Lathund för fettrika produkter i förskolan

Lathunden beskriver hur man kan använda fettrika produkter vid  tillagning av förskolelunchen 

Hur maten tillagas har stor betydelse för både smak och fetthalt. För att inte fetthalten i lunchen ska bli för hög är det nödvändigt att begränsa mängden matfett och fetare mjölkprodukter i matlagningen.

I dessa två informationsblad med rekomendationer om användning av fettrika produkter vid tillagning av skollunchen i förskolan.

Kontaktperson: Andrea Friedl