Vad händer med alkoholproblemen?

Alkoholvanor under ett decennium efter alkoholrelaterad slutenvård.

Den alkoholrelaterade slutenvården i Stockholms län har fortsatt att öka. Den här studien följer upp och ser hur det har gått för människor som haft så allvarliga alkoholproblem att de vid något tillfälle fått slutenvård. Vilka alkoholvanor har de numera?

I faktabladet presenteras procentsiffror över andelen personer som rapporterar en fortsatt riskkonsumtion av alkohol, andelen som rapporterar ”normalkonsumtion” – det vill säga en alkoholkonsumtion som understiger gränsen för vad som är betrakta som ett riskbruk, samt andelen som blivit nyktra under åren som följde på den alkoholrelaterade sjukhusinläggningen – under det årtionde vi kunde följda ett urval stockholmare.