Förslag till behovsindex 2011–2013

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska människor med lika behov ges lika tillgång till vård av god kvalitet.

Syftet med indexarbetet är att skapa en modell för fördelning av resurser för sjukvård i Stockholms läns landsting. Modellen baseras på antagandet att varje individ med vissa individuella karakteristika (som speglar motsvarande risker för sjukdom och behov av sjukvård) i länet ska ges samma möjlighet till vård, oavsett var i länet han/hon bor.

Index beräknas för fyra olika typer av kostnader:

  • akut somatisk vård (medicin och kirurgi), geriatrik och psykiatri
  • privat läkar- och sjukgymnastvård
  • primärvård
  • läkemedel

Viktiga data för arbetet är aktuella folkbokföringsdata, befolkningsprognoser och aktuella data om sjukvårdsutnyttjande och kostnader.

Kontaktperson: Anders Walander