Socioekonomiska förhållanden och delaktighet i arbetslivet bland människor med rörelsehinder

Personer med rörelsehinder är en stor grupp människor som i flera avseenden är beroende av god samhällsplanering samt stöd, vård och omsorg för att uppnå god livskvalitet och delaktighet i samhällslivet.

Beroende på val av definition har mellan sju och tretton procent av den vuxna svenska befolkningen ett rörelsehinder. Människor med rörelsehinder har enligt tidigare undersökningar oftare sämre hälsa, både fysiskt och psykiskt, och oftast också sämre socioekonomiska förhållanden än dem utan rörelsehinder. 

Rapporten belyser skillnader i socioekonomiska förhållanden, delaktighet i arbetsliv samt ensamboende mellan vuxna personer med och utan rörelsehinder. Studien baseras på data från Stockholms läns landstings hälsoenkät 2010, en tvärsnittsstudie genomförd i den vuxna befolkningen i Stockholms län.

Rapporten visar att personer med rörelsehinder i Stockholms län är mer socioekonomiskt utsatta och har mindre delaktighet i arbetslivet än personer utan rörelsehinder.

Kontaktperson: Helena Bjermo
ISSN: 978-91-87691-03-4