Viktigare att du tränar än att du tränar hårt

Att fysisk träning kan motverka depression är sedan länge känt, men det har varit svårt att avgöra vilken intensitet av träning som ger bäst effekt. Inom Regassa-studien har det nu undersökts hur hård träningen måste vara för att ge effekt på mild till måttlig depression.

Fysisk träning är alltmer accepterat som ett behandlingsalternativ vid mild till måttlig depression, både som ett komplement och som enda behandling. Många studier har visat att det har lika goda effekter som antidepressiv medicinering och psykoterapeutisk behandling.

Från de studier som finns är det svårt att avgöra vilken dos av träning som behövs, det vill säga vid vilken intensitet och hur ofta man måste träna för att få effekt. De rekommendationer som ges idag är ofta generellt utformade.

Inom Regassa-studien har det nu undersökts vilken intensitet träningen bör ha för att ge effekt på mild till måttlig depression.

Regassa-studien

Regassastudien har undersökt nya behandlingsalternativ vid psykisk ohälsa. Deltagarna delades in i en av tre grupper med olika behandlingsformer, traditionell behandling med terapi och/eller läkemedel, kognitiv beteendeterapi, KBT, över nätet och en deltagargrupp ordinerades träning tre gånger i veckan. Gruppen som ordinerades fysisk träning delades i sin tur in i tre olika intensitetsgrupper.

Resultat

Inom gruppen som ordinerades fysisk träning fick deltagarna en större reduktion av svårighetsgraden på depression än de som fått sedvanlig behandling. Effekten var lika stor för alla tre träningsintensiteter. 

”Regassa”-studien visade att fysisk träning reducerade depressionens svårighetsgrad mer
än sedvanlig behandling vid mild till måttlig depression. Intensitetsnivån på träning hade ingen större betydelse. 

Kontaktperson