Sluta-Röka-Linjen Behandlingsuppdrag och rutiner

Denna rapport beskriver hur tjänsten Sluta-Röka-Linjen har utvecklats, behandlingsmetoder av idag och resultat av effektutvärderingar.

Sluta-Röka-Linjen är en nationell telefontjänst för tobaksavvänjning. Den stödjer personer som vill sluta genom motivationshöjande samtal och erbjuder en behandling för att bryta beroendet till nikotin genom beteendeinriktade metoder.

En stor del av samtalen innefattar stöd till personer som slutat på egen hand, men som riskerar att återfalla. Sluta-Röka-Linjen ger också råd till anhöriga och är en informationskanal till allmänheten i tobaksfrågor. Läs mer om Sluta-Röka-Linjens rutiner och metoder i denna rapport eller besök slutarokalinjen.se

Kontaktperson: Asgeir R. Helgason
ISBN: 978-91-980442-7-0