Bättre hälsoinformation till utrikes födda

- en inventering på sex vårdcentraler

På sex vårdcentraler i invandrartäta områden har en undersökning genomförts för att undersöka vilket skriftligt material som fanns och hur det presenterades och användes. Man undersökte till exempel var i lokalen materialet fanns placerat och om det aktivt delades ut av personalen.

Personal på vårdecentralerna intervjuades för att ta reda på hur de tyckte att utdelningen av information fungerade och om/hur de tyckte att materialet och utdelningen kunde förbättras.

Undersökningen hade tre syften.

  • Att underlätta för utrikes födda personer att få relevant och tillgänglig/förståelig hälsoinformation genom vårdcentraler bl. a med hjälp av skriftligt material.
  • Att kartlägga befintliga insatser och att undersöka vad det finns för behov av material och hur detta på ett bra sätt kan presenteras och delas ut.
  • Att vårdcentralerna ska kunna utbyta material och erfarenheter om fungerande idéer och att visst material ska finnas tillgängligt via uppdragsguiden och vårdguiden. 

Kontaktperson: Maria Pihlblad