Tonårstjejer tillsammans

Så kan förebyggande insatser användas för att öka hälsan bland unga

Ökad psykisk ohälsa, drogproblem och skolmisslyckanden; statistiken visar att dagens unga står inför stora utmaningar. Välkommen till Stockholm Public Health Lectures den 13 februari, som handlar om hur de negativa trenderna i ungas hälsa och välbefinnande kan vändas, med utgångspunkt i det amerikanska programmet Communities That Care (CTC).

Svenska ungdomar står inför stora utmaningar. Självmord, diagnostiserade neuropsykiatriska tillstånd, cannabisbruk och skolmisslyckanden har till exempel ökat under senare år. Trenderna är särskilt tydliga hos ungdomar i utsatta områden och/eller med utländsk bakgrund. Insatser för att vända utvecklingen är angelägna. Men vilka insatser behövs och vilka gör störst nytta? Detta diskuteras under föreläsningen ”Using Prevention Science to Guide Community Action”, med David Hawkins, som varit med och utvecklat CTC, och Fredrik Lindencrona, projektledare för Strategi för främjande av psykisk hälsa inom Region Stockholm.

Communites That Care

CTC är ett amerikanskt forskningsbaserat program för ett långsiktigt förebyggande arbete, med målet att skapa ett socialt hållbart samhälle med goda uppväxtvillkor för barn och unga. Programmet ger verktyg att arbeta med ungdomars ohälsa och beteendeproblem genom att identifiera risk- och skyddsfaktorer samt evidensbaserade insatser för att möta dessa.

Stockholm Public Health Lectures

Stockholm Public Healh Lectures är en föreläsningsserie som fokuserar på centrala ämnen inom folkhälsoområdet och frågor som rör planering av hälso- och sjukvården. Föreläsningarna är populärvetenskapliga, riktar sig till bred publik och hålls av internationellt ledande experter. Föreläsningsserien är ett samarbete mellan Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) och Institutionen för global folkhälsa vid Karolinska Institutet.
Föreläsningarna hålls på engelska och följs av mingel med tilltugg.

Om föreläsningen

Using Prevention Science to Guide Community Action

TID

Torsdag 13 februari 2020 kl. 15.00 – 16.30

PLATS

Landstingssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm

ANMÄLAN

Anmäl dig senast 6 februari via formulär på Folkhälsoguiden. Till anmälningssida >
Om du anmält dig men får förhinder är det viktigt att du avanmäler dig genom att skicka ett mejl till folkhalsoguiden.slso@sll.se.

ÖVRIGT

Föreläsningen hålls på engelska, är kostnadsfri och efterföljs av ett mingel med dryck och tilltugg.