Bra mat och rörelsevanor, ett stöd vid hälsosamtal på BVC

Detta samtalsunderlag är ett stöd för BVC-sjuksköterskan i hälsosamtalet med föräldrar om barnets mat- och rörelsevanor.

Det har tagits fram inom Karolinska Institutets folkhälsoakademi (KFA) i samarbete med sjuksköterskor på barnavårdscentraler i ekonomiskt resursfattiga områden.

Samtalsunderlaget är tänkt att användas då det finns behov att få en helhetsbild av barnets mat- och rörelsevanor. Det är avsett för föräldrar med barn över två år och är utvecklat ur behovet av en struktur för ett samtal som inte är föreskrivande, som ska motivera till förändring och genomföras på en mycket begränsad tid.

Anvisningar

Samtalet är menat att ske i en anda av metoden Motiverande samtal (MI). Figurer och teckningar i underlaget kan användas när föräldrar efterfrågar ett specifikt stöd. För dig som använder materialet finns anvisningar att ladda ner (se pdf till höger) som närmare beskriver hur samtalet är tänkt att gå tillväga.

Utvärdering

Samtalsunderlaget är utvärderat i resursfattiga områden med avseende på effekten av föräldrars förändringsbenägenhet och förändring av barnets mat- och rörelsevanor. Du kan läsa mer om utvärderingen i en rapport, se länk till höger.