Bästa listan 2011 – Best practice i folkhälsoarbete

En sammanställning av erfarenheter, metoder och verktyg inom folkhälsoarbete.

I Bästa listan 2011 ges en bild av tillämpat folkhälsoarbete som bedrivs inom olika arenor oavsett ämnesområde. Man kan läsa om implementering i teorin och praktiken samt olika metoder/verktyg som använts inom Stockholm läns landstings övergripande verksamhet.

Här finns metoder och verktyg som medarbetare på avdelningen för Tillämpat folkhälsoarbete har erfarenhet av att arbeta med inom systematiseringen av lokalt och regionalt folkhälsoarbete, hälsofrämjande och stödjande arbete inom skola och förskola samt hälsofrämjande och stödjande arbete inom hälso- och sjukvården. Metoder, arbetssätt och verktyg presenteras oavsett om de är utvärderade i rent vetenskaplig mening eller inte.

Bästa listan 2011 kan även användas som inspiration till kunskapsinhämtning via de hemsidor, material och seminarieserier som presenteras. Rapporten är en uppdaterad version av Bästa listan 2008.

Kontaktperson: Viktoria Jonze