Vilka kontaktar Alkohollinjen för att få stöd för förändring av sina alkoholvanor och hur uppfattar de bemötandet?

Denna rapport är den första från utvärderingen av Alkohollinjens arbete med personer som för egen del kontaktar Alkohollinjen.

Rapporten visar bland annat att de flesta:

  • har relativt omfattande alkoholproblem när de första gången tar kontakt
  • har redan tidigare har haft kontakt med hälso- och sjukvården men det har i mindre omfattning varit för att få stöd för att förändra sina alkoholvanor. Ändå har knappt hälften redan tidigare sökt någon form av hjälp för att förändra sina alkoholvanor.
  • lever under relativt välordnade sociala förhållanden med arbete och familj. 

Så gott som samtliga var mycket nöjda med det bemötande de fick när de första gången kontaktade Alkohollinjen.

En artikel om resultaten från 12-månadersuppföljningen publicerades i juni 2014. 

Kontaktperson