Goda levnadsvanor gör skillnad

Nätverket Hälsofrämjande sjukvård (HFS) har tagit fram patientbroschyren Goda levnadsvanor gör skillnad. Broschyren innehåller tester för alla fyra levnadsvanorna och kan användas av alla landsting i Sverige med sin egen logotyp på.

Broschyren finns att ladda ner från Vårdgivarguidens webbplats.

HSF har även tagit fram A5-kort med test för varje levnadsvana:

  • tobak
  • alkohol
  • mat 
  • fysisk aktivitet.

A5-korten  kan laddas ner på nätverkets webbplats, se länk på sidan.

Både patientbroschyren och A5-korten passar att använda i det dagliga hälsofrämjande arbetet och kan användas i mötet med patienten eller med vem som helst som vill testa sina egna levnadsvanor.