Hälsofrämjande primärvård

En uppföljning av hälsofrämjande insatser vid sex vårdcentraler.

Ohälsan är störst i Stockholms läns socioekonomiskt utsatta områden. Men med hälsofrämjande insatser går det att vända trenden. Det framgår av en ny rapport, Hälsofrämjande primärvård, från HSN-förvaltningen.

Hösten 2008 inledde förvaltningen en satsning på primärvården i tre utsatta områden. Totalt sex vårdcentraler i Stockholm, Botkyrka och Södertälje valde att delta i satsningen. Genom särskilda avtal har vårdcentralerna fått pröva att utveckla hälsofrämjande insatser och förhållningssätt.

En uppföljning av HSN-förvaltningen visar att vårdcentralerna har jobbat med hälsosamtal och genomfört olika utbildningsinsatser kring ohälsa. De har också informerat om sitt arbete i skolor och föreningar. Ett samarbete med skolan och arbetsförmedlingen har också inletts.

Vårdcentralernas arbete har ökat medvetenheten om sambandet mellan livsstil och hälsa bland invånare. Det har också bidragit till att vårdscentralernas övriga verksamhet utvecklats, konstaterar HSN-förvaltningen i sin rapport.

Kontaktperson: Carin Bokedal
ISBN: 978-91-979060-9-8