Avtals - och uppdragstexter med fokus på levnadsvanor

Nu finns en sammanställning tillgänglig över hur avtal och uppdrag i vården kan konstrueras för att främja sjukdomsförebyggande arbete genom insatser avseende levnadsvanor.

Denna rapport presenterar en samling exempel på avtals- och uppdragstexter från 2011 med fokus på levnadsvanorna tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor.

Rapporten har tagits fram av Axelina Rydnert, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), och Kerstin Troedsson, Nätverket Hälsofrämjande Sjukvård (HFS). Vi har velat visa på hur avtal och uppdrag inom HFS-nätverkets medlemsorganisationer beskrivs och följs upp. Vår förhoppning är att texten kommer användas som en praktisk exempelsamling bland nätverkets medlemmar

Kontaktperson: Axelina Rydnert