Evidensbaserade råd om hälsosam mat

I oktober 2013 lanserades uppdaterade nordiska näringsrekommendationer.

Matvanor påverkar hälsa och risk för sjukdom. Att ge råd om matvanor är en viktig del av landstingets arbete för en god vård. Det stora flödet av råd om mat och hälsa kan ibland uppfattas som förvirrande. Det kan upplevas svårt att som vårdpersonal möta patienter och förhålla sig professionellt till olika trender och dieter.

Hälso- och sjukvården inom Stockholms läns landsting arbetar evidensbaserat och ska i mötet med patienten ge råd om hälsosam mat. En gemensam bas är Livsmedelsverkets råd och rekommendationer, som utgår från de nordiska näringsrekommendationerna. Ladda ner broschyren här på sidan. 

Kontaktperson: Jenny Sydhoff