Självskadebeteenden bland ungdomar och unga vuxna

Denna rapport försöker att öka kunskapen om den roll som etnicitet, familjens socioekonomiska status (SES) och skolprestationer, på såväl individnivå som skolnivå, kan ha för risken för självskadebeteende bland ungdomar och unga vuxna.

I Sverige har antalet unga människor (15–25 år gamla) som tagits in på sjukhus på grund av avsiktligt självförvållade skador ökat markant de senaste tio åren. Forskning visar på att risken för självskadebeteende inte är jämnt fördelad över olika samhällsskikt och att ungdomar med en annan etnisk bakgrund än svensk och de som växer upp i socioekonomiskt utsatta familjer kan vara särskilt riskutsatta. Dessutom ökar empiriskt stöd för att skolprestationernas kvalitet har ett viktigt inflytande i sammanhanget.

Kontaktperson: Beata Jablonska
ISBN: 978-91-86313-86-9