Rökfri Ramadan

I denna rapport beskrivs processen i ett samarbetsprojekt mellan Islamska förbundet, Stockholms moské, Sluta-Röka-Linjen och Karolinska Institutet. I projektet har man arbetat med att få kunskap om vilket stöd som behövs för de muslimer som vill passa på att sluta röka under ramadan.

Under ramadan 2009 genomfördes en metodtest Rökfri Ramadan för att undersöka om det fanns intresse från Islamska förbundet och Stockholms moské att samarbeta med Sluta-Röka-Linjen och Karolinska Institutet.

Under 2010 har metodtestet följts upp med pilotprojektet Rökfri Ramadan 2010. Målsättningen var att på långt sikt bidra till att minska sociala skillnader i tobaksbruk genom att få mer kunskap om vilket stöd de muslimer som vill sluta röka under ramadan behöver, undersöka målgruppens attityder kring rökavvänjning och informera om vilka former av stöd Sluta-Röka-Linjen kan erbjuda. Dessutom att få en uppfattning om vilken logistik som behövs kring rökavvänjning för den muslimska gruppen i Sverige

Kontaktperson: Asgeir R. Helgason
ISBN: 978-91-86313-78-4