Ät S.M.A.R.T

Ät S.M.A.R.T är ett informations- och utbildningsmaterial som presenterar ett förslag på hur man kan äta både hälsosamt och miljövänligt.

S.M.A.R.T står för

S = Större andel vegetabilier
M = Mindre andel "tomma kalorier"
A = Andelen ekologiskt ökar
R = Rätt kött och grönsaker
T = Transportsnålt

Ät S.M.A.R.T-modellen ger många vinster, t ex blir maten billigare, djurhänsynen blir större och den globala rättvisan ökar. Ät S.M.A.R.T. bygger på de svenska näringsrekommendationerna i kombination med de svenska miljömålen.

Huvudmaterialet består av 25 bilder och 13 fördjupningsbilder, som du läsa och ladda ner här på sidan. Du kan också ladda ner en minifolder om S.M.A.R.T.-modellen.

Hållbarhetsperspektiv

Ät S.M.A.R.T – materialet belyste redan år 2001, matens miljöpåverkan ur ett hållbarhetsperspektiv. Idag arbetar flera myndigheter med frågan och det bedrivs mycket forskning inom området. Presentationsmaterialet Ät S.M.A.R.T finns kvar på Folkhälsoguiden eftersom det fortfarande efterfrågas, men är inte uppdaterat sedan år 2008. Den fakta som finns i materialet är approximativ och syftar till att visa på de grova förändringar som kan göras för att förändra svenskars matvanor i en mer hållbar riktning. För detta syfte och som stöd för undervisning är materialet fortfarande användbart men för övrigt fakta hänvisas till Livsmedelsverket: https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/miljo.