Kriterier för förskolegårdar som stimulerar till fysisk aktivitet

Rekommendationer för utemiljöer på förskolor som främjar fysisk aktivitet och aktiv lek

På det här informationsbladet kan du läsa om hur en förskolegård bör se ut och fungera för att uppmuntra till fysisk aktivitet.

Imformationsbladet innehåller konkreta rekommendationer som att ytan på en förskolegård bör överstiga 3000 m2 och att man bör planera för springutrymme, det vill säga barnen måste få en chans ”att få upp farten”.