Cancer, social position och födelseland

Cancer av olika typer är några av våra vanligaste och allvarligaste sjukdomar. Denna rapport visar på ett antal skillnader i cancerförekomst beroende på födelseland och social position.

En viktig del i såväl förebyggande insatser som diagnostik och behandling är kunskap om riskfaktorer. Cancer av olika typer är, enskilda och tillsammans, några av våra vanligaste och allvarligaste sjukdomar.

Genetisk känslighet och miljöfaktorer samverkar som förklaringar till varför olika cancerdiagnoser förekommer olika ofta i olika grupper. Såväl social position som födelseland kan därför ha stor betydelse. Denna rapport redovisar skillnader mellan olika grupper som är viktiga för vården att känna till.

Kontaktperson: Tahereh Moradi
ISBN: 978-91-86313-73-9