivs att interventionen haft positiva effekter både för personal och för befolkning.

Kontaktperson

Barbro Olofsson 

Publicerad: 2016-08-04