Motiverande samtal i ordinarie verksamhet

- En kontrollerad klinisk prövning på Sluta-röka-linjen

Studien avser att mäta effekten av att addera Motiverande Samtal (MI) till den befintliga behandlingsmodellen på Sluta-röka-linjen. Hypotesen var att tillägget av MI skulle öka klienternas rökfrihet vid 12-månadersuppföljningen.

MI är en på samarbete grundad klientcentrerad rådgivning som är utvecklad för att hjälpa klienter att förändra ett specifikt livsstilsbeteende. Tidigare forskning på effekterna av MI vid rökavvänjning har visat på signifikanta resultat med måttliga effektstorlekar. I de flesta studier har dock MI kombinerats med andra behandlingsinterventioner. Studierna har inte varit designade för att fånga upp effekten av MI komponenten i sig.