Vetenskaplig översiktsrapport Sluta-Röka-Linjen

I en kort rapport sammanfattas det vetenskapliga arbetet med Sluta-Röka-Linjen, från starten 1998 till planerade artiklar 2011.

Från början (1998) var det bestämt att Sluta-röka-linjen (SRL) skulle utvecklas genom systematisk forskning. Forskningsprotokollet blev färdigt 1999 och systematisk datainsamling började samma år där samtliga behandlingsklienter på Sluta-röka-linjen har ingått. Behandlingseffekten har kontinuerligt ökad från ungefär 28% när den första vetenskapliga sammanfattningen var publicerad till över 36% rökfria vid 12-månaders uppföljningen.

Kontaktperson: Asgeir R. Helgason