Elevhälsans arbete med fysisk aktivitet på recept, FaR

En kartläggning har gjorts av hur elevhälsan i Stockholms län och övriga landet arbetar med fysisk aktivitet på recept (FaR). 

Resultaten har sammanställts i en rapport där man bland annat belyser goda exempel från elevhälsan i landet och hur man inom Stockholms läns landsting arbetar med FaR till barn och ungdomar. Resultatet visar att 12 av 26 kommuner i Stockholms län i någon mån arbetar med FaR inom elevhälsan. Tio procent av alla skolsköterskor och skolläkare i Stockholms län förskriver FaR. Över hälften, 65 procent, var intresserade av att arbeta med FaR och nästan lika många, 61 procent, ville få utbildning i FaR.

Skolsköterskor vill kunna motivera 

En fokusgruppsintervju i Stockholm stad visade att skolsköterskor har stort behov av att motivera elever till ökad fysisk aktivitet, men elevhälsans ledning tycker att metoden är komplicerad.

I övriga landet arbetar nio av 21 landsting med FaR. Målgruppen för FaR har ofta visat sig vara en begränsad grupp elever med hälsoproblem eller medicinska diagnoser och/eller friska elever som var otillräckligt fysiskt aktiva.