Hur mycket frukt och grönsaker äter du varje dag?

… och hur mycket är bra att äta? 

Många är osäkra på hur många gram det rör sig om. Därför har Tillämpad näringslära tagit fram en broschyr som ger förslag på hur man kan äta av frukt och grönsaker, fördelat över en dag.

Broschyren är framtagen för att vara ett stöd i det hälsofrämjande samtalet, men fungerar även bra att dela ut direkt till personer som ber om hälsotips. Materialet är rikt illustrerat med bilder på allt från majs till ratatouille för att göra det enkelt, även om man inte har svenska matvanor. Förslagen gäller till barn från 2 år och vuxna. 

Pris:

10 ex = 100 kr
20 ex = 180 kr 
50 ex = 400 kr
(beställning av fler än 50 ex kostar 80 kr för varje följande 10 ex)

Broschyren finns även på arabiska.

Kontaktperson: CES