Verktyg på nätet och telefonen

För dig som vill ändra dina levnadsvanor.

Stockholms läns landsting har tagit fram en folder med tips på olika verktyg kring goda levnadsvanor. Foldern är tänkt att vara ett stöd för den som vill ändra sina levnadsvanor.

Här finns tips på telefonlinjer, webbplatser, tester och mottagningar som alla fokuserar på flera olika levnadsvanorna som:

  • Tobak
  • Alkohol
  • Matvanor
  • Fysisk aktvitet
  • Stress 
  • Sömn 
  • Sexualitet och hälsa.

Foldern passar utmärkt att ha t ex i olika väntrum eller andra platser där folk samlas. Foldern kan beställas som tryckt material eller laddas ner som pdf.