CES årsrapport för 2022 publicerad

Nu publicerar Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) sin årsrapport för 2022. Årsrapporten presenterar ett axplock av alla de aktiviteter som CES genomfört under året.

Med kunskap som samlande kraft

En stor del av CES verksamhet kretsar kring kunskapsutveckling och kunskapsspridning. Första halvan av 2022 engagerade cannabisprojektet många medarbetare. CES kunde rapportera nya rön kring cannabis och unga i Stockholms län i en serie om fyra rapporter, i samarbete med STAD, KTH och KI.

– Lanseringen av rapporterna lockade publik från hela länets folkhälsoaktörer. Det är uppenbart att cannabis är ett område där det behövs kunskap om hur folkhälsan påverkas och det är roligt att vi kan bidra, säger Henna Hasson, verksamhetschef för CES.

Andra halvan av 2022 präglades för många av arbetet med att ta fram Folkhälsorapport 2023. Arbetet har engagerat såväl statistiker, forskare och experter som kommunikatörer och formgivare. Under 2022 har CES också tagit fram en webbutbildning om folkhälsa och ytterligare utvecklat verktyget Folkhälsokollen.

CES utvecklar och utvärderar hälsofrämjande arbete

Metodutveckling och utvärdering är en annan viktig del av CES uppdrag. Ett stort projekt som startat under 2022 är riktade hälsosamtal, som nu ska prövas i Stockholms län och där CES har i uppdrag att utvärdera.

CES enhet för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) har arbetat med flera projekt som stödjer personer som arbetar med barn och unga, både inom vården och i skolan. CES roll är både att utvärdera pilotprojekt och att stötta implementeringen av kunskap i ordinarie verksamhet.

Årsrapporten lyfter också Sluta-röka-linjens arbete som under 2022 har kunnat visa att omkring 40 procent av de som kontaktar linjen är tobaksfria ett halvår senare.

– Vi på CES vill tacka våra uppdragsgivare och många samarbetspartners för det givande och produktiva arbetsåret 2022, säger Henna Hasson.

 

Läs årsrapporten

 

Publicerad 2023-04-21