Mostphotos. CES avtal

CES årsrapport 2020 är här

Nu publicerar Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) sin årsrapport för 2020. Årsrapporten presenterar centrets verksamhet under ett år präglat av coronapandemin.

Snabb omställning under pandemin

Pandemiåret 2020 satte stora avtryck i CES verksamhet. När det blev tydligt att pandemin skulle bli en av våra stora folkhälsokriser, ställde de snabbt om arbetet till att fokusera på hur covid-19 drabbat olika grupper och områden i länet.

CES har också haft en omfattande rapportering om pandemins möjliga övergripande effekter på befolkningens hälsa. Resultaten har förmedlats brett, och CES är stolta över att de kunnat användas helt instrumentellt i smittskyddsarbetet.  

Gör mer för fler

Under året har CES också etablerat sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) som ett nytt verksamhetsområde. Experter har rekryterats, och planering av hur folkhälsoarbetet inom detta viktiga område ska bedrivas är i full gång.  

CES jobbar intensivt för att ”göra mer för fler” enligt förslaget till Region Stockholms nya folkhälsopolicy. Några exempel på det arbetet kan du läsa om i denna rapport. Vår produktion i sin helhet omfattar mycket mer än covid-19 och SRHR. Den hittar du här på Folkhälsoguiden.

Trevlig läsning! 

Foto: Sten-Åke Stenberg, Mostphotos

Publicerad 2021-06-18