Utvärdering av EQ-5D-Y – användbarhet och validitet bland barn och ungdomar med astma och barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

EQ-5D-Y är ett generellt livskvalitetsinstrument framtaget för att mäta hälsorelaterad livskvalitet bland barn och ungdomar. Instrumentet är utformat som ett frågeformulär där barnet eller ungdomen själv rapporterar sin hälsa. Instrumentet används för att mäta hälsa i befolkningsstudier, i kliniska studier bland barn och ungdomar och i kvalitetsregister.

Inom Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning (CHIS) och forskargruppen Hälsomått och ekonomisk utvärdering vid KI pågår metodutveckling och tillämpning av hälsomått, specifikt hälsorelaterad livskvalitet och kvalitetsjusterad överlevnad, för den vuxna befolkningen och för barn och ungdomar.

I föreliggande rapport beskrivs två studier; en studie där barn och ungdomar med astma rekryterades från barn- och ungdomsmedicinska mottagningar i Stockholms län och en studie med barn och ungdomar med funktionsnedsättning från avdelningen för barnortopedi vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Antalet bortfall och osäkra svar var lågt i båda studierna, vilket visar på god användbarhet av EQ-5D-Y. Validitet studerades genom att undersöka om EQ-5D-Y korrelerar med andra livskvalitetsinstrument som var inkluderade i studierna; korrelationer återfanns i båda studierna.

  • Rapport CHIS 2014:4
    Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning (CHIS)
    Författare: Mimmi Åström, Kristina Burström, Ann-Charlotte Egmar 

Kontaktperson: Kristina Burström